דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

תמחור Dynamics 365

בחר תחום עסקים כדי להציג מידע על מחירים

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small and medium business
Customer Data Platform
Customer Data Platform אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Insights
$ 1,500

לכל דייר/חודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice
החל מ- $ 200 2

2,000 תשובות לסקרים לדייר בחודש*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Insights
$ 1,500

לכל דייר/חודש

החל מ- $ 1,000

לדייר לחודש

Customer Voice
החל מ- $ 200 2

2,000 תשובות לסקרים לדייר בחודש*

1 התמחור הבא חל על כל דייר בארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף אודות האפליקציות העומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

2 בעת רכישה כאפליקציה עצמאית או כקיבולת נוספת.

Sales
Sales אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Enterprise2
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Premium‏2
$ 135

למשתמש לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש לחודש

Microsoft Viva Sales‏3
$ 40

למשתמש לחודש

Sales
Sales
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Enterprise2
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Premium‏2
$ 135

למשתמש לחודש

Microsoft Relationship Sales
$ 162

למשתמש לחודש

Microsoft Viva Sales‏3
$ 40

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-משתמש חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-דייר חל על כל דייר בארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

2 כולל כעת את Viva Sales

3 Viva Sales is included in Sales Enterprise and Sales Premium at no extra cost.

Service
Service אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Field Service
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20 2

למשתמש לחודש

Service
Service
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Customer Service Enterprise
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Field Service
$ 95

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Remote Assist
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20 2

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-משתמש חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-דייר חל על כל דייר בארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

2 למשתמש נדרש רישיון עבור Dynamics 365 Field Service כדי לעמוד בדרישות לתמחור מופחת.

Marketing
Marketing אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 2

לדייר לחודש

Marketing
Marketing
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Marketing
החל מ- $ 1,500

לדייר לחודש

החל מ- $ 750 2

לדייר לחודש

1 התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-משתמש חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-דייר חל על כל דייר בארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

210 משתמשים לפחות לאפליקציה העומדת בדרישות של Dynamics 365.

Commerce
Commerce אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Commerce
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

Commerce
Commerce
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Commerce
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-משתמש חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. התמחור הבא עבור אפליקציות מבוססות-דייר חל על כל דייר בארגון שלך. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

Supply Chain
Supply Chain אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

Guides
$ 65

למשתמש לחודש

Supply Chain
Supply Chain
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Supply Chain Management
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

Guides
$ 65

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

HR
HR אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Human Resources
$ 120

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

HR
HR
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Human Resources
$ 120

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

Finance
Finance אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Finance
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

Finance
Finance
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Finance
$ 180

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

Project Management
Project Management אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Project Operations
$ 120

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

Project Management
Project Management
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Project Operations
$ 120

למשתמש לחודש

$ 30

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

Small and medium business
Small and medium business אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Small and medium business
Small and medium business
אפליקציה ראשונה של Dynamics 365 אפליקציית 1 Dynamics 365 הבאה שעומדת בדרישות
Customer Service Professional
$ 50

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

Sales Professional
$ 65

למשתמש לחודש

$ 20

למשתמש לחודש

1 התמחור הבא חל רק על האדם בעל הרישיון עבור האפליקציה הראשונה. לדוגמה, אם אדם A מקבל רישיון עבור האפליקציה הראשונה, התמחור הבא לא יחול על אדם B. כדי לקבל מידע נוסף על האפליקציות שעומדות בדרישות והנחות נוספות, עיין ב- מדריך הרישוי או צור קשר.

תמחור עבור ארגונים ללא כוונת רווח

Dynamics 365 יכול לעזור לארגונים ללא כוונת רווח ליצור מעורבות מעמיקה ביותר בקרב תורמים, מתנדבים ומוטבים ולנהל את הכספים והתפעול בצורה טובה יותר.

כלול בכל האפליקציות של Dynamics 365

אבטחת נתונים

SLA עם זמן פעולה תקינה של 99.9% או יותר

פועל עם Microsoft 365 ו- LinkedIn

טכנולוגיות חכמות

תמיכה בטלפון ובאינטרנט