Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Tutustu Dynamics 365 Supply Chain Managementin ominaisuuksiin

Luo yhdistetty ja joustava toimitusketju, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja vähentää kustannuksia

Supply Chain Management -raporttinäkymä

Ominaisuudet

 • Lyhennä markkinoilletuloaikaa
 • Pienennä tuotteiden innovointikustannuksia
 • Noudata muuttuvia standardeja ja säännöksiä
 • Ratkaise ongelmat ja hallitse tuotteiden laatua

Lyhennä markkinoilletuloaikaa

Hanki kilpailuetua hallitsemalla tuotetietoja keskitetysti maailmanlaajuisten toimipaikkojen ja tytäryhtiöiden välillä.

Pienennä tuotteiden innovointikustannuksia

Vähennä tuotteiden innovaatiokustannuksia käyttämällä konfiguroituja tuotteita uudelleen asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

Noudata muuttuvia standardeja ja säännöksiä

Varmista säännöstenmukaisuus ja oikea-aikainen toimitus vastaamalla nopeasti asiakasmääritysten muuttumiseen ja hallitsemalla tuoteversioita saumattomasti.

Ratkaise ongelmat ja hallitse tuotteiden laatua

Voita tuotteiden laadusta johtuvat häiriöt ratkaisemalla ne suunnittelun muutostenhallinnalla ja pidä tuotantolinjat jatkuvasti käynnissä.

 • Vähennä liikavarastointia ja varaston loppumista
 • Optimoi tarjonnan ja jakelun suunnittelu
 • Paranna kysynnän suunnittelua
 • Optimoi resurssien aikataulutus

Vähennä liikavarastointia ja varaston loppumista

Paranna varaston kiertonopeutta säätämällä tuotteiden varastotasoja asiakaskysynnän ja kapasiteettirajoitusten muuttuessa.

Optimoi tarjonnan ja jakelun suunnittelu

Suunnittele tarjontaa ja jakelua koko päivän ajan lähes reaaliajassa käyttäen sisäisen muistin palveluita. Näin varmistat, että oikeat varastoerät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Paranna kysynnän suunnittelua

Käytä tekoälyn avulla rikastettuja kysyntäennusteita ja tehosta myynnin ja toiminnan suunnittelua, jotta voit varmistaa ajallaan tapahtuvan toimituksen asiakkaille ilman liikavarastointia.

Optimoi resurssien aikataulutus

Automatisoi ja tehosta tuotannon aikataulutusta ja resurssien kohdistusta minimoimalla ylitöitä sekä parantamalla laitteiden käyttöastetta.

 • Paranna varaston näkyvyyttä
 • Paranna kustannusten hallintaa
 • Yksinkertaista hankintaprosesseja
 • Automatisoi fyysisen varaston toimintoja
 • Pidä fyysinen varasto jatkuvasti toiminnassa
 • Varmista lähetykset ajallaan

Paranna varaston näkyvyyttä

Tarjoa varaston reaaliaikainen näkyvyys eri kanavissa, jotta voit tehostaa tuotantoa ja täytäntöönpanoa, parantaa tarkkuutta, optimoida varaston käyttöä sekä vähentää liikavarastointia ja varaston loppumisia.

Paranna kustannusten hallintaa

Ylläpidä useita kustannuslaskennan kirjanpitoja globaalisti tehostaaksesi kustannushallinnan käytäntöjä sekä suorittaaksesi kustannus- ja tuottoanalyyseja reaaliajassa.

Yksinkertaista hankintaprosesseja

Tee yhteistyötä toimittajien kanssa, hallitse sopimuksia, luo varmistuksia kriittisille toimituksille ja neuvottele suorien ja epäsuorien toimitusten paras hinta suorituskyvyn, kulutuksen, läpimenoaikojen ja laadun perusteella.

Automatisoi fyysisen varaston toimintoja

Optimoi kapasiteetti, varastopaikat ja tavaravirrat parantamalla varastoinnin ja fyysisen varaston toimintojen näkyvyyttä fyysisen varaston prosessien lämpökarttojen ja työnkulkujen avulla.

Pidä fyysinen varasto jatkuvasti toiminnassa

Pidä tärkeät fyysisen varaston prosessit tehokkaasti toiminnassa ja varmista liiketoiminnan jatkuvuus etäsijainneissa, kun yhteys pilvipalveluun katkeaa.

Varmista lähetykset ajallaan

Optimoi tilausten kuljetus käyttäen yhdistettyjä merkityksellisiä tietoja useista järjestelmistä. Hyödynnä tässä reaaliaikaista rahdin seurantaa, kuljetusten suunnittelua ja reittien hallintaa.

