Siirry pääsisältöön

Hanki entistä parempi käsitys asiakkaista ja mahdollisuuksista

Näyttökuva Sales-tuotteesta, jossa on korostettuna Hyödynnä upotettua älykkyyttä ja myy älykkäästi -ominaisuus

Ota käyttöön fiksumpi myynti upotetuilla oivalluksilla

Näytä seuraava paras askel

Anna myyjillesi sellaisia kontekstipohjaisia, sisäänrakennettuja tietoja Dynamics 365 for Salesista, jotka näyttävät seuraavan parhaan askeleen kunkin asiakassuhteen eteenpäin viemiseksi.

Optimoi sähköpostin seuranta

Näytä myyjille, milloin ja miten asiakkaat toimivat vuorovaikutteisesti sähköpostinsa kanssa, jotta myyjät voivat olla ennakoivampia ja reagoivia viestinnässään.

Pysy ajan tasalla yhteisöpalvelujen trendeistä

Tarjoa myyjille sosiaalisia näkemyksiä, jotka seuraavat ostajan tunteita ja tunnistavat mahdolliset kilpailua koskevat uhkat.

Kasvata myyntiä tekoälyyn pohjautuvalla tiedolla, joka sisältyy Microsoft Dynamics 365 for Salesiin.

Toimita lisää tietoja myyjillesi ennalta rakennettujen ja kontekstipohjaisten tietoavusteiden avulla, jotka aktivoituvat nopeasti ja joiden pohjalta toimiminen on helppoa. Näe välittömät myyntitulokset, kun myyjilläsi on tietoja, jotka paljastavat parhaat kontaktit ja asiakkaat, joihin keskittyä, samoin kuin merkityksellisimmät ja vaikuttavimmat toimet, joihin ryhtyä seuraavaksi.

LUE LISÄÄ 

Kannusta myyjiä rakentamaan liikesuhteita aidolla ja persoonallisella kanssakäymisellä

Yhdistä tiedot ja prosessit suhdemyynnin mahdollistamiseksi

Yhdenmukaista suhdedata ja prosessit integraatiolla LinkedIn Sales Navigatorin ja Dynamics 365 for Salesin välillä, jotta myyjillä olisi tieto, jonka he tarvitsevat luottamuksen rakentamiseksi ja liikesuhteiden hallinnoimiseksi suuressa mittakaavassa.

LUE LISÄÄ 

Havaitse ostosignaalit sosiaalisessa mediassa

Anna tietoja näyttämään merkityksellisiä keskusteluja, joihin liittyä. Anna jaettavaa sisältöä, jotta myyjät voivat hyödyntää mahdollisuudet olla yhteydessä ostajiin sosiaalisessa mediassa.

LUE LISÄÄ 

Mukauta sisältöä

Anna myyntitiimisi tehdä yhteistyötä ja mukauttaa myyntiasiakirjoja Office 365 -työkaluilla, jotka soveltuvat tiimin työskentelytapaan.

Näyttökuva Sales-tuotteesta, jossa on korostettuna Edistä suhteita aidolla ja henkilökohtaiselle osallistamisella -ominaisuus
LinkedIn ja Microsoft

LinkedIn ja Microsoft tarjoavat yhdessä Microsoft Relationship Sales -ratkaisun, joka antaa myyjille mahdollisuuden mukautettuun ja merkitykselliseen kanssakäymiseen ostajien kanssa.

LUE LISÄÄ 

Näyttökuva Sales-tuotteesta, jossa on korostettuna Paranna tuottavuutta ja kasvata tuloja -ominaisuus

Lisää myyjän tuottavuutta saumattomilla työkaluilla

Anna älykkäitä ohjeita

Käytä monipuolisia, tilannekohtaisia ohjeita ja myyjiä optimaalisiin tuloksiin ohjaavaa älykästä ja tapahtumaohjattua myyntiprosessia. Näin varmistat, että yhä useammat käyttäjät ottavat toiminnon käyttöön ja koulutuksen tarve on mahdollisimman pieni.

