Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Hva er forsyningskjedeteknologi?

Forsyningskjedeteknologi er maskinvare eller programvare som gjør forsyningskjedeprosesser mer effektive. En rekke digitale teknologier faller under denne paraplyen og går fra fysisk utstyr som roboter og sensoraktiverte enheter, til programvare utformet for å optimalisere flyten av data, forutse trender, koble sammen systemer, forbedre logistikk eller administrere lager. Ved å bruke digital teknologi i hver kobling i forsyningskjeden kan produksjon og levering gå raskere, samtidig som kostnadsavbrudd minimeres.

Forsyningskjedeteknologi begynte å endre måten forretning gjøres på lenge før de forstyrrende hendelsene i 2020. Men utfordringene på den tiden brakte fordelene med forsyningskjedeutvikling i fokus. Noen av de vedvarende utfordringene virksomheter står overfor, er raskt endring av forbrukerforventningene, uforutsigbare globale hendelser som geopolitiske begrensninger og værkatastrofer samt nye forretningsmodeller som gjør konkurransen hard. Forsyningskjedeadministrasjon har alltid vært full av kompleksitet, men aldri før har det vært forventet at virksomheter skal kaste seg rundt raskere for å løse dem.

Hvis du vil være konkurransedyktig i det nåværende miljøet, er det viktig å optimalisere driften og redusere risikoen. Ny forsyningskjedeteknologi gir muligheten til å opprette mer effektive prosesser mens de bygger en mer fleksibel forsyningskjede – og utnytte mulighetene til å skalere eller endre retning når de byr seg.

1. Bruk roboter for å arbeide raskere

Roboter har blitt brukt i industriproduksjon i flere tiår, men i økende grad blir de også tatt i bruk i lagre, oppfyllelsessentre og distribusjonssentre. Forretningsbehovene som opprettes av økende arbeidskostnader og -mangler – for ikke å nevne forbrukeres forventninger til produkter som alltid finnes på lager, og rask levering – oppfylles av robotutviklinger. Roboter kan gjøre ordreoppfyllelse betydelig raskere, noe som frigjør personale for mindre gjentagende og mer strategiske oppgaver.

En forsyningskjedeutvikling som blir stadig mer populær, er samarbeidsroboten. Med hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring har samarbeidsroboter blitt avanserte nok til å plukke og pakke ordrer sikkert sammen med menneskelige motparter og veileder dem gjennom oppgaver, løft av tungt gjenstander og henting av produkter fra store lagerganger. Samarbeidsroboter har vært kjent for ikke å bare øke produktiviteten, men også spare kostnader, redusere personalfeil og gjøre arbeidsplassene sikrere.

2. Ta datadrevne beslutninger ved hjelp av kunstig intelligens og avansert analyse

Datavitenskap spiller er en stor rolle i avansementet av forsyningskjedeteknologi. På hvert punkt i en kompleks forsyningskjede finnes det et stort antall datapunkter som skal samles inn. Hvis du har kunstig intelligens og avansert analyse på plass, er du i den beste posisjonen til å forstå dataene og bruke dem til din fordel.

Kunstig intelligens og avansert analyse arbeider i bakgrunnen for å se over stordata ved å bruke algoritmer og forutsigende metoder, slik at forsyningskjedebrukere kan ta raske, datadrevne beslutninger for å øke fortjenesten og komme foran avbrudd. Denne typen forsyningskjedeinnsikt kan for eksempel hjelpe en virksomhet med å skalere lageret proaktivt i påvente av en periode med stor etterspørsel eller endre en forsendelsesplan etter en naturkatastrofe. Mange programmer har datavisualiseringsverktøy som bryter KI-avledede data ned til grafer og diagrammer som er enkle å lese, slik at de ansatte bruker mindre tid på tolkning.

3. Skap effektivitet automatisering

Forsyningskjedeautomatisering driver effektivitet og hastighet. Det tar tidskrevende og feilutsatte oppgaver ut av hendene på medarbeidere og kjører effektivt og nøyaktig.

Mange forsyningskjedeoppgaver automatiseres for å spare medarbeidere for tid og energi. Automatiserte forsyningskjedeprosesser kan for eksempel ta data fra bestillinger for å fylle ut fakturaer, sende ut ordrebekreftelser og spore informasjon til kunder, beregne de mest kostnadseffektive rutene og transportørene for forsendelser, eller signalisere til ansatte at de må fylle på lav lagerbeholdning. Dette er et område med forsyningskjedelogistikk og -teknologiutvikling som har mange muligheter.

