Gå til hovedinnhold
Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect-nominasjon – Power Automate 2024

Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect-nominasjon – Power Automate

Ingeniøravdelingen for Microsoft Power Automate tildeler anerkjennelsen FastTrack Recognized Solution Architect til utøvende bedriftsløsningsarkitekter som konsekvent utviser grundig arkitekturekspertise og oppretter løsninger av høy kvalitet for kunder. De arbeider vanligvis for systemintegratorpartnere, som kan nominere løsningsarkitekter for å anerkjenne ekspertisen deres.

Hvorfor nominere

 • Profiler for anerkjente arkitekter, og partnerne de arbeider for, vises på siden FastTrack Recognized Solution Architects – Power Platform.*

 • Partnere kan i kampanjematerialene angi antall anerkjente arkitekter de har, og kan henvise potensielle kunder til profilsiden til de anerkjente arkitektene.

 • Anerkjente arkitekter får et e-merke som kan deles på LinkedIn og andre sosiale medier.

*Partnere og arkitekter kan velge å avstå fra denne oppføringen.

Nominasjons- og evalueringsprosess

 • Partnere nominerer kvalifiserte løsningsarkitekter ved å bruke dette skjemaet. Fristen er 15. desember.

 • Et panel med løsningsarkitekter fra Power Automate-ingeniøravdelingen vurderer kandidater basert på de arkitekturrelaterte artefaktene og løsningskvaliteten i kandidatenes prosjekter.

 • Kandidater vurderes basert på følgende:

  • hvor teknisk dyktige de er, og hvor godt de kjenner produktet
  • i hvilken grad de følger anbefalte fremgangsmåter
  • graden av kompleksitet i forbindelse med kundeimplementeringen
  • kvaliteten på arkitekturutformingen og samsvar med kundens behov

 • Evalueringsprosessen tar åtte til tolv uker. Kandidater varsles om beslutningen via e-post, sammen med veien videre for godtatte arkitekter.

Krav til berettigelse

Kandidater må:

 • ha minst to års erfaring med Power Automate og minst fem års erfaring med Microsoft-produkter (Microsoft 365, Azure eller Dynamics 365) eller robotautomatisering

 • ha minst tre års erfaring som en løsningsarkitekt

 • Bli en Microsoft-sertifisert Power Platform Solution Architect Expert (PL-600) eller robotautomatiseringsutvikler for Microsoft Power Automate

 • ha vært ledende arkitekt på minst ett Power Automate-kundeimplementeringsprosjekt, med minst én viktig sky- og skrivebordsflyt i produksjon innenfor kundens organisasjon

 • være ansvarlig for arkitekturen og utformingen av minst to kundeimplementeringsprosjekter

 • være ansatt i en Microsoft-partnerorganisasjon som har minst én Gold-kompetanse, og som er i ferd med å oppnå avansert spesialisering innen intelligent automatisering

 • har bygd løsninger ved hjelp av Microsoft Dataverse, Microsoft Power Virtual Agents, Microsoft Power Automate (både skyflyt og skrivebordsflyt), integrasjon med flere systemer, andre Microsoft Power Platform-tjenester (AI Builder, dokumenthåndtering, prosessinnsikt osv.), Azure-tjenester og egendefinerte koblinger, og kan vise dokumentasjon på dybden og bredden av erfaringen rundt disse teknologiene

Kandidatinformasjon

* obligatorisk felt

Kvalifikasjoner

Power Automate-prosjekter

Liste over to til fire kundeprosjekter.

Prosjekt 1

Prosjekt 2

Prosjekt 3

Prosjekt 4