דלג לתוכן הראשי

עדכונים למוצר

ראה את התכונות החדשות והעדכונים לתכונות קיימות

Microsoft Ignite

קבל מבט מבפנים על התכונות והיכולות החדשות בגל השני של מהדורת 2021 של Dynamics 365 ו- Microsoft Power Platform.

תוכניות הפצה

Dynamics 365

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הפצת הגל השני, מהדורת 2021‬.

Microsoft Power Platform

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הפצת הגל השני, מהדורת 2021‬.