Yksinkertaista myyntiä

Nopeuta kauppojen tekemistä mahdollisuuksien hallinnan kattavalla ja mukaansatempaavalla käyttökokemuksella. Lisää myyjien tuottavuutta käyttämällä tuttuja työkaluja, kuten Exceliä ja Outlookia, jotka toimivat saumattomasti Dynamics 365 for Salesin ominaisuuksien kanssa.

Pysy ajan tasalla

Paranna myynnin tehokkuutta tarjoamalla myyjille rikastettua näkymää tileistä, yhteyksistä ja viesteistä, joihin sisältyy asiayhteyteen perustuvia kolmannen osapuolen yritysrekistereitä, uutisia ja vakuuttavia tapahtumia B2B- ja B2C-ostajille.

Myy missä ja milloin tahansa

Tue paikasta riippumatta ja jopa ilman verkkoyhteyttä tapahtuvaa työskentelyä monipuolisten mobiilisovellusten avulla. Ne tarjoavat käyttöösi tilannekohtaiset uutiset, yhteisöpalvelujen tiedot ja tehtäväkulut, jotka lisäävät käytettävyyttä.

Ota yhteyttä kumppaneihin

Rekrytoi, perehdytä ja vahvista kumppaniverkostoa kattavan tuen ja aktivoinnin avulla. Kumppanit näkevät nopeasti mahdollisuuksiin ja palvelupyyntöihin liittyvän viestinnän sekä muut asiaan liittyvät tiedot.


Nopeuta myyntituloksia

Lyhennä käynnistykseen kuluvaa aikaa

Helpota uusien myyjien perehdytystä. Kohdista myyntitoiminta parhaiden käytäntöjen, vuorovaikutteisten ohjeiden ja Dynamics 365 for Salesin dokumentaatio-ominaisuuksien avulla.

Paranna myynnin tehokkuutta

Saavutat tavoiteluvut määrittämällä tavoitteet, seuraamalla tuloksia sekä antamalla nopeasti palautetta ja valmennusta. Tutki suunnitelmista poikkeamista ja tee korjaustoimia analytiikan reaaliaikaisten raporttinäkymien avulla.

Hanki näkyvyyttä ja näkemyksiä

Dynamics 365 for Salesin tiedoista saa nopeasti analyyseja reaaliaikaisissa raporttinäkymissä, joissa on vuorovaikutteisia porautumistoimintoja ja joissa voi tehdä kyselyjä luonnollisella kielellä.

Motivoi myyjiä

Innosta myyjiäsi hauskoilla ja jännittävillä tiimikohtaisilla myyntikilpailuilla. Paranna myyntituloksia ja saa jokainen kantamaan vastuunsa käyttämällä yksilöllistä Gamification-ratkaisua, joka tuo tulokset näkyviin.

Näyttökuva Sales-tuotteesta, jossa on korostettuna Nopeuta myyntituloksia -ominaisuus

Näyttökuva Sales-tuotteesta, jossa on korostettuna Tee innovaatioita modernissa ja muunneltavassa ympäristössä -ominaisuus

Innovoi kehittymään rakennettujen ratkaisujen kanssa

Mukaudu nopeasti

Nopeuta markkinoilletuloaikaa ja mukauta sovellus tarpeidesi mukaan koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, joiden avulla on helppo luoda ja ottaa käyttöön verkko- ja mobiilisovelluksia.

Laajenna ja yhdistä

Automatisoi prosessit eri Dynamics 365 -sovelluksissa ja kumppanijärjestelmissä yhtenäisen käyttäjäkokemuksen toteuttamiseksi.

Sijoita luottavaisin mielin

Luota Microsoftin pilvipalveluympäristöön globaalin infrastruktuurin käytön kustannusten ja monimutkaisuuden vähentämisessä ja jätä tietojen turvaaminen ajanmukaisten Microsoftin konesaliemme huoleksi.

Helpota innovaatioita

Kehitä asiakasvuorovaikutuksia Dynamics 365 for Salesin upotetun älykkyyden tuottamilla syvällisillä näkemyksillä, jotka ohjaavat tiimit tuottaviin liiketoimintatuloksiin.

Kokeile Dynamics 365 for Salesia

Dynamics 365 for Salesin näyttökuva

Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