Gå til hovedinnhold

Veikart for Dynamics 365 for Talent

Veikart for prioriteringer

Bredere, raskere og smartere rekruttering:

Hjelper team med raskt å identifisere, spore og legge beslag på de beste talentene, internt eller eksternt.

Opprett komplette jobbintroduksjonsveiledninger sømløst og raskt:

Skap effektive jobbintroduksjonsopplevelser som gir nyansatte de rette verktøyene for å lykkes.

Enhetlig og utvidbar visning av viktig ansattinformasjon:

Gjør det mulig for organisasjoner å administrere informasjon om ansatte på en effektiv og helhetlig måte.


Detaljer og tidslinje for veikart

Disse kommende funksjonene representerer vårt engasjement for å levere i henhold til våre prioriteringer. Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om alle funksjoner som planlegges for de neste store oppdateringene våre.

Produktmerknader:

Offentlig forhåndsvisning:

Generell tilgjengelighet:

Neste 12 måneder
Talent
Funksjon Tilgjengelighet
Bedre sammen med LinkedIn
Generell tilgjengelighet
Finn kandidater der de er, med utvidede jobbtavler
Generell tilgjengelighet
Identifiser de beste kandidatene raskt med AI og utvidet screening
Generell tilgjengelighet
Effektiv intern mobil opplevelse
Generell tilgjengelighet
Pipeline-analyser og forslag til handling
Generell tilgjengelighet
Lettere å opprette og administrere jobbintroduksjonsveiledning
Generell tilgjengelighet
Forbedret gjennomføring av jobbintroduksjon med varslinger ved milepæler
Generell tilgjengelighet
Dashboard for jobbintroduksjonsanalyse og handlingsforslag
Generell tilgjengelighet
Forbedrede utvidelsesmuligheter med ansattdata i Common Data Service for apper
Generell tilgjengelighet
Forbedret tids- og fraværsrapportering
Generell tilgjengelighet

Finn ut mer om være produktveikart

Dynamics 365

Produktveikart kommer snart

Power Platform

Veikart for Dynamics 365 for Talent

Forhåndsversjoner av produkter eller funksjoner kan endres betydelig før kommersiell lansering. Dette veikartet er bare en produktoversikt og er ikke retningsgivende for de endelige lisensene for enkeltfunksjoner. Microsoft gir ingen garantier, direkte eller indirekte, med hensyn til den angitte informasjonen.

Del forslagene dine

SEND NÅ 

Vis de siste produktmerknadene

LES NÅ 

Vis siste produkttilgjengelighet

VIS NÅ