Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

To personer som antakelig driver med salgstrening

Hva er salgstrening?

Utvikle, lær opp og veiled selgere gjennom én-til-én-relasjoner med en leder eller salgssjef for å nå personlige og organisasjonsmessige økonomiske mål.

Salg er noe av det viktigste for organisasjonens suksess. Det beste er å ha fleksible salgsmedarbeidere for å plassere produktet, tjenesten eller løsningen på markedet og å opprette en lukrativ salgsplan – men det å bygge opp gruppen tar tid, erfaring og engasjement.

Implementering av effektive prosesser og programmer sørger for at selgerne fungerer som en gruppe, vokser på markedet og oppnår organisasjonssuksess. Du må lage en plan som raskt lærer selgerne de riktige teknikkene, samtidig som du gir dem trygghet og veiledning til å nå sine egne mål. Fokusert opplæring er nøkkelen til suksess. Salgstrening hjelper deg med å gjøre dette samt å bygge opp moralen for hele salgsorganisasjonen.


Definer salgstrening

Salgstrening er å utvikle og veilede en selger gjennom én-til-én-relasjoner med en sjef eller kollega for å nå en personlig kvote eller et personlig mål. Det er den viktigste komponenten for å finne potensialet til ikke bare én enkelt medarbeider, men hele salgsavdelingen og hvordan de kan bruke denne kunnskapen til å arbeide sammen. Effektiv trening kan se det som er bra og det som ikke er bra, slik at selgere kan ta styringen over resultatet og få kunnskapen de trenger for å forbedre resultatene.

Målene med salgstrening er følgende:

 • vurdere sterke sider og forbedringsområder
 • endre atferd
 • utvikle kunnskap og ferdigheter
 • inspirere til egenmotivasjon
 • gi kontinuerlig tilbakemelding til medarbeidere
 • styrke relasjoner

Ved å opprette en effektiv strategi for salgstrening kan salgssjefer fokusere mer på hver persons behov, noe som resulterer i bedre salgsteknikker, mer salg og mer organisasjonsmessig samsvar. Det finnes ingen generell tilnærming til salgstrening – å være åpen for endringer er viktig for å gjøre et langvarig inntrykk. Salgstrening fokuserer på å tydeliggjøre riktig adferd og å hjelpe både sjefen og medarbeideren med å fokusere på forbedringsområder.

Ved å legge til aktiviteter i salgstreningsprogrammet blir det enklere å skape selvstendige selgere som er selvsikre, og oppmuntre til forbedring av salgsteknikkene. Her er noen salgsaktiviteter:

 • få kontakt med medarbeidere på et profesjonelt og personlig nivå
 • se når ansatte har forbedret seg og motivere dem til å fortsette å gjøre det bedre
 • veilede, ikke fortelle, hvordan ansatte kan gjøre en bestemt oppgave bedre
 • stille spørsmål ovenfra og ned som gir en mer helhetlig forståelse av medarbeidernes perspektiv

Fordelene med salgstrening

Mange virksomheter lærer fremdeles hvor viktig salgstrening er for fremtiden til virksomheten. Det å bygge en effektiv salgsgruppe med klare salgstreningsteknikker er en viktig del av planen.

Noen kan i utgangspunktet se på salgsstrening som noe vagt, noe som tar for mye tid, eller noe som er for utfordrende. Eller at det å introdusere en uformell salgstreningsprosess kan gjøre salgsprosessen mer oversiktlig og kostnadseffektiv, men at sluttresultatene er ineffektive. Det gjelder ikke bare å nå en kvote – det å trene opp selgerne gir mange positive resultater for gruppen og organisasjonen. De omfatter følgende:

