Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

En mann som snakker om økonomistyring i telefonen

Hva er økonomistyring?

Etter hvert som virksomheten utvides globalt, må medarbeiderne sørge for at du får tilgang til den økonomiske ytelsen raskt, koordinert og omfattende. Maksimal økonomisk synlighet og fortjeneste betyr utvikling, vurdering og justering av driftsprosesser og mål i takt med markedskrav i stadig utvikling. En viktig forretningskomponent er perfeksjonering av organisasjonens økonomistyring.


Forstå økonomistyring

Definisjonen av økonomistyring er den strategiske praksisen med å etablere, styre og overvåke alle økonomiressurser for å nå forretningsmålene. Dette omfatter mange områder av økonomifunksjoner som omhandler lønnsomhet, utgifter, kontantstrøm og kreditt til økonomisjefer i regnskaps-, kunde- og leverandørgruppene.

Hvis du vil lage en lukrativ forretningsstrategi for økonomistyring, må du fokusere på tre grunnleggende prinsipper:

 1. Prognose for fremtidig økonomisk ytelse ved hjelp av økonomiprognoser, testede funksjoner som er nødvendige for å øke veksten, og forberedelsene til kapitalbehov.
 2. Prioritering av langsiktige tiltak.
 3. Planer som er skreddersydd for forretningsmodellen, markedsdynamikken og organisasjonen.

Effektiv økonomistyringsplanlegging gir økonomimedarbeiderne dataene de trenger for å støtte opprettingen av en uendelig forretningsplan – som gir deg veloverveide beslutninger om hvor du skal investere, og innsikten som er nødvendig for å finansiere disse investeringene, likviditeten og lønnsomheten.


Viktigheten av økonomistyring

Etter hvert som verden utvider seg gjennom globalisering, må du holde virksomheten konkurransedyktig på markedet for å sikre lang levetid. For å sikre at du produserer salg på lang sikt, trenger virksomheten en form for økonomistyring. Implementering av et system for å følge med på alle inntektsstrømmer er viktig for organisasjonen.

 • Aktiver fremtidig økonomisk planlegging og anskaffelse av midler.
 • Sørg for økonomisk stabilitet.
 • Øk organisasjonens totalverdi og lønnsomhet.
 • Tilbudsdefinerte data som støtter kritiske økonomiske beslutninger.
 • Optimaliser arbeidsflyten for å tildele ressurser og midler på en effektiv måte.

Det finnes flere alternativer en virksomhet kan bruke til å administrere økonomien, fra en ekstern konsulent til en intern økonomisjef. Denne personen eller gruppen må ha full tilgang til firmaets økonomiske fortid og inneværende økonomi, slik at fremtiden kan kartlegges med hell.


Strategisk kontra taktisk styring

Det finnes to typer regnskapsstyringsprosedyrer: strategiske og taktiske. Mens regnskapsmedarbeidere bruker en hybrid av denne taktikken, avhenger det av sluttmålene for å fastslå hvilke prosedyrer de skal fokusere mer på.

Økonomisjefer og -direktører vil fokusere mer på en strategisk metode. Når du samler inn data for økonomisk planlegging og analyse og bygger organisasjonsmål, vil økonomisjefene på dette nivået planlegge for fremtidige investeringer og muligheter, noe som bidrar til å skape fleksibilitet i virksomheten.

På et taktisk nivå håndterer økonomisjefer virksomheten fra dag til dag – prosesser som å overvåke daglige transaksjoner, månedlig økonomisk avslutning og regnskap av anleggsmidler etter faktisk forbruk. De sporer også hele transaksjonsområdet for å sikre at forskrifter overholdes.


Strategier for økonomistyring

Det å ha en fleksibel økonomisk plan som kan tilpasses de siste forretningsbehov og målene, er en viktig komponent for å sikre virksomhetens langsiktige suksess. Det å ha en solid strategi kan være med på å oppnå dette. Her er fire strategier for økonomistyring for å nå målene dine:

 1. Evaluer historiske utgifter og inntekter.

  Nøyaktig sporing av tidligere og nåværende utgifter er svært viktig for å fastslå den økonomiske fremtiden. Her kan du se hvilke planer som lyktes, og hvor du må optimalisere og forbedre. Når tidligere inntekter fungerer som en resultatindikator, bestemmer analyse av disse dataene hvor du kan bli nødt til å foreta endringer med nåværende ytelse og mål.

