Siirry pääsisältöön

Luo moderni työpaikka moderneille työntekijöille

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin -ominaisuus

Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin

Yhteistyössä tehtävä rekrytointi

Mukauta osaajien löytämisen, rekrytoinnin ja työntekijöiden valinnan prosessi ja jaa hakijoita koskevat tiedot helposti koko työhönottoryhmälle Dynamics 365 for Talentin sekä LinkedIn Talent Solutionsin avulla.

Mieleen jäävä työnhakijakokemus

Varmista, että työnhakijoita kohdellaan arvostavasti ensimmäisestä kontaktista työhönottoon ja myös sen jälkeen. Tässä työnhakijoita auttaa helppokäyttöinen portaali, joka mahdollistaa läpinäkyvän ohjauksen koko prosessin ajan.

Anna rekrytoijille tarvittavat työkalut

Anna rekrytoijille mahdollisuus tutustua työnhakijaprofiileihin, arviointityökaluihin, haastattelijoiden tehtäviin, yksinkertaistettuun haastattelujen aikatauluttamiseen ja mobiilipalautteeseen, jotta valintaprosessi pysyy heillä hyvin hallinnassa.


Anna työntekijöille menestymisen työkalut

Kehitä perehdytystä

Toivota uudet työntekijät ja projekteihin osallistujat tervetulleiksi jo ennen heidän aloittamistaan käyttämällä mukautettuja perehdytyksen tarkistusluetteloita, selkeästi määriteltyjä prosesseja sekä aikatauluja, joilla hallinnolliset asiat sujuvat nopeasti, jotta ensimmäisestä työpäivästä tulee hieno ja mieleenpainuva kokemus.

Nopeuta vaikutusta

Varmista resurssien keskittämisellä, että työntekijöillä on selkeästi määritellyt roolit, vastuualueet ja tavoitteet, jotta he voivat keskittyä vaikuttaviin prioriteetteihin.

Muodosta olennaisia yhteyksiä

Auta työntekijöitä pääsemään nopeasti alkuun tarjoamalla toimipaikan karttoja sekä tietoja liikkumisvaihtoehdoista ja sosiaalisista mahdollisuuksista, joilla työntekijä voi tutustua toimintorajat ylittäviin ryhmiin.

Varmista onnistuminen

Seuraa selkeästi määritetyillä suorituskykyilmaisimilla edistymistä joka vaiheessa ja mahdollista palautteen antaminen. Käytä onnistuneita perehdytysprosesseja uudelleen tallentamalla tiettyjä rooleja koskevat ohjeet malleiksi.

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Anna työntekijöille menestymisen työkalut -ominaisuus

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Pidä yllä korkealaatuista työkulttuuria -ominaisuus

Kehitä osaamista

Edistä jatkuvaa oppimista

Seuraa helposti työntekijöiden saavutuksia ja varmista, että työntekijät suorittavat vaaditut sertifikaatit. Suosittele myös lisäkoulutusta.

Mukauta kokemuksia roolin perusteella

Edistä ammatillisen kasvun seuraavia vaiheita roolikohtaisilla käyttökokemuksilla, joista työntekijä saa nykyisen roolinsa perusteella selkeästi tiedon uralla etenemisen ja ylennysten edellyttämistä taidoista ja osaamisalueista.

Ota ammatillinen kasvu käyttöön

Anna työntekijöille keinot, joilla he voivat edistää uraansa, kuten mahdollisuus ylläpitää tarkkoja kokemuksen, taidot ja osaamisalueet sisältäviä profiileja.


Muodosta tehokas ryhmä

Helpota työntekijän palautteen antamista

Anna jatkuvaa palautetta ja palkitse hyvin suoriutuneita työntekijöitä muuntamalla suoritus kaksisuuntaiseksi keskusteluksi työntekijöiden ja esimiesten välillä.

Hanki suorituskykyanalyyseja

Seuraa saavutuksia reaaliaikaisista suorituskyvyn raporttinäkymistä. Tarjoa näkyvyyttä suorituskykypäiväkirjojen, reaaliaikaisen palautteen ja yhteistyötavoitteiden hallinnan avulla.

Kohdista suorituskykyarvioinnit

Koska suorituskykyarvioinnit tehdään yhteistyössä, voit antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta, arvioida roolitason osaamisalueita ja luoda urapolkuoppaita.

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Nopeuta kehittymistä ja kasvua -ominaisuus

Dynamics 365 for Talentin näyttökuva, jossa on korostettuna Edistä toimintojen tehokkuutta ja niiden vaikutusta -ominaisuus

Edistä toimintojen tehokkuutta ja niiden vaikutusta

Maksimoi strateginen vaikutus

Kehistä liiketoiminnallista vaikutusta ja edistä ketterää ja tehokkuutta arvostavaa työkulttuuria automatisoimalla rutiininomaiset HR-tehtävät, kuten edut, kompensaatiot sekä lomat ja poissaolot. Tällä tavoin ryhmäsi voi keskittyä strategisiin näkökohtiin.

Keskitä työntekijäprofiilit

Luo keskitetyt työntekijäprofiilit, jotka tuovat esiin taidot ja kokemuksen. Microsoft Office 365- ja LinkedIn-tietojen perusteella saat kokonaiskäsityksen työntekijöistäsi.

Minimoi vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit

Paranna näkyvyyttä koko organisaatiossa ja minimoi yhteensopivuusriskit käyttämällä yksinkertaistettua työntekijän tietojen tarkistusta, työntekijän apuvälineitä, paikallisten säännösten tukea sekä terveyden ja turvallisuuden vaatimuksia.

Henkilöstön analysointi

Paranna työvoimaan liittyvää suunnittelua oikea-aikaisten tietojen avulla. Yksinkertaista raportointia muuntamalla, analysoimalla ja visualisoimalla henkilöstöön liittyviä tietoja monipuolisissa raporttinäkymissä, joita voi käyttää eri laitteilla.

Kokeile Dynamics 365 for Talentia

ALOITA MAKSUTTA 

Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