Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

To personer som ser på et nettbrett og antakelig bruker en personalforvaltningsløsning

Hva du bør se etter i en personalforvaltningsløsning

Personalforvaltningsprogramvare handler om langt mer enn oppmøteregistrering og lønnsutbetaling. Moderne personalforvaltningsløsninger automatiserer det som tidligere var tidkrevende kjerneprosesser slik at personalforvaltningsmedarbeidere kan bruke tid på talentstyring og rekruttering.

Når du vurderer å investere i en personalforvaltningsløsning, er det nyttig å lære hvordan personalforvaltningsprogramvare kan hjelpe deg å nå målene dine. Når du forstår hvordan personalforvaltningsapper fungerer, er det enklere å finne en som passer for dine behov.


Forkortelser for personalforvaltningsprogramvare på en enkel måte

Når du undersøker personalforvaltningsløsninger, møter du på tre primære forkortelser: HRIS (Human Resources Information System), HRMS (Human Resources Management System) og HCM (Human Capital Management).

Det viktigste å vite om de ulike typene personalforvaltningsprogramvare, som Dynamics 365 Human Resources, er at forkortelsen ikke er like viktig som funksjonene og egenskapene som tilbys av hver løsning. Men det finnes noen generelle tommelfingerregler som kan hjelpe deg med å finne ut forskjellen mellom forkortelsene.

HRIS og HRMS

HRIS er en eldre forkortelse som nå er synonymt med HRMS. HRMS-programvare sentraliserer vanligvis organisasjonsstrukturen til personalforvaltningsavdelingen og personaladministrasjonen ved å tilby en enkelt løsning for administrasjon av personer, prosedyrer og retningslinjer.

Vanlige funksjoner:

 • Lønn
 • Tids- og oppmøtesporing
 • Ansattplanlegging
 • Programmer for permisjon og fravær
 • Fordelsstyring og -administrasjon
 • Selvbetjeningsportal for ansatte
 • Rekruttering (system for sporing av jobbsøkere)
 • Grunnleggende personalstatistikk

HCM betyr personalforvaltningsprogramvare som omfatter alt som vanligvis tilbys i et HRMS i tillegg til arbeidsstyrkeplanlegging og integrasjon med forretningssystemer for kunderelasjoner og ressursplanlegging.

HCMS

Vanlige funksjoner:

 • Alle funksjonene til et HRMS.
 • Fullstendig talentanskaffelse, herunder administrasjon av kandidatrelasjoner.
 • Innføringsressurser.
 • Verktøy for evaluering av ansattes ytelse.
 • Læringsstyring.
 • Etterfølgerplanlegging.
 • Lønnsplanlegging.
 • Dyptgående personanalyse for ansattes produktivitet og ytelse
 • Arbeidsstyrkeplanlegging

Spørsmål du kan stille deg ved evaluering av personalforvaltningsapper

Siden HRIS, HRMS og HCM betyr forskjellige ting for forskjellige leverandører, er det nyttig å fokusere på målene du vil oppnå med personalforvaltningsløsningen, i stedet for å finne ut hva løsningen kalles. Når du sammenligner alternativer, undersøker du hver løsnings funksjoner og stiller deg selv følgende spørsmål:

 • Hjelper denne løsningen meg å bygge opp, iverksette og måle effektive personalforvaltningsprogrammer?
 • Vil denne appen oppfylle dagens behov og vokse for å støtte fremtidens behov?
 • Bidrar denne løsningen til å forenkle ansattes opplevelse?
 • Hvor mye opplæring er nødvendig for at alle medarbeiderne skal kunne bruke denne programvaren?
 • Kan denne appen integreres med appene og verktøyene vi allerede bruker?

Hovedmålene med personalforvaltningsprogramvare

Moderne personalforvaltningsprogramvare – uavhengig av om det er HRMS eller HCM – er laget for å støtte fire viktige personalforvaltningsprosesser:

 • Lønnsadministrasjon
 • Sentrale personalforvaltningsprogrammer som fordelsstyring, permisjon, fravær og fremmøte
 • Talentopplevelser
 • Arbeidsstyrkeplanlegging og personalstatistikk

Med andre ord er jobben å digitalisere ansattopplevelsen og automatisere arbeidsflyten. Dette gjør at personalforvaltningsansatte slipper tidkrevende manuelle oppgaver og kan fokusere på å være strategiske forretningspartnere for organisasjonen som helhet.

Selv om disse prosessene er verdifulle og viktige, er de langt fra dekkende for måten personalforvaltningsprogramvare kan hjelpe organisasjonen med å lykkes på. Når personalforvaltningsfagfolk støttes av riktig programvare, kan de flytte fokus over på kultur, bevaring og andre nyttige prioriteringer.


Hvordan personalforvaltningsprogramvare kan støtte organisasjonens mål

Et eksempel på et strategisk mål for personalforvaltningsavdelingen er en overgang til en HCM-modell. HCM er en total måte å ta hensyn til de viktigste ressursene i hele organisasjonen på. Denne personsentrerte fremgangsmåten er en dreining i retning av å tiltrekke seg dyktigere personer og pleie talentet deres i løpet av tiden i firmaet.

Overgang til en HCM-modell for personalforvaltningsfordeler for hele organisasjonen. Økt tilfredshet, ytelse og personlig utvikling blant ansatte forhøyer kvaliteten på arbeidet i alle avdelinger. Ansatte som føler seg støttet og verdsatt av firmaet, vil sannsynligvis jobbe hardere for å tilføre verdi og bli værende i firmaet lenger. Denne reduksjonen i omsetning fører til høyere samlet moral og reduserer belastningen på rekruttering. I stedet for å kjøre på for å fylle de samme stillingene igjen og igjen, kan rekrutterere fokusere på å identifisere de riktige personene med de rette ferdighetene, og personalforvaltningsavdelingen kan fokusere på å forbedre opplærings- og kompetanseutvikling.

Den rette personalforvaltningsprogramvaren passer perfekt slik at du kan gjøre HCM til en realitet i organisasjonen med funksjoner som for eksempel:

 • Rekrutteringsfunksjoner som hjelper deg å tiltrekke, rekruttere og ansette de største talentene.
 • Verktøy for talentledelse som sporer ytelse, fremmer rekruttering, ytelse og bevaring.
 • Automatisering av personalforvaltningsprosesser, for eksempel lønn, registrering, permisjon og fravær samt tidspunkt og fremmøte.
 • Gi ansatte selvbetjeningsverktøy.

Transformer personalforvaltning med Dynamics 365

Støtt HCM i organisasjonen med Dynamics 365 Human Resources, som hjelper deg med å gi positive opplevelser for ansatte. Sentraliser data om arbeidsstyrken og optimaliser sentrale personalforvaltningsprosesser med et intuitivt grensesnitt og strømlinjeformet integrasjon med ressursplanleggings- og kunderelasjonsapper.