Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Varastossa oleva henkilö käyttää taulutietokonetta oletettavasti S C M -järjestelmää tavaroiden ja palveluiden liikkumisen hallintaan

Mitä on toimitusketjun hallinta?

Toimitusketjun hallinta (SCM) auttaa tuoteperusteista liiketoimintaa parantamaan tuotteiden ja palvelujen liikkumisen hallintaa. Se sisältää kaiken logistiikasta tuotekehitykseen ja tuotannosta SCM-ohjelmistoon ja -järjestelmiin.


Mikä on toimitusketju?

Toimitusketju on perustasolla prosessi, jonka suorittamalla tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle. Toimitusketjun hallinta tarkoittaa tämän prosessin hallintaa. Yksinkertaisessa toimitusketjussa olet sinä sekä toimittajasi ja asiakkaasi. Esimerkki toimitusketjusta:

  • Raaka-aineiden tuottaja
  • Valmistaja
  • Jakelija
  • Vähittäismyymälä
  • Asiakas

Tämä voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta jos tuotteita on tuotettava ja myytävä useilla mantereilla ja aikavyöhykkeillä, kansainvälisten sääntöjen ja määräysten noudattaminen sekä pysyminen ajan tasalla markkinoiden nopeasti muuttuvan kysynnän osalta tekee prosessista monimutkaisen ja haastavan.


Kolme toimitusketjun hallintaa koskevaa haastetta

Globalisointi

Lisääntyneestä monimutkaisuudesta huolimatta asiakkaille on silti toimitettava nopeasti tuotteita kaikkialla maailmassa aikataulun mukaisesti.

Organisaation on optimoitava toimitusketju ja lisättävä varaston kiertoa, sillä siten voidaan varmistaa, että oikea varasto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan kaikkialla maailmassa. Samalla voidaan estää liikavarastointi ja varaston loppumiset. Tämä parantaa kassavirtaa ja pienentää kustannuksia.

Toimitusketjupäälliköillä on lisäksi oltava yksityiskohtaiset riskinhallintasuunnitelmat, sillä globaalit tapahtumat voivat vaikuttaa juuri heidän toimintaansa.

Nopeasti muuttuvat markkinat

Toinen haaste on asiakkaiden nopeasti muuttuvat mieltymykset. Uusimmista trendeistä on oltava selvillä ja uusia, innovatiivisia tuotteita on otettava käyttöön samalla, kun valmistuksen kokonaiskustannukset pysyvät hallinnassa.

Nämä markkinoiden nopeasti muuttuvat vaatimukset lyhentävät tuotteen elinkaarta ja edellyttävät jatkuvaa innovointia. Tämä luo painetta päivittää nykyisiä tuotteita säännöllisesti ja nopeasti uusilla ominaisuuksilla. Kaikki nämä trendit edellyttävät, että yrityksen toimitusketju voi sopeutua joustavasti tuotannon ja kysynnän muuttuviin tarpeisiin.

Vaatimustenmukaisuus

Globalisoinnin ja nopeasti muuttuvien asiakastrendien lisäksi on tuotettava turvallisia ja laadukkaita tuotteita, jotka ovat erilaisten määräysten mukaisia, ennen kuin ne toimitetaan markkinoille.

Sinun on varmistettava, että tuotteet vastaavat erilaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, jotka koskevat tuotteiden valmistusta, pakkaamista, käsittelyä ja toimitusta. Nämä määräykset sisältävät turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia lakeja sekä osallistamisen ja helppokäyttöisyyden ohjeistuksen.

Näiden määräysten noudattaminen edellyttää erilaisten laadunvalvonta- ja turvallisuustestien läpäisemistä sekä lukuisten vaatimustenmukaisuus asiakirjojen, kuten lupien, käyttöoikeuksien ja sertifiointien, täyttämistä. Kaikki tämä voi johtaa nopeasti toimitusketjun hallintajärjestelmän ylikuormittumiseen.


SCM-ohjelmiston kolme etua

Vaikka käytössä olisi jo toimitusketjun hallintajärjestelmä, se ei ehkä selviydy kasvavan organisaation kohtaamista yleisistä toimitusketjun haasteista. Tarvitsetkin uusimman SCM-ohjelmiston, jossa on tekoäly-, yhdistetty todellisuus- ja IoT-ominaisuuksia, ja joka kasvaa yrityksen mukana sekä luo kilpailuetua.

Yhdistetty käyttökokemus

Jos yrityksen toimitusketju jakautuu useaan maahan ja monelle aikavyöhykkeelle, toimintoketjun hallintajärjestelmän tulee olla synkronoitu. SCM-ohjelmisto tuottaa yhdistetyn ja yhtenäisen kokemuksen, joka antaa näkyvyyden toimitusketjun kaikkiin osiin, mukaan lukien myyntiin, ostoihin, logistiikkaan, tuotantoon ja varastonhallintaan.

Kulujen leikkaaminen

Globaalin toimitusketjun hallintakustannuksia voi pienentää ohjelmistolla, joka sujuvoittaa hankintaprosessia automatisoiduilla hankinnasta maksuun -prosesseilla. Voit vähentää kustannuksia myös optimoimalla täyttämisprosessin toimipaikkojen, varastojen ja kuljetustapojen logistiikan synkronoinnin avulla.

Riskin pienentäminen

Integroitu SCM-ohjelmisto auttaa varmistamaan säädösten noudattamisen ja pysymään ajan tasalla usein muuttuvien lakisääteisten raporttien, sähköisten laskujen, maksumuotojen ja verosääntöjen osalta. Lisäksi käytettävissä on yleensä valmiita tietoturvaominaisuuksia, kuten käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallinta, salatut yhteydet ja palvelinkeskukset, jotka varmistavat tietoturvan ja tietosuojan.

Tehosta toimitusketjua Dynamics 365:n avulla

Dynamics 365 Supply Chain Management tuo käyttöösi kaikki SCM-ohjelmistoratkaisun edut. Lue lisää, miten se auttaa ratkaisemaan toimitusketjuun liittyviä haasteita sekä maksimoimaan operatiivisen tehokkuuden, tuotteiden laadun ja kannattavuuden.