Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Hva du bør se etter i en H R-løsning

Hva du bør se etter i en HR-løsning

HR-programvare handler om langt mer enn oppmøteregistrering og lønnsutbetaling. Moderne HR-løsninger automatiserer det som tidligere var tidkrevende kjerneprosesser slik at HR-team kan bruke tid på talentstyring og rekruttering.

Når du vurderer å investere i en HR-løsning, er det nyttig å lære hvordan HR-programvare kan hjelpe deg å nå målene dine. Når du forstår hvordan HR-apper fungerer, er det enklere å finne en som passer for dine behov.

Akronymer for HR-programvare på en enkel måte

Når du undersøker HR-løsninger, møter du på tre primære akronymer: HRIS (Human Resources Information System), HRMS (Human Resources Management System) og HCM (Human Capital Management).

Det viktigste å vite om de ulike typene HR-programvare er at akronymet ikke er like viktig som funksjonene og egenskapene som tilbys av hver løsning. Men det finnes noen generelle tommelfingerregler som kan hjelpe deg med å finne ut forskjellen mellom akronymene.

HRIS og HRMS

HRIS er et eldre akronym som nå er synonymt med HRMS. HRMS-programvare sentraliserer vanligvis organisasjonsstrukturen til HR-avdelingen og personaladministrasjonen ved å tilby en enkelt løsning for administrasjon av personer, prosedyrer og retningslinjer.

Vanlige funksjoner:

 • Lønn
 • Tids- og oppmøtesporing
 • Ansattplanlegging
 • Programmer for permisjon og fravær
 • Fordelsstyring og -administrasjon
 • Selvbetjeningsportal for ansatte
 • Rekruttering (system for sporing av jobbsøkere)
 • Grunnleggende personalstatistikk

HCM refererer til HR-programvare som omfatter alt som vanligvis tilbys i et HRMS i tillegg til arbeidsstyrkeplanlegging og integrasjon med forretningssystemer for CRM og ERP.

HCMS

Vanlige funksjoner:

 • Alle funksjonene til et HRMS.
 • Fullstendig talentanskaffelse, inkludert administrasjon av kandidatrelasjoner.
 • Innføringsressurser.
 • Verktøy for evaluering av ansattes ytelse.
 • Læringsstyring.
 • Etterfølgerplanlegging.
 • Lønnsplanlegging.
 • Dyptgående personanalyse for ansattes produktivitet og ytelse
 • Arbeidsstyrkeplanlegging

Spørsmål du kan stille deg ved evaluering av HR-apper

Siden HRIS, HRMS og HCM betyr forskjellige ting for forskjellige leverandører, er det nyttig å fokusere på målene du vil oppnå med HR-løsningen, i stedet for å finne ut hva løsningen kalles. Når du sammenligner alternativer, undersøker du hver løsnings funksjoner og stiller deg selv følgende spørsmål:

 • Hjelper denne løsningen meg å bygge opp, iverksette og måle effektive HR-programmer?
 • Vil denne appen oppfylle dagens behov og vokse for å støtte fremtidens behov?
 • Bidrar denne løsningen til å forenkle ansattes opplevelse?
 • Hvor mye opplæring er nødvendig for at alle i teamet skal kunne bruke denne programvaren?
 • Kan denne appen integreres med appene og verktøyene vi allerede bruker?

Hovedmålene med HR-programvare

Moderne HR-programvare – uavhengig av om det er HRMS eller HCM – er laget for å støtte fire viktige HR-prosesser:

 • Lønnsadministrasjon

 • Sentrale HR-programmer som fordelsstyring, permisjon, fravær og fremmøte

 • Talentopplevelser

 • Arbeidsstyrkeplanlegging og personalstatistikk

Med andre ord er jobben å digitalisere ansattopplevelsen og automatisere arbeidsflyten. Dette gjør at HR-ansatte slipper tidkrevende manuelle oppgaver og kan fokusere på å være strategiske forretningspartnere for organisasjonen som helhet.

Selv om disse prosessene er verdifulle og viktige, er de langt fra dekkende for måten HR-programvare kan hjelpe organisasjonen med å lykkes på. Når HR-fagfolk støttes av riktig programvare, kan de flytte fokus over på kultur, bevaring og andre nyttige prioriteringer.

Hvordan HR-programvare kan støtte organisasjonens mål

Et eksempel på et strategisk mål for HR-teamet er en overgang til en HCM-modell. HCM er en total måte å ta hensyn til de viktigste ressursene i hele organisasjonen på. Denne personsentrerte fremgangsmåten er en dreining i retning av å tiltrekke seg dyktigere personer og pleie talentet deres i løpet av tiden i firmaet.

Overgang til en HCM-modell for HR-fordeler for hele organisasjonen. Økt tilfredshet, ytelse og personlig utvikling blant ansatte forhøyer kvaliteten på arbeidet i alle avdelinger. Ansatte som føler seg støttet og verdsatt av firmaet, vil sannsynligvis jobbe hardere for å tilføre verdi og bli værende i firmaet lenger. Denne reduksjonen i omsetning fører til høyere samlet morale og reduserer belastningen på rekruttering. I stedet for å kjøre på for å fylle de samme stillingene igjen og igjen, kan rekrutterere fokusere på å identifisere de riktige personene med de rette ferdighetene, og HR-team kan fokusere på å forbedre opplærings- og kompetanseutvikling.

Den rette HR-programvaren passer perfekt slik at du kan gjøre HCM til en realitet i organisasjonen med funksjoner som for eksempel:

 • Rekrutteringsfunksjoner som hjelper deg å tiltrekke, rekruttere og ansette de største talentene.

 • Verktøy for talentledelse som sporer ytelse, fremmer rekruttering, ytelse og bevaring.

 • Automatisere HR-prosesser, for eksempel lønn, registrering, permisjon og fravær samt tidspunkt og fremmøte.

 • Gi ansatte selvbetjeningsverktøy.

Finn ut hvordan HR-programvare hjelper ECH med å tiltrekke seg de dyktigste kandidatene i et konkurransepreget felt

Hjemmepleie for eldre pasienter er et krevende felt med stor utskiftning og en begrenset talentpulje. Oppdag hvordan Microsoft Dynamics 365 hjelper Enabling Confidence at Home (ECH) med å beholde det beste personalet for å gi pasientene pleie og behandling.

Transformer HR med Dynamics 365

Støtt HCM i organisasjonen med Dynamics 365 Human Resources, som hjelper deg med å gi positive opplevelser for ansatte. Sentraliser data om arbeidsstyrken og optimaliser sentrale HR-prosesser med et intuitivt grensesnitt og strømlinjeformet integrasjon med ERP- og CRM-apper.