Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

En person i et lager som bruker et nettbrett, og antakelig bruker forsyningskjedeadministrasjon for å styre flyten av varer og tjenester

Hva er forsyningskjedeadministrasjon?

Forsyningskjedeadministrasjon hjelper produktbaserte virksomheter med å styre flyten av varer og tjenester bedre, herunder alt fra logistikk, til produktutvikling og -produksjon, til programvare og systemer for forsyningskjedeadministrasjon.


Hva er en forsyningskjede?

På et fundamentalt nivå er en forsyningskjede prosessen du utfører for å få produktet eller tjenesten ut til kundene, og forsyningskjedeadministrasjon er administrasjon av denne prosessen. En enkel versjon av en forsyningskjede omfatter deg, dine leverandører og dine kunder. Her er et eksempel på en forsyningskjede:

  • Produsent av råmaterialer
  • Produsent
  • Distributør
  • Detaljhandelsbutikk
  • Kunde

Selv om dette kan se enkelt ut, må du – når du produserer og selger produkter på flere kontinenter og i ulike tidssoner – overholde internasjonale regler og forskrifter og holde tritt med markedsetterspørsel og -behov i rask endring, så prosessen kan være komplisert og utfordrende.


Tre utfordringer ved forsyningskjedeadministrasjon

Globalisering

Til tross for den økte kompleksiteten opprettholdes presset om rask levering til kunder som ønsker å få tilsendt produkter over hele verden og til avtalt tid.

For å sikre at du har riktig beholdning til riktig tidspunkt på riktig sted over hele verden – og unngå overfylte lagre og utsolgte varer – må firmaet ditt optimalisere forsyningskjeden og øke beholdningsomsetningen. Slik økes kontantstrømmen og reduseres kostnadene.

Forsyningskjedeadministratorer må også ha detaljerte planer for risikostyring på plass ettersom de er mer utsatt for å bli påvirket av globale hendelser.

Markeder i rask endring

En annen utfordring er at kunder raskt endrer preferanser. Du må holde tritt med de nyeste trendene og presentere nye, innovative produkter, samtidig som du holder de totale produksjonskostnadene nede.

Disse raske endringene i markedsetterspørsel og -behov fører til kortere produktlivssykluser og et behov for konstant innovasjon. I tillegg er det et press om rask og regelmessig oppdatering av eksisterende produkter med nye funksjoner. Alle disse trendene gjør at bedriften din trenger en fleksibel forsyningskjede som kan tilpasses svingende etterspørsel og produksjonsbehov.

Samsvar

I tillegg til å ta hensyn til globalisering og raskt skiftende kundetrender må du også produsere trygge produkter av høy kvalitet som må etterleve et vell av forskrifter før de kan slippes på markedet.

Du må sørge for at produktene dine overholder forskjellige regionale, nasjonale og internasjonale standarder for produksjon, emballasje, håndtering og forsendelse. Disse omfatter sikkerhetslover, miljølover og retningslinjer for inkludering og tilgjengelighet.

For å oppfylle disse kravene må du bestå ulike kvalitetskontroller og sikkerhetstester og fullføre mange samsvarsdokumenter, for eksempel tillatelser, lisenser og sertifiseringer. Alt dette kan raskt overvelde systemet for forsyningskjedeadministrasjon.


Tre fordeler med programvare for forsyningskjedeadministrasjon

Selv om du allerede har et system for forsyningskjedeadministrasjon på plass, kan det hende at det ikke holder tritt med vanlige forsyningskjedeutfordringer den voksende organisasjonen din møter. Du trenger den nyeste programvaren for forsyningskjedeadministrasjon – med funksjonalitet for kunstig intelligens, blandet virkelighet og Tingenes internett – som vokser i takt med deg og gir deg konkurransefordeler.

Tilkoblet opplevelse

Når forsyningskjeden går over flere land og tidssoner, har du ikke råd til å la systemet for forsyningskjedeadministrasjon være usynkronisert. Programvaren for forsyningskjedeadministrasjon leverer en tilkoblet, sammenhengende opplevelse som gir deg innsyn i alle aspekter av forsyningskjeden, herunder salg, innkjøp, logistikk, produksjon og lagerstyring.

Reduserte kostnader

Reduser kostnadene for administrasjon av en global forsyningskjede ved hjelp av programvare som effektiviserer innkjøpsprosessen med automatiserte prosesser fra innkjøp til betaling. Du kan også redusere kostnader ved å optimalisere fullføringsprosessen gjennom synkronisert logistikk på tvers av områder, lagre og transportmåter.

Redusert risiko

Integrert programvare for forsyningskjedeadministrasjon hjelper deg med å overholde regler, forskrifter og standarder være oppdatert på hyppige endringer i juridiske krav til tilsynsrapporter, elektroniske fakturaer, betalingsformater og avgiftsregler. I tillegg får du vanligvis innebygde sikkerhetsfunksjoner som identitets- og tilgangsstyring, kryptert tilkobling og datasentre som gir sikkerhet og personvern.

Effektiviser forsyningskjeden med Dynamics 365

Få alle fordelene ved en programvareløsning for forsyningskjedeadministrasjon med Dynamics 365 Supply Chain Management. Finn ut hvordan du kan løse forsyningskjedeutfordringer samtidig som du effektiviserer drift og maksimerer produktkvalitet og lønnsomhet.