Gå til hovedinnhold
Personer som snakker om kundedata- og databehandlingsplattformer.

Kundedataplattform kontra databehandlingsplattform: Hvilken oppfyller dine behov?

Det er viktig å bruke en plattform til å organisere kundedata for å ta veloverveide markedsføringsbeslutninger. En kundedataplattform og databehandlingsplattform er to slike typer.

Hvis du forstår hva hver plattform tilbyr og hvordan den fungerer, kan du fastslå hva som er riktig for dine behov.

Kundedataplattformer bidrar til å forene en rekke kundedata, inkludert historiske, kontekstavhengige, demografiske og atferdsmessige data. Disse samlede dataene er grunnlaget for å få innsikt – fra segmentering til kundeprognoser – som driver intelligente og tilpassede opplevelser. Ulike medarbeidere, for eksempel markedsførere, selgere og serviceansatte, kan oppdage en rekke nye tilpasningsmuligheter i ulike kanaler gjennom innsikt og en fast kundeprofil.

Databehandlingsplattformer samler primært anonyme data for å profilere, analysere og henvende seg mot nettbaserte kunder. Disse plattformene hjelper digitale markedsførere med å ta veloverveide beslutninger for medier og målrette kampanjer mer effektivt.

Disse to systemene er forskjellige med hensyn til brukstilfeller, brukere og dataene de samler inn.


Forskjellen mellom en kundedataplattform og databehandlingsplattform

Kundedataplattformer og databehandlingsplattformer fungerer på forskjellige måter for å oppnå forskjellige mål.

Kundedataplattform

Kundedataplattformer brukes til å lage tilpassede kundeopplevelser ved å samle inn og slå sammen kundedata via personlig identifiserbar informasjon – for eksempel e-postadresser og telefonnumre – for å opprette en helhetlig visning av kundene. De sammenslåtte kundedataene i kombinasjon med kunstig intelligens genererer innsikt som optimaliserer forretningsprosesser og kundeengasjement i firma-til-firma- eller firma-til-forbruker-sammenhenger.

Den primære datakilden for kundedataplattformer er førstepartsdata fra kunder som har kommunisert direkte med virksomheten på nettet (via samhandling, kampanjeengasjement, nettbaserte kjøp og fordelsprogrammer) i den fysiske virkeligheten (via butikkjøp, personlige hendelser). Kundedataplattformer kan også bruke andrepartsdata (hentet fra firmaer som samler inn og selger førstepartsdata) og tredjepartsdata (innsamlet gjennom anonyme identifikatorer, f.eks. informasjonskapsler) i tillegg til førstepartsdata.

Innsikt fra kundedataplattformer er ikke bare verdifull for markedsførere i forbindelse med kampanjer og frafallsanalyse, men også for selgere- og serviceansatte som ønsker å tilpasse kundeopplevelser. Kryssalg eller oppsalg kan for eksempel hjelpe selgere med å få samtalen over på relevante produkter som en kjøper kan tenkes å kjøpe. Handlingsanbefalinger kan hjelpe en selger med å tilpasse fremtidig kommunikasjon. På samme måte kan det være nyttig å beregne en kundes levetidsforbruk for å prioritere samtaler med verdifulle kunder.

Databehandlingsplattform

Digitale markedsføringsbyråer og interne markedsførere bruker databehandlingsplattformer til å identifisere målgrupper etter kategori, for eksempel demografi, atferd eller posisjon, for å forbedre målrettingen av digitale markedsføringskampanjer.

Databehandlingsplattformer aggregerer store mengder med anonyme kundedata som kommer fra flere kilder. De primære datakildene for databehandlingsplattformer er andre- og tredjepartsdata. Databehandlingsplattformer må arbeide med anonyme enheter som informasjonskapsler, enheter og IP-adresser for å utveksle informasjon om målgrupper og ivareta personvernet. Siden forskjellige firmaer, inkludert konkurrenter, vanligvis kan få tak i de samme anonyme dataene, gir ikke databehandlingsplattformer en tilstrekkelig konkurransefordel. I stedet hjelper de digitale markedsførere med bedre å forstå og målrette mot målgrupper.


Definering av mål

Ta hensyn til organisasjonens situasjon og mål før du velger enten kundedataplattform eller databehandlingsplattform.

  • Fokuserer du på å tilpasse individuelle opplevelser eller målrette digitale annonsekampanjer mot bestemte målgrupper?
  • Hvilke kundedata har du for øyeblikket, og hvor er de lagret?
  • Trenger du å koble kundedata og -innsikt til andre systemer, for eksempel forretningsapper?

Ved å svare på disse spørsmålene får du hjelp til å finne ut om kundedataplattform eller databehandlingsplattform passer til dine forretningsbehov.

En bruksklar kundedataplattform for tilpasning av kundeopplevelser

Hvis du tror at en kundedataplattform kan være riktig for organisasjonens behov, bør du se nærmere på Dynamics 365 Customer Insights, den fleksible og intuitive kundedataplattformløsningen fra Microsoft.