Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Dynamics 365 Business Central-funksjoner

Finn ut hvordan du arbeider smartere på tvers av salgs-, service-, prosjekt- og driftsteam

Funksjoner

 • Ta bedriften med deg på farten
 • Velg skyen eller lokal løsning
 • Vær klar for vekst
 • Lagre og overfør data på tvers av systemer
 • Utvid løsningen med bransjespesifikke apper
 • Skreddersy programvaren til dine behov

Ta bedriften med deg på farten

Arbeid der forretningene tar deg, med full funksjonalitet på datamaskin, nettbrett eller mobile, lokalt eller i skyen, på både Windows-, Android- og iOS-enheter.

Velg skyen eller lokal løsning

Fjern organisasjonens siloer med en omfattende løsning som kjører der du trenger den, og gir den samme brukeropplevelsen uansett hvordan du ruller ut.

Vær klar for vekst

Skaler og yt etter hvert som du vokser ved hjelp av moderne teknologi bygget på Microsoft-skyen, f.eks. maskinlæring, IoT og blandet virkelighet, som du kan bruke til å tilpasse deg markedets dynamikk.

Lagre og overfør data på tvers av systemer

Ta styring over driftskritiske data og beskytt dem mot uautorisert tilgang med automatisk kryptering i datasenter hos Microsoft.

Utvid løsningen med bransjespesifikke apper

Hent formålsdrevne utvidelser fra Microsoft AppSource-markedsplassen for forretningsapper og få dekket dine vertikale eller forretningsspesifikke krav.

Skreddersy programvaren til dine behov

Få støtte for 25 språk, lokalisering og endringer av brukergrensesnitt uten kode, og utvid løsningen ved hjelp av Microsoft Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents.

 • Få innsikt i virksomhetens flyt
 • Driv kontinuerlig prosessoptimalisering
 • Automatiser arbeidsflyter og prosesser
 • Koble sammen data med Microsoft 365
 • Svar på forespørsler raskere

Få innsikt i virksomhetens flyt

Få tilgang til Business Intelligence når og hvor du trenger det, med sanntidsdashbord og KPI-er for hver brukerrolle.

Driv kontinuerlig prosessoptimalisering

Forbedre resultater og produktivitet med systemforslag i sanntid, basert på historiske data, for å veilede ansatte gjennom arbeidsflyter.

Automatiser arbeidsflyter og prosesser

Optimaliser ytelse ved hjelp av arbeidsflyter som er enkle å opprette, revisjonsspor, profesjonell sikkerhet og kunstig intelligens.

Koble sammen data med Microsoft 365

Koble forretningsdata sammen med produktivitetsverktøy, f.eks. Microsoft Outlook og Excel, for å forbedre kunde- og ansattopplevelser, blant annet prosessen fra tilbud til betaling.

Svar på forespørsler raskere

Vær tilkoblet og forenkle arbeidet ved å installere Business Central-appen i Microsoft Teams for å dele forretningsdata i Teams-chatter.

 • Ta styring over økonomidata
 • Ekspander til globale markeder
 • Akselerer økonomisk avslutning og rapportering
 • Overvåk økonomiske resultater
 • Ta mer lønnsomme økonomiske beslutninger

Ta styring over økonomidata

Bruk utvidelsen for prediksjon av sene betalinger og bli bedre til å administrere kontantstrøm, bankavstemminger, anleggsmidler, budsjettering og prosjektkostnader samtidig som du forkorter syklustider.

Ekspander til globale markeder

Du kan enkelt støtte flere valutaer, valutakurser, konsolideringer, konserninterne transaksjoner og lokale avgiftsbestemmelser.

Akselerer økonomisk avslutning og rapportering

Bruk mindre tid på måneds- og årsavslutning med tilkoblede data for økonomimodul, kunder, leverandører og aktiva. Effektiviser arbeidsflyt for godkjenning ved hjelp av Power Automate.

Overvåk økonomiske resultater

Bruk innebygde rapporter, Excel eller Microsoft Power BI og ubegrensede datadimensjoner for å få kontantstrøm i sanntid, identifisere økonomiske mønstre, analysere trender og forbedre forretningsplanleggingen.

Ta mer lønnsomme økonomiske beslutninger

Koble sammen rapporter, diagrammer og Power BI-data fra regnskaps-, salg-, innkjøps- og lagerteam for å få nøyaktig innsikt og ta trygge økonomiske beslutninger.

 • Prioriter kundeemner basert på inntektspotensial
 • Tilby fleksible priser og rabatter
 • Lever kundefordeler som lovet
 • Forbedre kontantstyring

Prioriter kundeemner basert på inntektspotensial

Hold oversikt over all kundekommunikasjon, og få veiledning om beste mersalg, kryssalg og fornyelsesmuligheter i hele salgssyklusen.

Tilby fleksible priser og rabatter

Opprett fleksible pris- og rabattstrukturer for enkeltkunder og kundegrupper.

Lever kundefordeler som lovet

Spor kundeavtaler for å få rask tilgang til informasjon om priser, rabatter, leveringsdatoer, produkttilgjengelighet og oppfyllelsesstatus.

Forbedre kontantstyring

Øk kontantstrømmen med riktig lagerbeholdning, og maksimer levetid og styring av aktivakapitalisering.

