Siirry pääsisältöön

Luo tehokkuutta arvostava yrityskulttuuri

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin -ominaisuus

Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin

Ota käyttöön yhteistyössä tehtävä rekrytointi

Mukauta koko rekrytointiprosessia Dynamics 365:n ja LinkedInin avulla. Helpota työnhakijoiden tietojen jakamista rekrytointiryhmän kanssa keskittämällä tiedot yhteen paikkaan.

Luo mieleenjäävä työnhakijakokemus

Varmista, että työnhakijoita kohdellaan arvostavasti ja että heidän on helppo käyttää portaalia, joka mahdollistaa läpinäkyvän ohjauksen koko prosessin ajan.

Anna rekrytoijille tarvittavat työkalut

Anna rekrytoijille mahdollisuus tutustua työnhakijaprofiileihin, arviointityökaluihin, haastattelijoiden tehtäviin, yksinkertaistettuun haastattelujen aikatauluttamiseen ja mobiilipalautteeseen.


Anna työntekijöille menestymisen työkalut

Paranna työntekijöiden perehdytystä

Toivota uudet jäsenet tervetulleiksi ryhmään antamalla heille mukautetut perehdytyksen tarkistusluettelot. Hoida hallinnolliset tehtävät nopeasti, jotta voit keskittyä siihen, että ensimmäinen päivä on mieleenpainuva kokemus.

Nopeuta vaikutusta

Keskittämällä resurssit, kuten videot, koulutuksen, organisaation kaaviot ja osastojen siirtymisvihjeet, varmistat, että työntekijät voivat keskittyä vaikuttaviin prioriteetteihin.

Muodosta olennaisia yhteyksiä

Luo mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja anna uusille jäsenille mahdollisuus tutustua toimintorajat ylittäviin ryhmiin. Tämä onnistuu varmistamalla, että ryhmän tiedot ja yhteystiedot ovat helposti saatavilla.

Varmista taitavien työntekijöiden menestyminen

Seuraa edistymistä koko ajan. Voit myös toisintaa onnistuneet perehdytyskokemukset tallentamalla oppaat roolikohtaisiksi malleiksi.

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Anna työntekijöille menestymisen työkalut -ominaisuus

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Pidä yllä korkealaatuista työkulttuuria -ominaisuus

Pidä yllä korkealaatuista työkulttuuria

Helpota työntekijän palautteen antamista

Anna jatkuvaa palautetta ja palkitse hyvin suoriutuneita työntekijöitä muuntamalla suoritus kaksisuuntaiseksi keskusteluksi työntekijöiden ja esimiesten välillä.

Hanki suorituskykyanalyyseja

Seuraa saavutuksia reaaliaikaisista suorituskyvyn raporttinäkymistä. Tarjoa näkyvyyttä suorituskykypäiväkirjojen, reaaliaikaisen palautteen ja yhteistyötavoitteiden hallinnan avulla.

Kohdista suorituskykyarvioinnit

Koska suorituskykyarvioinnit tehdään yhteistyössä, voit antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta, arvioida osaamisalueita ja luoda urapolkuoppaita.


Nopeuta kehittymistä ja kasvua

Edistä jatkuvaa oppimista

Seuraa helposti työntekijöiden saavutuksia ja varmista, että työntekijät suorittavat vaaditut sertifikaatit. Suosittele myös lisäkoulutusta.

Mukauta kokemuksia roolin perusteella

Edistä ammatillisen kasvun seuraavia vaiheita. Ilmoita selkeästi taidot ja osaamisalueet, joita rooliin perustuva uralla eteneminen ja ylennykset edellyttävät.

Ota ammatillinen kasvu käyttöön

Anna työntekijöille keinot, joilla he voivat edistää uraansa, kuten mahdollisuus ylläpitää tarkkoja kokemuksen, taidot ja osaamisalueet sisältäviä profiileja.

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Nopeuta kehittymistä ja kasvua -ominaisuus

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Edistä toimintojen tehokkuutta ja niiden vaikutusta -ominaisuus

Edistä toimintojen tehokkuutta ja niiden vaikutusta

Maksimoi strateginen vaikutus

Edistä ketterää ja tehokkuutta arvostavaa työkulttuuria automatisoimalla rutiininomaiset HR-tehtävä, kuten edut, kompensaatiot sekä lomat ja poissaolot. Tällä tavoin ryhmäsi voi keskittyä strategiaan.

Keskitä työntekijäprofiilit

Luo keskitetyt työntekijäprofiilit, jotka korostavat taitoja ja kokemusta. Microsoft Office 365- ja LinkedIn-tietojen perusteella saat käsityksen työntekijöistäsi.

Minimoi vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit

Vältä kalliiksi tulevat sakkomaksut ja hallitse vaivattomasti työsuhdeasioita koskevat säädökset. Varmista myös HR-asioita koskevien määräysten noudattaminen kaikkialla maailmanlaajuisessa yrityksessä.

Henkilöstön analysointi

Paranna työvoimaan liittyvää suunnittelua oikea-aikaisten tietojen avulla. Yksinkertaista raportointia muuntamalla, analysoimalla ja visualisoimalla henkilöstöön liittyviä tietoja monipuolisissa raporttinäkymissä, joita voi käyttää eri laitteilla.

Kokeile Dynamics 365 for Talentia

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva

Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