4. Bygg et forenklet, komponerbart IT-system

Komponerbarhet er en ny teknologitrend for forsyningskjede som omfatter bruk av modulær byggeblokkprogramvare for å koble sammen dataene mellom systemer for økt innsyn i forsyningskjeden og driften. Komponerbare løsninger kan være spesielt nyttige for virksomheter med et IT-landskap i utvikling.

Komponerbarhet integrerer frakoblede systemer for å gjøre det mulig å ta beslutninger i tide. Det krever ikke at du erstatter programvare du bruker hver dag, noe som gjør det til en kostnadseffektiv måte å få oversikt over forsyningskjededriften – til og med i global skala.

5. Samle inn data ved hvert punkt ved hjelp av IoT-enheter (Tingenes internett)

Wi-Fi og Bluetooth har gjort det mulig å bruke IoT-enheter som viktige verktøy for forsyningskjedeteknologi. IoT-enheter er gjenstander med sensorer, for eksempel lagerstasjoner, forsendelsescontainere og ferdigprodukter som overfører data til personene som må ta raske beslutninger.

IoT-enheter kan spore informasjon som lokasjonen og tilstanden til varer, været og trafikk i sanntid for å overvåke anleggsmidler og ressurser og redusere problemer proaktivt.

6. Kontroller «hva om» med digitale forsyningskjedetvillinger og kontrolltårn

Et økende antall virksomheter legger til digitale tvillinger i forsyningskjedens teknologiressurser. En digital forsyningskjedetvilling er et virtuelt miljø som henter data fra den faktiske forsyningskjeden slik at den kan kjøre simuleringer for å forbedre beslutningene. En digital tvilling kan hjelpe deg med å finne måter å øke produktiviteten på, samtidig som du finner raske og økonomiske løsninger på utfordringer.

Kontrolltårn gir også innsikt som kan hjelpe deg med hva om-scenarioer. Kontrolltårn er instrumentbord som samler nøkkeldata, måleverdier og hendelser for å gi deg ende-til-ende-synlighet i sanntid. De er en viktig forsyningskjedeutvikling for å effektivisere og beskytte driften i logistikk, forsyningskoordinasjon, lager og oppfyllelse.

7. Bruk blokkjede til å registrere utveksling av varer

Blokkjede kan virke som en uventet teknologitrend for forsyningskjede. Du er sannsynligvis vant til å høre om det i sammenheng med kryptvalutaer. Blokkjede er imidlertid et verdifullt verktøy fordi det oppretter en registrering av transaksjoner som ikke kan endres. Det kan gjøre utvekslingen av varer til en mer pålitelig prosess.

Det å sørge for synlighet i opprinnelsen og reisen til varer og materialer vokser i betydning. Offentlige sektorer må sørge for at selskaper overholder forskrifter, og virksomheter ønsker å bygge opp et pålitelig leverandørnettverk. Forbrukere er også i økende grad interessert i hvor varene de kjøper, kommer fra og om de er bærekraftige, noe gjør blokkjedeteknologi til en fremtidsrettet investering.

Forutsi etterspørsel mer nøyaktig

Tradisjonelle behovsprognoser handlet om å se på tidligere salgsdata, bruke kvalifisert gjetning og å håpe på det beste. Bruk KI-aktivert teknologi for å redusere gjettingen og risikoen samtidig. Hvis du har oversikt over aktiviteter i sanntid og nedstrømsaktiviteter og knytter dem til eksterne faktorer som været, aktuelle hendelser og kundevurderinger, kan du ta bedre beslutninger for å oppfylle etterspørselen. Unngå tapt fortjeneste ved å bruke forutsigende dataanalyse for å redusere manko, etterfylle i tide og optimalisere lagernivåer.

Aktiver logistikk og levering ved behov

Uansett hva produktene eller tjenestene er, er hastighet nøkkelen til kundeopplevelsen. Ny forsyningskjedeteknologi kan levere på dette kundeløftet. Distribuer roboter og automatiserte arbeidsflytprosesser i virksomheten for å oppfylle og levere produktene så raskt og økonomisk som mulig – noe som er akkurat det kundene forventer.