 1. Ta bedre vare på ansatte. Endringer er en del av salg. Selgere er mottakelige for å se etter jobb andre steder på grunn av utbrenthet, høyere lønn eller bedre salgsmuligheter andre steder. Med salgstrening kan den ekstra yrkesutviklingen nøyaktig se behovene til selgeren og løse dem raskt. Når du kan løse problemer raskt, bidrar du til å redusere frustrasjoner, og det er mer sannsynlig at medarbeiderne blir i organisasjonen på lang sikt.
 2. Kunnskapsdeling og anbefalte fremgangsmåter. Når en selger bruker en strategi eller teknikk, er det enkelt å lære og dele innad i gruppen. Denne kunnskapen hjelper til med å øke inntektene, øke kundebevaringen og bidrar til å generere effektivitet ved inngåelse av store avtaler.
 3. Bygg opp selgernes selvtillit. Salgssjefen er moralsjefen i salgsgruppen. En sjef som er forpliktet til å forbedre alles resultater, bidrar til å samle gruppen og skape samarbeid og kameratskap i salgsnettverket. Sjefen bidrar også til å sørge for at alt som inngår i å inngå en avtale, går jevnt og problemfritt.
 4. Få bedre resultater og produktivitet. Etter hvert som gruppen tar i bruk effektive salgsteknikker gjennom salgstrening, oppnår de bedre resultater, lærer seg å jobbe raskt og blir mer produktive generelt. Herfra forbedres også ansattes kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter ved beslutningstaking.
 5. Høyere inntekter og økte fortjenestemarginer. Salgstrening påvirker selgerne og deres evne til å selge. Dette har direkte innvirkning på virksomhetens resultater. Flere salg fører til høyere inntekter og økte fortjenestemarginer, noe som gir større økonomisk gevinst for organisasjonen.

Salgstreningsteknikker

For å sikre at selgerne kan lykkes med treningsstrategien du har angitt, må de kjenne til de beste salgsmetodene for å få kunder. Gi selgerne muligheter ved å implementere bestemte salgsteknikker som bidrar til å drive virksomheten fremover og støtte organisasjonens salgsiverksettingsprosess. Når selgere har fått salgstrening for å lære det grunnleggende og anbefalte fremgangsmåter for å selge i virkelige scenarioer, hjelper salgstrening med å justere fremgangsmåtene gjennom hele opplæringsprosessen og gir liv til disse fremgangsmåtene.

Her er noen salgstreningsteknikker som kan brukes til å sikre at medarbeiderne når målene sine.

Selvdiagnostisering gjennom oppdagelse

Salgstrenere går regelmessig gjennom data for å måle resultater og blir vanligvis oppmerksomme på problemer før en selger må håndtere dem. Å lære folk hvordan de kan gjøre det selv kan hjelpe medarbeiderne med å se sine egne endringer og ta i bruk positiv personlig adferd før de blir bedt om å gjøre det. En trener kan stille selgerne målrettede spørsmål som følgende:

 • Hva gikk bra i kundeengasjementet?
 • Hva kan gjøres annerledes?
 • Hvilke teknikker bruker du mest? Fungerer de godt?
 • Er det fordeler med å endre tilnærmingen?
 • Hva skjer hvis du ikke gjør forandringer?

Bestem hvilken bane som er best for å lykkes

Når du har identifisert forbedringsmuligheter, må du planlegge hvilke mål selgerne må oppnå for å nå bedriftens ideelle fremtidige tilstand. Led diskusjonen, men ikke overta den med egne meninger. Du ønsker å være i stand til å veilede medarbeideren til å utforske potensialet sitt uten å frykte straff eller å gjøre feil. Følgende er gode spørsmål å stille:

 • Hva er din ideelle fremtidige tilstand?
 • Hva må vi gjøre for å komme dit?
 • Hva vil hindre oss i å oppnå denne tilstanden?
 • Hvordan kan jeg hjelpe deg med å nå denne tilstanden?

Opprett en handlingsplan

Skriv ned trinnene som medarbeideren må ta for å opprette en nyttig fremtidig tilstand, og gå regelmessig tilbake for å sørge for at begge er på rett spor for å nå de ønskede målene. Noen ting å legge til i planen, omfatter følgende:

 • ett til tre tiltak eller handlinger som bidrar til å muliggjøre endring
 • tidslinje for fremdrift
 • datoen begge forventer å nå dette målet

Støtt selgerne

Lytt til det selgerne trenger for målene sine. Ved å tilby oppmuntring og positiv tilbakemelding kan medarbeiderne få selvtillit. Det er vanskelig å høre negative tilbakemeldinger, og det kan gjøre fremtidige endringer vanskelige hvis medarbeiderne ikke føler at de får støtte. Hvis du vil støtte og styrke medarbeiderne, kan du stille følgende spørsmål:

 • Er det noe jeg kan forklare eller hjelpe til med å oppklare?
 • Tror du at denne planen er på riktig spor?
 • På hvilke andre områder kan jeg tilby støtte?

