דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

תמחור Dynamics 365

בחר תחום עסקים כדי להציג מידע על מחירים

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small Business
Customer Data Platform
Customer Data Platform אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice
החל מ- $ 100 2

לדייר לחודש

Customer Data Platform
Customer Data Platform
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice
החל מ- $ 100 2

לדייר לחודש

1 Subsequent pricing applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

2 בעת רכישה כאפליקציה עצמאית או כקיבולת נוספת.

Sales
Sales אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Sales Professional
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Premium
$ 135

למשתמש/לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש/לחודש

Sales
Sales
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Sales Professional
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Premium
$ 135

למשתמש/לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

Service
Service אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Field Service
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20 2

למשתמש/לחודש

Virtual Agent for Customer Service
החל מ- $ 1,100

לדייר לחודש

Service
Service
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Field Service
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20 2

למשתמש/לחודש

Virtual Agent for Customer Service
החל מ- $ 1,100

לדייר לחודש

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

2 למשתמש נדרש רישיון עבור Dynamics 365 Field Service כדי לעמוד בדרישות לתמחור מופחת.

Marketing
Marketing אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 2

לדייר לחודש

Marketing
Marketing
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 2

לדייר לחודש

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

210 משתמשים לפחות לאפליקציה העומדת בדרישות של Dynamics 365.

Commerce
Commerce אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Commerce
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Commerce
Commerce
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Commerce
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

Supply Chain
Supply Chain אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

Supply Chain
Supply Chain
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

HR
HR אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Human Resources
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

HR
HR
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Human Resources
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

Finance
Finance אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Finance
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Finance
Finance
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Finance
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

Project Management
Project Management אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Project Operations
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Project Management
Project Management
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Project Operations
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

Small Business
Small Business אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Professional
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Small Business
Small Business
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Professional
$ 65

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the מדריך הרישוי or contact us.

תמחור עבור ארגונים ללא כוונת רווח

Dynamics 365 יכול לעזור לארגונים ללא כוונת רווח ליצור מעורבות מעמיקה ביותר בקרב תורמים, מתנדבים ומוטבים ולנהל את הכספים והתפעול בצורה טובה יותר.

אפליקציות Dynamics 365 כוללות

אבטחת נתונים

SLA עם זמן פעולה תקינה של 99.9% ומעלה

אינטגרציה של Microsoft 365

טכנולוגיות חכמות

תמיכה בטלפון ובאינטרנט