דלג לתוכן הראשי

עדכונים למוצר

ראה את התכונות החדשות והעדכונים לתכונות קיימות

אירוע השקה של Microsoft Business Applications

קבל מבט מבפנים על התכונות והיכולות החדשות בגל השני של מהדורת 2022 עבור Dynamics 365 ו- Microsoft Power Platform.