Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Dynamics 365 Finance Insights

Planlegg mer nøyaktig og effektivt ved hjelp av kundebetalingsprognoser, budsjettforslag og kontantstrømprognose med Finance Insights – kommer snart.

Kjør globale økonomiske operasjoner mer effektivt

Forbedre kontantstrømmen med innebygde AI-verktøy som muliggjør proaktiv innkreving via betalingsprognoser, enklere budsjettoppretting ved hjelp av intelligente budsjettforslag og mer nøyaktig kontantstrømstyring ved bruk av intelligente kontantstrømprognoser.

Se en mer nøyaktig forventet kontantstrøm

Overvåk kontantstrømmen i sanntid, forutsi fremtidige trender, og ta datadrevne beslutninger med en intelligent og tilpassbar løsning for kontantstrømprognose.


Tilpass raskt med intelligente budsjettforslag

Reduser tiden og innsatsen som brukes til budsjettering ved å la systemet utføre oppgavene for deg. Konsolider og analyser årevis med historiske data for å lage budsjettprognose.


Forutsi kundebetaling på en pålitelig måte

Bruk kunstig intelligens til å forutsi når kundene vil betale fakturaene sine. Redusere avskrivninger proaktivt, og forbedre marginen med umiddelbart innsyn i sannsynligheten for forsinket eller utelatt betaling.