Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Dynamics 365-priser

Velg forretningsområdet du ønsker å se prisinformasjon for

  • Marketing
  • Sales
  • Customer Service
  • Field Service
  • Finance
  • Operations
  • Commerce
  • Human Resources
Marketing
Marketing Pris for organisasjoner uten andre Dynamics 365-apper Pris for organisasjoner med en eller flere kvalifiserende Dynamics 365-apper
Marketing
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 6 085,60 1

per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Marketing
Marketing
Pris for organisasjoner uten andre Dynamics 365-apper Pris for organisasjoner med en eller flere kvalifiserende Dynamics 365-apper
Marketing
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 6 085,60 1

per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Sales
Sales Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Sales Professional
kr 527,40

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Sales Enterprise
kr 770,80

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Sales Premium
kr 1 095,40

per bruker/måned

Microsoft Relationship Sales
kr 1 171,37

per bruker/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Sales
Sales
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Sales Professional
kr 527,40

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Sales Enterprise
kr 770,80

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Sales Premium
kr 1 095,40

per bruker/måned

Microsoft Relationship Sales
kr 1 171,37

per bruker/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Customer Service
Customer Service Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Customer Service Professional
kr 405,70

Per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Customer Service Enterprise
kr 770,80

Per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Virtual Agent for Customer Service
Fra kr 8 925,50

Per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Customer Service
Customer Service
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Customer Service Professional
kr 405,70

Per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Customer Service Enterprise
kr 770,80

Per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Virtual Agent for Customer Service
Fra kr 8 925,50

Per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Field Service
Field Service Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Field Service
kr 770,80

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Remote Assist
kr 527,40

per bruker/måned

kr 162,30 6

Per bruker/måned

Guides
kr 527,40

Per bruker/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Field Service
Field Service
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Field Service
kr 770,80

per bruker/måned

kr 162,30

Per bruker/måned

Remote Assist
kr 527,40

per bruker/måned

kr 162,30 6

Per bruker/måned

Guides
kr 527,40

Per bruker/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Finance
Finance Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Finance
kr 1 460,50

per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Business Central Essentials
kr 568

Per bruker/måned

Business Central Premium
kr 811,40

Per bruker/måned

Finance
Finance
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Finance
kr 1 460,50

per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Business Central Essentials
kr 568

Per bruker/måned

Business Central Premium
kr 811,40

Per bruker/måned

Operations
Operations Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Supply Chain Management
kr 1 460,50

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Project Operations
kr 973,70

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Business Central Essentials
kr 568

Per bruker/måned

Business Central Premium
kr 811,40

Per bruker/måned

Operations
Operations
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Supply Chain Management
kr 1 460,50

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Project Operations
kr 973,70

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Business Central Essentials
kr 568

Per bruker/måned

Business Central Premium
kr 811,40

Per bruker/måned

Commerce
Commerce Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Commerce
kr 1 460,50

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Fraud Protection
kr 843,30

Per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Commerce
Commerce
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Commerce
kr 1 460,50

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Fraud Protection
kr 843,30

Per leier/måned

Customer Insights
Fra kr 12 171,20

per leier/måned

Fra kr 8 114,10

Per leier/måned

Human Resources
Human Resources Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Human Resources
kr 973,70

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Guides
kr 527,40

Per bruker/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

Human Resources
Human Resources
Pris for brukerens første Dynamics 365-app Pris for brukerens neste kvalifiserende Dynamics 365-app
Human Resources
kr 973,70

Per bruker/måned

kr 243,40

Per bruker/måned

Guides
kr 527,40

Per bruker/måned

Customer Voice 3
kr 811,40 4

2000 undersøkelsessvar per leier/måned.

1 Minst 10 brukere av kvalifisert Dynamics 365-app

2 Sales Enterprise (20+ brukere), Customer Service Enterprise (20+ brukere) eller Marketing

3 Inkludert i Sales Enterprise, Customer Service Enterprise, Field Service, Project Service Automation, Marketing og Human Resources. Ytterligere kapasitet kan kjøpes separat.

4 Når kjøpt som frittstående app eller tilleggskapasitet.

5 Tilgjengelig for kjøp med Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales

6 Brukere må være lisensiert for Dynamics 365 Field Service for å være kvalifisert for redusert pris

Priser for ideelle organisasjoner

Dynamics 365 kan hjelpe ideelle organisasjoner med å administrere økonomi og drift og skape dypere engasjement blant givere, frivillige og mottakere.

Dynamics 365-apper inkluderer

Datasikkerhet

Serviceavtale som garanterer 99,9 % oppetid

Office 365- og LinkedIn-integrasjon

Intelligente teknologier

Kundestøtte per telefon og Internett