 2. Bygg opp resultatet.

  Inntektsregnskapet, også kalt resultatregnskap, fungerer som et økonomisk sammendrag av virksomhetens ytelse. Dette dokumentet noterer månedlige inntekter og utgifter og varsler medarbeiderne om virksomheten var lønnsom eller gikk med tap. Dette regnskapet dekker salg, varekostnader, utgifter samt brutto- og nettofortjeneste.

 3. Angi et budsjett.

  Du må lage en prognose over hvordan du planlegger å bruke virksomhetens penger. Ved å definere retningslinjer for hvordan du administrerer forbruk mens du sporer økonomiske avhengigheter, kan du ta nøyaktige beslutninger med datadrevet innsikt for å sikre resultatvekst. Når du angir et budsjett, må du stille deg selv en rekke spørsmål, for eksempel hva de planlagte inntektene for denne perioden er, og hva driftsutgiftene er.

 4. Spor virksomhetsutgifter proaktivt.

  Det er viktig å ha oversikt over hvor mye penger som brukes på hver transaksjon. Ved å integrere omfattende programvare for å spore økonomisk analyse får du følgende:

 • Oversikt over forbruk i sanntid for å vite hvor mye, når og hvor.
 • Synkroniser umiddelbart med regnskapsplattformene for enklere bruk.
 • Rask sammenligning og trendgjennomganger mot nåværende budsjett og resultat.
 • En oversikt over alle virksomhetsutgiftene, enten av én enkelt bruker eller transaksjonstyper.

Du kan bestemme deg for en av disse strategiene – eller en blanding av dem – for å redusere kostnader og bygge opp inntekter. Ved å ta i bruk et finansstyringssystem i prosessen kan du på en enkel måte følge flere strategier, med minimalt med feil og manuelt arbeid.


Velg et godt verktøy for økonomistyring

Når du skal bestemme den riktige programvaren for økonomistyring for virksomheten, trenger du et verktøy som er i stand til å effektivisere alle betalingssamlingene dine og sikre samsvar med avgifts- og regnskapsregler. Du vil også at programvaren skal kunne eliminere feil, manuelt arbeid og mulige overflødigheter. Noen tilleggsfunksjoner i et godt økonomisystem omfatter følgende:

 • Oversikt over alle sendte og mottatte betalinger.
 • Koordiner inntektsregnskap, utgiftsregnskap og balanse.
 • Balanser flere kontoer og finn dem på en enkel måte.
 • Sørg for dataintegritet og sikkerhet.
 • Hold oversikt over all gjeld og oppdaterte poster.
 • Vedlikehold et fullstendig og nøyaktig revisjonsspor.

Hvis du har alle disse budsjettdataene tilgjengelige, kan du ta riktige beslutninger som påvirker virksomheten på en positiv måte. Et økonomistyringssystem som kan gi gjennomsiktighet og fleksibilitet til å legge til rette for endringer, innebærer langsiktig bærekraft.


Start administrasjon av økonomiske data med Dynamics 365 Finance

Gjør organisasjonen i stand til å få full oversikt over utgifter og kostnader ved å integrere et verktøy for forutsigende og proaktiv økonomistyring. Ved å ta i bruk til et verktøy for økonomistyring kan du eliminere menneskelige feil og tidkrevende arbeidsprosesser samtidig som du øker produktiviteten.

Dynamics 365 Finance hjelper deg med å integrere nøkkelkomponenter med minimale avbrudd slik at du får en oversikt i sanntid og på høyt nivå i organisasjonens økonomiske status, samtidig som det gjør den daglige driften enklere. Ved å gi deg alle økonomiske data har du informasjonen du trenger til å ta veloverveide, datadrevne beslutninger, optimalisere interne og eksterne operasjoner, redusere kostnader og beskytte omsetningen.