Gå til hovedinnhold

Skape en moderne arbeidsplass for den moderne arbeidsstyrken

Skjermbilde av Dynamics 365 for Talent der «Skap en kultur hvor gode resultater står sentralt» er fremhevet

Ansett de rette personene raskere

Samarbeid om rekruttering

Tilpass vurderingen, rekrutteringen og utvelgingen av talenter, og del informasjon om kandidater enkelt med hele ansettelsesteamet med Dynamics 365 for Talent og LinkedIn Talent Solutions.

Førsteklasses brukeropplevelse for kandidatene

Sørg for at kandidatene føler seg som VIP-er fra første kontakt og gjennom hele ansettelsesprosessen, og at de har tilgang til en lett tilgjengelig portal som inneholder veiledninger og gir innsyn i hvert eneste trinn i prosessen.

Gi rekrutteringsansvarlige ressursene de trenger

La ansettelsesansvarlige styre utvelgingsprosessen med innsyn i kandidatprofiler, vurderingsverktøy, intervjuoppgaver, forenklet intervjuplanlegging og tilbakemelding på mobile enheter.


Sørg for at de ansatte lykkes

Gi bedre opplæring

Ta imot nye ansatte og bidragsytere på prosjekter selv før de begynner med personlig tilpassede sjekklister, klart definerte prosesser og tidslinjer som får administrative oppgaver unna i en fei, slik at du kan fokusere på en minneverdig opplevelse første dag.

Få resultater raskere

Sørg for at ansatte har klart definerte roller, ansvarsområder og mål, slik at de kan holde fokuset på prioriterte oppgaver og ha tilgang til ressurser på ett sted.

Etabler nøkkelkontakter

Hjelp ansatte å finne seg raskt til rette med områdekart, transportalternativer og muligheter for sosialt samvær som integrerer nye medlemmer i tverrfunksjonelle team.

Sørg for fremgang

Følg med på utviklingen på hvert trinn med tydelig skisserte KPI-er, og gi muligheter for tilbakemelding. Du kan enkelt gjenta vellykkede opplæringsøkter siden du kan lagre veiledninger som maler for bestemte roller.

Skjermbilde av Dynamics 365 for Talent der «Sørg for at de ansatte lykkes» er fremhevet

Skjermbilde av Dynamics 365 for Talent der «Skap en kultur hvor gode resultater står sentralt» er fremhevet

Videreutvikle de ansatte og lær dem flere ferdigheter

Promoter kontinuerlig læring

Spor de ansattes prestasjoner, sørg for at de ansatte fullfører sertifiseringskrav og anbefal tilleggsopplæring.

Skreddersy opplevelser etter rolle

Finn det neste steget for personlig vekst med rolletilpassede opplevelser som gir en tydelig fremstilling av ferdighetene og kompetansen som kreves for forfremmelse i den ansattes gjeldende rolle.

Legg til rette for profesjonell vekst

Gi de ansatte karrieremuligheter via detaljerte profiler hvor erfaring, ferdigheter og kompetanse fremgår.


Sett sammen et team som oppnår gode resultater

Legg til rette for tilbakemeldinger til de ansatte

Gi kontinuerlige tilbakemeldinger, og belønn høytytende ansatte ved å gjøre om prestasjoner til en daglig samtale på tomannshånd mellom ansatte og ledere.

Få resultatstatistikk

Se resultatinstrumentbord og spor prestasjoner i sanntid. Sørg for innsyn via resultatjournaler, tilbakemeldinger i sanntid og måladministrasjon.

Samkjør ytelsesvurderinger

Utfør prestasjonsvurderinger i fellesskap der det går an å gi tilbakemeldinger om aktive mål, vurdere rollenivåkompetanse og lage veiledninger for karrieremuligheter.

Skjermbilde av Dynamics 365 for Talent der «Legg til rette for effektiv drift og gode resultater» er fremhevet

Skjermbilde av Dynamics 365 for Talent der «Legg til rette for effektiv drift og gode resultater» er fremhevet

Legg til rette for effektiv drift og gode resultater

Dra maksimal strategisk nytte

Øk omsetningen og skap en smidig og resultatorientert kultur ved å automatisere rutinemessige HR-oppgaver, for eksempel goder, kompensasjon og permisjon og fravær, slik at teamet ditt kan fokusere på strategiske initiativer.

Sentraliser medarbeiderprofiler

Opprett sentraliserte medarbeiderprofiler som fremhever ferdigheter og erfaring, med data fra Microsoft Office 365 og LinkedIn for å få full oversikt over de ansatte.

Minimer samsvarsrisikoen

Få innsyn i hele den globale organisasjonen, og minimer samsvarsrisikoen med forenklet verifisering av ansatte, arbeidertilpassinger, støtte for lokale forskrifter og HMS-krav.

Personalstatistikk

Få opplysningene du trenger for å forbedre planleggingen av arbeidsstyrken din. Gjør rapporteringsarbeidet mindre omfattende ved å analysere og visualisere data om de ansatte i omfattende instrumentbord som er tilgjengelige på enhver enhet.

Prøv Dynamics 365 for Talent

START GRATIS 

Be om at vi kontakter deg

Be om at en Dynamics 365-ekspert kontakter deg.

SEND EN FORESPØRSEL