 • Sikre en jevn overgang fra salg til service
 • Spor kundereturer og reparasjoner
 • Lev opp til dine serviceløfter

Sikre en jevn overgang fra salg til service

Registrer automatisk leverte varer som servicevarer, og oppbevar nødvendig detaljer på ett sted slik at både salgs- og serviceteam kan svare raskt på henvendelser.

Spor kundereturer og reparasjoner

Tilby fullstendig utbytting eller enkle reparasjoner, med deler og arbeidskostnader i én serviceordre. Øk lojaliteten ved å la kunder som venter på service, få bruke reserveutstyr.

Lev opp til dine serviceløfter

Tilordne personell til arbeidsordrer og få full oversikt over serviceoppgaver og arbeidsmengde. Hold oversikt over serviceavtaler for å levere pålitelige service til kundene.

 • Forbedre etterkalkulering av prosjekter og regnskap
 • Optimaliser ressursnivåer
 • Øk lønnsomheten med prosjektinnsikt

Forbedre etterkalkulering av prosjekter og regnskap

Administrer prosjekter bedre ved hjelp av timeregistreringer og avansert etterkalkulering av jobber og rapporteringsfunksjoner. Utvikle og endre detaljerte budsjetter for å sikre lønnsomme prosjekter.

Optimaliser ressursnivåer

Administrer ressursutnyttelse ved å planlegge kapasitet og salg. Spor kundefakturering mot planlagte eller reelle kostnader på ordrer og tilbud.

Øk lønnsomheten med prosjektinnsikt

Få sanntids Business Intelligence om prosjektstatus, lønnsomhet og ressursutnyttelse.

 • Forbedre leverandørengasjementet
 • Få en helhetlig visning av beholdning
 • Forutsi etterfylling av lager

Forbedre leverandørengasjementet

Utvikle bedre relasjoner til leverandører, og konverter de beste tilbudene til bestillinger. Sikre overholdelse av interne og eksterne retningslinjer med prosesstyring og godkjenninger.

Få en helhetlig visning av beholdning

Bruk den samme etterkalkuleringsmetoden eller forskjellige metoder for lagervarene. Flytt varer enkelt mellom lokasjoner for å kontrollere tilgjengelig antall og mengde ved hjelp av syklustelling.

Forutsi etterfylling av lager

Etterfyll lager basert på faktiske data, etterspørsel og tilgjengelighet ved hjelp av innebygd intelligens, salgsprognoser og forventet lagermanko for å opprette bestillinger automatisk.

 • Forbedre organiseringen av lagerlokaler
 • Effektiviser mottak og kapasitet
 • Ekspeder overføring og levering
 • Koble sammen kunder og operasjoner

Forbedre organiseringen av lagerlokaler

Klargjør hyller og soner i Business Central for å gjenspeile lageroppsettet med reoler og hyller.

Effektiviser mottak og kapasitet

Bruk en mal til å fastslå den beste plasseringen av varer basert på type, størrelse og hylleplass.

Ekspeder overføring og levering

Optimaliser plass og plukking. Akselerer forsendelser og reduser problemer som skyldes direkteoverføring.

Koble sammen kunder og operasjoner

Bruk sanntidsdata for hver enkelt vares sone, hylle og antall for å oppfylle kundeordrer bedre.

 • Produser innenfor forsynings- og kapasitetsbegrensninger
 • Opprett detaljerte stykklister
 • Støtt montering til ordre
 • Bruk produksjonsordrer eller mer sammensatte prosesser

Produser innenfor forsynings- og kapasitetsbegrensninger

Implementer produksjonsprosesser i henhold til planer, selv i smidige og sammensatte miljøer.

Opprett detaljerte stykklister

Angi råmaterialer, halvfabrikater eller ressurser som en stykkliste som består av et ferdig produkt eller et sett.

Støtt montering til ordre

Registrer spesielle krav i en stykkliste, og trekk direkte fra tilbudet og ordren under prosessen fra montering til ordre.

Bruk produksjonsordrer eller mer sammensatte prosesser

Registrer forbruk og produksjonsresultat for flere stykklister og ruter. Avstem svinn eller avvik i forbruk og produksjonsresultat.

Ullman Dynamics-logo
"Det er nå enklere for oss å skreddersy stoler og gi kundene nøyaktig det de ønsker. Slik personlig service hadde ikke være mulig uten Business Central."

Carl Magnus Ullman, CEO Ullman Dynamics

Alpha Travel-logo
"Alt ved denne løsningen gjør deg bedre rustet: intelligensen, effektiviteten, skalerbarheten, samarbeidsverktøyene... alt fungerer så godt sammen."

Tommy Næs Djurhuus, CEO and Founder Alpha Travel

Allied Modular-logo
"Vi har ønsket et skybasert system i mange år – men vi trengte den riktige løsningen. Business Central passer akkurat til våre behov, og det er helt utmerket til å behandle data fra flere steder."

Kevin Peithman, CEO Allied Modular Building Systems

Relaterte løsninger

 • Overgå kundens forventninger

 • Frigjør mer tid til salg

 • Utnytt Microsoft 365

 • Få en intuitiv agentopplevelse

 • Forbedre tjenester kontinuerlig

 • Få innsikt om kundeservice

 • Analyser data med Power BI

 • Utvikle løsninger med Power Apps

 • Opprett arbeidsflyter med Power Automate

Utforsk bransjespesifikke løsninger på AppSource

Vårt globale partnerøkosystem leverer løsninger som er skreddersydd til bestemte bransjer

Ta det neste steget