דלג לתוכן הראשי
סמל Gartner
תמונה של Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

מקור: Gartner (מאי 2021)

הכרה ממומחים

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Gartner, חברת מחקר עצמאית מובילה, הכירה ב- Microsoft כבעלת חזון בדוח ‎2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises.

קרא את הדוח

* גרפיקה זו פורסמה על-ידי Gartner, Inc.‎ כחלק ממסמך מחקר גדול יותר ויש להעריך אותה בהקשר של המסמך כולו. המסמך של Gartner זמין על פי בקשה מ- Microsoft.

GARTNER הוא סימן מסחרי רשום וסימן שירות של Gartner, Inc.‎ ו/או החברות המסונפות לה בארה"ב ובעולם, והוא נמצא כאן בשימוש בכפוף להרשאה. כל הזכויות שמורות. Gartner אינה תומכת בשום ספק, מוצר או שירות המתואר בפרסומי המחקר שלה, ואינה מייעצת למשתמשי הטכנולוגיה לבחור רק את הספקים בעלי הדירוגים הגבוהים ביותר או בעלי ציון אחר. פרסומי המחקר של Gartner מורכבים מהדעות של ארגון המחקר של Gartner ואין לפרש אותם בתור הצהרות עובדתיות. Gartner דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס למחקר זה, כולל אחריות לגבי סחירות או כשירות למטרה‬‏‫ מסוימת.

דוח Gartner Magic Quadrant מאת Hestermann

מקור: Hestermann, 22 June 2020

Gartner Magic Quadrant בנושא ERP בענן לתאגידים שמתמקדים  במוצרים

Gartner, חברת מחקר עצמאית מובילה, הכירה ב- Microsoft Dynamics 365 כבעלת חזון ב-Magic Quadrant שלה בשנת 2020 עבור ERP בענן עבור תאגידים המתמקדים ב מוצרים.


;

* גרפיקות אלו פורסמו על ידי Gartner, Inc. כחלק ממסמך מחקר גדול יותר ויש להעריך אותה בהקשר של המסמך כולו. מסמך ה- Gartner זמין על פי בקשה מ- Microsoft.

Gartner אינה תומכת בשום ספק, מוצר או שירות המתואר בפרסומי המחקר שלה ואינה מייעצת למשתמשי הטכנולוגיה לבחור רק את הספקים בעלי הדירוגים הגבוהים ביותר או בעלי ציון אחר. פרסומי המחקר של Gartner מורכבים מהדעות של ארגון המחקר של Gartner ואין לפרש אותם בתור הצהרות עובדתיות. Gartner דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס למחקר זה, כולל אחריות לגבי סחירות או כשירות למטרה מסוימת.

שירותGARTNER הוא סימן מסחרי רשום וסימן שירות של Gartner Inc.‎ והחברות המסונפות לה בארה"ב ובעולם, והוא נמצא כאן בשימוש בכפוף להרשאה. כל הזכויות שמורות.