Følg opp planen

Bruk oppfølgingsøktene til å fastslå fremdriften og gå i detaljene etter behov. Still for eksempel følgende spørsmål:

 • Gjør du fremgang mot målene dine?
 • Er det noen nye hindringer?
 • Føler du at vi må oppdatere planen?

Tips til salgstreningsopplæring

Som salgstrener må du samarbeide med selgerne for å gå gjennom fremdrift, gi tilbakemelding og gi oppmuntring. Følg disse seks tipsene som hjelper deg med å utvikle teamet, for å sørge for at salgstreningen får en varig innvirkning.

 1. Utvikle et formelt treningsprogram, struktur og hyppighet. Få tips fra ledelse, direktører, sjefer og medarbeidere for å sikre at dette er et program som kan være til fordel for den enkelte selgeren, salgsgruppen, organisasjonen og markedsplassen.
 2. Lær opp sjefer i nye og etablerte salgsmetoder og riktige treningsteknikker. Uformelle opplæringsteknikker kan gjøre mer skade enn nytte – gi passende opplæringsmuligheter for å sikre at medarbeiderne alltid er forberedt.
 3. Still spørsmål. Kontroller at selgerne fører samtalen. Salgstrenere er bare der for å hjelpe, ikke for å ta over.
 4. Tilpass opplæringen til hver selger. Alles salgsstil er forskjellig, så du må endre hver økt etter personen og kommunisere hvordan du vil endre hver atferd spesielt.
 5. Forsterk opplæringen med opplæringsmaterialer. Dårlige vaner kan kommer tilbake over tid. Gi medarbeiderne muligheten med verktøyene, ressursene og andre materialer for å sikre at de positive vanene forblir.
 6. Spor innvirkningen av salgstreningen. Gode salg skjer ikke i løpet av én opplæringssamling. Samle inn individuelle data og måleverdier for å fremheve taktikk, resultater, måleverdier og atferdsendringer for fremtidige møter.

Hva du bør se etter i et salgstreningsprogram

Det handler ikke bare om å lære opp én selger. Det handler om å skape rammeverket, strategiplanen og bærekraftige opplæringstiltak for å skape en gruppe med gode selgere. Når du leter etter et dynamisk salgstreningsprogram, må du se på verktøy og ressurser som hjelper deg med å nå kortsiktige og langsiktige mål for både gruppen og organisasjonen. Du trenger et verktøy som implementerer følgende:

 1. Samtaleintelligens: Bruk dataforskning til å analysere selgernes transkriberte samtaleopptak. Med informasjonen som registreres fra disse samtalene, kan selgere bruke samlet innsikt til å hjelpe til med å veilede salgsteknikken for mer tilpassede og lukrative samtaler.
 2. Kundetilbakemeldinger: Følg kontinuerlig med på hva kundene synes om produktet og identifiser muligheter der selgere kan forbedre salgsteknikken.
 3. Instrumentbord for sjefer: Samle all taktikk, alle resultater og alle mål på ett sted for å ta bedre datadrevne beslutninger. Med programvare for salgsstøtte kan sjefer følge med på relevant informasjon som tid til konvertering, konverteringsgrader mellom potensielle emner og salgsmuligheter, hvor vellykket salgsteknikken er, muligheter til å gjøre prosessen raskere eller tilbudsveiledning og salgsstatus.
 4. Ytelsesindikatorer for selgere: Vit hvilke milepæler medarbeiderne må nå for å lykkes, og legg en strategi om hva som må endres hvis det å oppnå disse målene er i fare.
 5. Strategiplaner: Skisser de riktige teknikkene som medarbeiderne trenger for å fullføre vellykkede salg.

Transformer organisasjonen med et fokusert salgsprogram

Det å finne det riktige verktøyet for salgstrening som håndterer alle nåværende mål, samtidig som du gjør virksomheten klar for fremtidig organisasjonssuksess, vil være en viktig faktor i fremgangen på markedsplassen.

Etter hvert som salgsgruppen vokser og tilpasser seg, må de alltid kunne oppfylle kundenes behov når som helst. Det er svært viktig å velge et produkt som passer til behovene til både gruppen og organisasjonen, for å sikre lang levetid på markedet.

Dynamics 365 Sales hjelper gruppen med å få bedre oversikt over salgsytelsen med interaktive instrumentbord for å gi mer effektiv salgstrening. Med denne detaljerte prognosen kan du proaktivt identifisere risikoer og finne anbefalte fremgangsmåter, generere flere potensielle kunder og betydelige salg.