Effektiviser innkjøpsprosesser

Tidligere var det arbeidskrevende å søke etter måter å spare penger langs hver kobling i forsyningskjeden på. Men virksomheter som bruker avansert forsyningskjedeteknologi, har fordelen av kunstig intelligens som arbeider i bakgrunnen for å beregne tall. Bruk KI-aktivert programvare som er koblet til leverandørsamarbeidsportaler og -kataloger, til å spare penger og raskt foreta innkjøpsbeslutninger.

Overvåk driften i sanntid

Med hjelp av aktivert IoT-tilgang kan tilbuds- og etterspørselsinformasjon strømme fortløpende inn i virksomheten – uansett hvor raskt endringer skjer. Maksimer effektiviteten i driften og bygg fleksibilitet med forsyningskjede- og logistikkteknologi som automatisk reagerer på endringer.

Slik implementere du ny forsyningskjedeteknologi

Forsyningskjeden blir ikke langsommere når du implementerer ny teknologi, så det er viktig å velge løsninger som raskt kan distribueres og vil fungere med de eksisterende systemene. Start med følgende:

  • Slå sammen grupper for å identifisere hvilke områder i driften som trenger nye funksjoner.
  • Prioriter alle nye forsyningskjedeprosesser du ønsker, og foreta endringer trinnvis for å sørge for forretningskontinuitet.
  • Vurder forhåndspakkede løsninger som ikke krever egendefinert koding.
  • Velg et lavkodebasert eller kodeløst grensesnitt på en sky der du kan samle dataene.
  • Dra nytte av programvare som tilbyr de nyeste funksjonene for kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering på markedet.

Gjør innføringen av ny forsyningskjedeteknologi enklere og mer kostnadseffektiv ved å implementere Microsoft Dynamics 365. Det kan hjelpe deg med å bygge en mer fleksibel forsyningskjede med en modulær plattform som integreres med systemene du bruker nå. Med Dynamics 365 Supply Chain Management får du fleksibilitet og sanntidsoversikt i hele driften, slik at du kan forberede deg på det som måtte komme.

Vanlige spørsmål

Hva er den nyeste teknologien i forsyningskjedeadministrasjon?

Den nyeste teknologien innen forsyningskjedeadministrasjon omfatter sensoraktivert IoT, kunstig intelligens og avansert analyse, automatiserte arbeidsflytprosesser, digital tvilling, kontrolltårn, blokkjede og komponerbare programvareløsninger. Alle disse forsyningskjedeutviklingene oppretter ny effektivitet i en rekke bransjer.

Hva brukes forsyningskjedeteknologi til?

Forsyningskjedeteknologi brukes til å få oversikt i sanntid over drift, lager og etterspørsel og til å effektivisere prosesser på tvers av forskjellige forretningsområder. Det kan hjelpe virksomheter med å handle raskt på signaler fra leverandører, kunder og omverdenen for å redusere kostbare avbrudd.

Hva er de nye forsyningskjedeteknologiene?

Nye forsyningskjedeteknologier fokuserer på å bruke avanserte og utviklende funksjoner som kunstig intelligens, roboter, geografisk plassering og IoT for å gjøre det enklere å redusere forsyningskjedeutfordringer, få raskere levering og optimalisere produksjons- og oppfyllelsesprosesser.

Hva er fremtiden til forsyningskjedebransjen?

Fremtiden til forsyningskjedebransjen blir merket av økt hastighet og forretningsfleksibilitet for å oppfylle kundenes forventninger som stadig endres. Teknologi for forsyningskjedeoptimalisering muliggjør ny effektivitet på tvers av forretningsaktiviteter, blant annet fra levering av råmaterialer til levering av ferdigprodukter.

Hvordan forbedrer teknologi forsyningskjeder?

Teknologi forbedrer forsyningskjeder ved å gi virksomheter større oversikt over alle dataene, analysere data for å gjøre det mulig med optimal beslutningstaking og automatisere prosesser for å frigjøre personale fra kjedelige, feilutsatte oppgaver. Ny forsyningskjedeteknologi hjelper også virksomheter med å oppfylle kundebehov etter produkttilgjengelighet, kvalitet og levering.