 • Luo yhdistetty tehdas
 • Kehitä ketteriä valmistusprosesseja
 • Avaa uusia innovoinnin mahdollisuuksia
 • Pidä tuotanto jatkuvasti toiminnassa
 • Uudista työntekijöiden toimintatapoja

Luo yhdistetty tehdas

Hallinnoi tuotantotiloja ennakoivasti hyödyntäen reaaliaikaista näkymää kaikkeen tuotantoon ja varastointiin. Näin parannat läpimenoaikaa, laatua ja käytettävyyttä.

Kehitä ketteriä valmistusprosesseja

Tue tuotteiden valmistusta, prosessivalmistusta ja lean-valmistusta varastoon valmistuksen, tilauksesta valmistuksen, tilauksesta konfiguroinnin ja tilauksesta suunnittelun strategioilla.

Avaa uusia innovoinnin mahdollisuuksia

Toteuta kestäviä ja mukautuvia valmistusprosesseja, jotka käyttävät tekoälyä, esineiden internetiä (IoT) ja yhdistettyä todellisuutta uusien tuotteiden markkinoilletuloajan nopeuttamiseksi.

Pidä tuotanto jatkuvasti toiminnassa

Pidä kriittiset valmistusprosessit tehokkaasti toiminnassa pilvessä tai hajautetun mallin reunalla, ja varmista liiketoiminnan jatkuvuus etäsijainneissa, kun yhteys pilvipalveluun katkeaa.

Uudista työntekijöiden toimintatapoja

Paranna turvallisuutta, lisää tehokkuutta ja vähennä virheitä käyttämällä vuorovaikutteista holografista kokemusta Dynamics 365 Guidesissa.

 • Vähennä kallista koneiden käyttämättömyysaikaa
 • Hallitse tehokkaasti maantieteellisesti hajautettuja resursseja
 • Paranna laitteiden kokonaistehokkuutta (OEE)

Vähennä kallista koneiden käyttämättömyysaikaa

Hallitse ennakoivasti liiketoimintakriittisiä laitteita suorittamalla kaikentyyppistä ylläpitoa – ennakoivaa, korjaavaa, ehtoihin perustuvaa ja ennaltaehkäisevää.

Hallitse tehokkaasti maantieteellisesti hajautettuja resursseja

Dynamics 365 Field Service -integraation avulla voit automatisoida ja optimoida resurssien aikataulutuksen, minimoida matka-ajat sekä maksimoida maantieteellisesti hajautettujen resurssien huoltoon käytettävän ajan.

Paranna laitteiden kokonaistehokkuutta (OEE)

Paranna kriittisten resurssien suorituskykyä, laatua ja käytettävyyttä hyödyntämällä parannettua resurssien aikataulutusta, IoT-analytiikkaa ja yhdistettyä todellisuutta.

Bel-logo
"Kaikki johtoportaasta ja tuotantopäälliköihin työskentelevät Dynamics 365:ssä ja voivat käyttää arvokkaita yhteisiä tietoja."

Stefan Naude, General Manager, Slovakia Bel

Fortnum & Mason -logo
"Se on markkinoiden paras työkalu, joka tukee tuotevirtaa jakelujärjestelmämme kautta myymälöihimme, online-kanavaamme ja kansainvälisille asiakkaillemme. Microsoft Dynamics 365 tarjoaa todella hyvän tuen kasvullemme tulevaisuudessa."

Ewan Venters, Chief Executive Officer, Fortnum & Mason

Liittyvät tuotteet

Kuva – Finance
 • Edistä strategisia taloushallinnon päätöksiä tekoälyn avulla

 • Yhtenäistä ja automatisoi taloushallinnon prosessit

 • Vähennä globaalin taloushallinnon monimutkaisuutta ja riskejä

Kuva – Commerce
 • Tehosta vähittäismyynnin toimintoja

 • Aktivoi asiakkaita eri kanavissa

 • Luo asiakasuskollisuutta ja ylitä asiakkaiden odotukset

Kuva – Guides
 • Tee vähemmän virheitä ja paranna turvallisuutta

 • Täydennä tietämyksen aukot ja vahvista osaamista

 • Mukauta työhön reaaliajassa

Kuva – Field Service
 • Tarjoa ennakoivaa huoltoa

 • Aikatauluta resurssit älykkäästi

 • Varmista korjaus ensimmäisellä käynnillä

Ota seuraava askel