Gå til hovedinnhold
Kvinne som peker på data

En 5 trinns veiledning i implementering av ressursplanlegging

ERP-implementering er en komplisert prosess som krever nøye planlegging og en god strategi. Integrasjon av frontend- og backend-systemer og -prosesser i en felles plattform kan ta alt fra seks måneder til to år å fullføre. Flere faktorer – f.eks. størrelsen på organisasjonen, hvor komplisert det nåværende oppsettet er, antall brukere og overføring av data fra eldre systemer – påvirker hvor langvarig og kostbar prosessen er.

Selv om endringer og tilpassing kreves underveis, er det viktig å lage en ERP-prosjektplan før distribusjonen for å sikre en vellykket implementering. I denne veiledningen får du en trinnvis innføring i prosessen, og du får tips til hvordan du gjør prosessen problemfri og vellykket.

Trinn én: forberedelse og planlegging

Sett sammen et team av førstelinjeansatte og ledere fra hver avdeling for å utvikle og gjennomføre ERP-prosjektplanen. Et bredt spekter av ekspertise i dette teamet vil gi deg et viktig perspektiv på hvordan system- og prosessendringer vil påvirke den daglige driften.

Det første trinnet for dette nye prosjektteamet er å evaluere gjeldende forretningspraksis for å identifisere hvilke prosesser som kan forbedres eller automatiseres av det nye ERP-systemet. Ordne disse prosessene i prioritert rekkefølge, og bruk denne evalueringen for å lage strategier og fastsette implementeringens mål og omfang.

Tips! Studer ERP-systemeksempler fra sammenlignbare organisasjoner for å få et inntrykk av hva som fungerer best i din bransje.

Trinn to: prosedyregjennomgang

Få prosjektteamet til å utføre en omfattende gjennomgang av funksjonene og mulighetene i din nye programvare for ERP. Formålet med denne gjennomgangen er todelt:)

  • For at prosjektteamet skal gjøre seg kjent med alle aspekter av den nye ERP-løsningen og identifisere ferdighetsmangler før den endelige utrullingen. Denne opplevelsen vil være styrende for opplæringen
  • For å verifisere hvilke manuelle prosesser som skal automatiseres av det nye systemet, og sørge for at de nødvendige endringene er gjort før utrullingen skjer, slik at automatiseringen skjer uten problemer.

Tips! Utfør intervjuer med sentrale medarbeidere fra hver avdeling for å få førstehånds innsikt i hvordan gjeldende prosesser fungerer sammen, og hvordan prosessene kan automatiseres.

Trinn tre: dataklargjøring

Definer hvilke av de eksisterende dataene som må konverteres til det nye systemet, og analyser dem deretter for å fjerne ubrukelige eller foreldede opplysninger. Hvis det er mulig, finner du kildedokumenter for å kontrollere hvor nøyaktige og komplette dataene er. Litt rutine på dette stadiet er til stor hjelp, et system for ERP er nemlig ikke nyttigere enn dataene. Hvis dataene er fullstappet av unøyaktig informasjon, vil verdien av den nye ERP-en slå negativt ut.)

Når data er kontrollert og renset, må du opprette regneark og samle og segmentere nyttige data i logiske tabeller for å effektivisere konvertering til det nye systemet.

Tips! Sørg for at alle fra ledernivå til førstelinjeansatte har realistiske forventninger til prosessen, og hold kommunikasjonen åpen for hvordan den skal være. Dette vil gjøre det enklere å dempe angsten for nye verktøy og prosesser og fremme bruk av den nye programvaren.

Trinn fire: testing og opplæring

Få prosjektteamet til å øve ved hjelp av en testdatabase som er utfylt med en hel uke med reelle transaksjonsdata for å validere systemdataene, teste nøyaktigheten og sørge for at integrasjoner og grensesnitt fungerer som de skal. I tillegg til å teste det nye systemet kan den praktiske erfaringen med den nye programvaren brukes til å hjelpe prosjektteamet med å lage jukseark og prosessdokumentasjon som kan brukes til opplæring i hele bedriften.

