Skip to main content

הגדלת הרווחיות באמצעות תוצאות פרוייקט שניתן לחזות

צילום מסך של אפליקציה שמציג יכולות PSA

ניהול פרוייקטים בבטחה

זכייה באמון הלקוחות

צפה בהדגמה 

תכנון להצלחה

צפה בהדגמה 

ניהול עם דיוק

צפה בהדגמה 

מיטוב המשאבים שלך

ייעול התזמון

צפה בהדגמה 

הוספת שעות הניתנות לחיוב

צפה בהדגמה 

העצמת מומחי שירות

צפה בהדגמה 
צילום מסך של אפליקציה שמציג יכולות PSA

צילום מסך של אפליקציה שמציג יכולות PSA

יצירת תחזית עבור רווחיות פרוייקטים

קבלת ניראות על הזדמנויות המבוססות על פרוייקטים

צפה בהדגמה 

שיתוף פעולה עם הלקוחות

פישוט תהליך החוזה

צפה בהדגמה 

הגברת הפרודוקטיביות

קידום שיתוף הפעולה

צפה בהדגמה 

ניהול עם זריזות

צפה בהדגמה 

פישוט ניהול הזמן וההוצאות

צפה בהדגמה 
צילום מסך של אפליקציה שמציג יכולות PSA

צילום מסך של אפליקציה שמציג יכולות PSA

צור חידושים באמצעות פלטפורמה מודרנית וסתגלנית

הסתגל בקלות

יצירת סביבת שירות מאוחדת

השקע מתוך ביטחון

עידוד חדשנות

נסה את Dynamics 365 for Project Service Automation

צילום מסך של אפליקציית Dynamics 365 Project Resource Hub במכשירים שונים

בקש שניצור עמך קשר

בקש שמומחה Dynamics 365 ייצור איתך קשר.

שלח בקשה