דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

תמחור Dynamics 365

בחר את תחום העסקים שאתה מעוניין בו כדי להציג מידע על מחירים

  • Marketing
  • Sales
  • Customer Service
  • Field Service
  • Finance
  • Operations
  • Commerce
  • Human Resources
Marketing
Marketing מחיר לארגונים ללא אפליקציה אחרת של Dynamics 365 מחיר לארגונים עם אפליקציה העומדת בדרישות של Dynamics 365
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 1

לדייר לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Marketing
Marketing
מחיר לארגונים ללא אפליקציה אחרת של Dynamics 365 מחיר לארגונים עם אפליקציה העומדת בדרישות של Dynamics 365
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 1

לדייר לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Sales
Sales מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Enterprise
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Premium
$ 135

למשתמש לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Sales
Sales
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Enterprise
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Sales Premium
$ 135

למשתמש לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Customer Service
Customer Service מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Virtual Agent for Customer Service
החל מ- $ 1,100

לדייר לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Customer Service
Customer Service
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש/לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Virtual Agent for Customer Service
החל מ- $ 1,100

לדייר לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Field Service
Field Service מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Field Service
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20 6

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Field Service
Field Service
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Field Service
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש/לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20 6

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Finance
Finance מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Finance
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Finance
Finance
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Finance
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Operations
Operations מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Project Operations
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Operations
Operations
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Project Operations
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Commerce
Commerce מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Commerce
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Commerce
Commerce
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Commerce
$ 180

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Customer Insights
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Human Resources
Human Resources מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Human Resources
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

Human Resources
Human Resources
מחיר לאפליקציית Dynamics 365 הראשונה של המשתמש מחיר לאפליקציית Dynamics 365 מזכה נוספת של המשתמש
Human Resources
$ 120

למשתמש/לחודש

$ 30

למשתמש/לחודש

Guides
$ 65

למשתמש/לחודש

Customer Voice 3
$ 100 4

2,000 תגובות לסקרים לדייר בחודש.

1 10 משתמשים לכל הפחות לאפליקציה העומדת בדרישות של Dynamics 365

2 Sales Enterprise ‏(20 משתמשים ומעלה), Customer Service Enterprise ‏(20 משתמשים ומעלה) או Marketing

3 כלול עם Sales Enterprise,‏ Customer Service Enterprise, ‏Field Service,‏ Project Service Automation,‏ Marketing ו- Human Resources. ניתן לרכוש קיבולת נוספת בנפרד.

4 בעת רכישה כאפליקציה עצמאית או כקיבולת נוספת.

5 ניתן לרכישה באמצעות Sales Enterprise או Microsoft Relationship Sales

6 המשתמש צריך להיות מורשה עבור Dynamics 365 Field Service כדי לעמוד בדרישות לתמחור מופחת

תמחור עבור ארגונים ללא כוונת רווח

Dynamics 365 יכול לעזור לארגונים ללא כוונת רווח ליצור מעורבות מעמיקה ביותר בקרב תורמים, מתנדבים ומוטבים ולנהל את הכספים והתפעול בצורה טובה יותר.

אפליקציות Dynamics 365 כוללות

אבטחת נתונים

הסכם רמת שירות (SLA) עם זמן פעולה תקינה של 99.9 אחוז

אינטגרציה של Office 365 ו- LinkedIn

טכנולוגיות חכמות

תמיכה בטלפון ובאינטרנט