Den ideelle opplæringsmetoden varierer etter arbeidsstyrke. Faktorer som for eksempel hvor mye tid de ansatte kan bruke på opplæring, og hvor de befinner seg, forteller deg om personlig opplæring, e-læring eller en kombinasjon av disse vil fungere best.

Uansett hvilken opplæringsmetode du velger, bør du bruke disse forslagene til å gjøre prosessen mer effektiv for alle involverte:

  • Lær opp teknologikyndige ansatte til å bli superbrukere av ERP-programvare, slik at de kan hjelpe til med løsningen av mindre problemer og IT-avdelingen kan ta seg av større og vanskeligere problemer.
  • Gjør deler av opplæringsprosessen til et spill for å øke engasjementet og oppmuntre til kollegial konkurranse.
  • Tilby insentiver for å fullføre opplæringen i tide. En kombinasjon av små belønninger, for eksempel gratis mat eller en ekstra time lunsjpause, og større belønninger, som kontantbonuser eller ekstra fridager, kan være en effektiv måte å motivere ansatte på og gjøre prosessen morsom.

Tips! Gjør jukseark og prosessdokumentasjon om til standard operasjonsprosedyrer som oppdateres regelmessig og hele organisasjonen har tilgang til.

Trinn fem: utrulling og evaluering

Sett sammen en sjekkliste for dagene og ukene etter implementeringen for å sikre at følgende nødvendigheter er på plass:

  • Systemtesting etter oppstart.
  • Tidsplan og budsjett for ansattes overtidsarbeid eller midlertidig ansatte.
  • Kommunikasjonsprotokoller for systemnedetid.
  • Kontroller for nettverkshastighet og pålitelighet.
  • Prosesser for sikkerhetskopiering av data.

På utrullingsdagen må du være forberedt på mange spørsmål og enkelte problemer underveis. Sørg for at prosjektteamet er klar til å lede avdelingene sine gjennom prosessen, og at IT-teamet er klar til å gjøre endringer og justeringer etter behov. ERP-implementeringen krever mye arbeid, men produktivitetsfordelene og lønnsomheten gir betaling for strevet.

Etter utrullingen kan du evaluere ERP-løsningens resultater mot målene prosjektteamet har fastslått under planleggingsfasen. Bidrar det nye systemet til måloppnåelse? Automatiseres manuelle prosesser slik de skal? Hvis ikke trengs flere endringer og justeringer.

Tips: Utfør jevnlige revisjoner for å sammenligne resultater fra ERP-løsningen med ytelsestester og fastslå om løsningen bidrar til verdiøkning.

Spar tid, penger og frustrasjon ved å hyre en løsningsleverandør

En løsningsleverandør som er med fra begynnelsen av i ERP-implementeringen, kan øke sjansene for å lykkes og hjelpe deg med å unngå vanlige fallgruver og feil. Løsningsleverandører håndterer innkjøp, distribusjon og den første konfigurasjonen av ERP-løsninger, og mange av dem spesialiserer seg på bestemte produkter. Microsoft-sertifiserte partnere spesialiserer seg på Microsoft-produkter og har sertifisert kompetanse på distribusjon av Microsoft-løsninger. Dette betyr at de tar med seg dokumentert kompetanse og erfaring inn i implementeringsarbeidet.

Hvis budsjettet gir rom for det, er ekstra eksperthjelp ofte verdt utgiftene fordi det gir en raskere og enklere distribusjon.

Wineshipping Logo

Hvordan Wineshipping sprettet en skybasert ERP-løsning

Lær hvordan en løsningsleverandør gav Wineshipping sinnsro under utrullingen av Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, og hvordan FastTrack gjorde prosessen sømløs.

Gjør ERP-implementering enklere med Microsoft Dynamics 365 Finance og Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Et utfyllende FastTrack-abonnement og tett integrasjon med Office 365-produktene du allerede bruker, reduserer opplæringskostnader og gjør distribusjon av Microsoft Dynamics 365 Finance og Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management enklere. Lær mer om hva du kan gjøre med en sikker og fleksibel skybasert plattform.