Gå til hovedinnhold

Transformer ansettelsesprosessen med Dynamics 365 Talent

Skjermbilde av Dynamics 365 Talent der «Ansett de rette personene raskere» er fremhevet

Ansett de rette personene raskere

Samarbeidsbasert rekruttering

Forbedre samarbeidet mellom rekrutteringspersonell, ansettelsesledere og intervjuere, og del kandidatprofiler og meldinger ved hjelp av Dynamics 365 Talent med LinkedIn Recruiter.

Øk suksessraten

Tilby en engasjerende opplevelse for kandidater ved å la dem bruke LinkedIn-profilen til å søke på ledige stillinger og kommunisere via en portal som er trinnvis og veiledet.

Få raskere ansettelser

Nå ut til de beste kandidatene ved å annonsere jobber på populære jobbmarkedsplasser, skap et karrierenettsted der du kan annonsere ledige stillinger og bruke signaler fra Office 365, Azure Active Directory og HR-systemer for å forbedre intern mobilitet.

Kvalitetssikre ansettelsesprosessen

La ansettelsesansvarlige styre utvelgingsprosessen med innsyn i kandidatprofiler, vurderingsverktøy, AI-anbefalinger, intervjuoppgaver, forenklet intervjuplanlegging, tilbakemelding på mobilenheter og fullstendig administrasjon av jobbtilbud.


Hjelp de ansatte med å lykkes på jobben

Gi bedre opplæring

Ta imot nyansatte med tilpasset jobbintroduksjon og sjekklister som forenkler administrative oppgaver og gir en minneverdig første dag på jobben.

Få resultater raskere

Sørg for at ansatte har klart definerte roller, ansvarsområder og mål, slik at de kan holde fokuset på prioriterte oppgaver og ha tilgang til ressurser på ett sted.

Etabler nøkkelkontakter

Hjelp ansatte med å finne seg til rette ved å tilby områdekart, opplyse om kollektivtransport og gi muligheter for sosialt samvær som integrerer nye medlemmer i tverrfunksjonelle team.

Sørg for fremgang

Følg med på fremdriften gjennom KPI-oversikter, og gi muligheter for tilbakemelding. Du kan enkelt gjenta vellykkede opplæringsøkter ved å lagre veiledninger som maler for bestemte stillinger og roller.

Skjermbilde av Dynamics 365 Talent der «Sørg for at de ansatte lykkes» er fremhevet

Skjermbilde av Dynamics 365 Talent der «Skap en kultur hvor gode resultater står sentralt» er fremhevet

Videreutvikle de ansatte og lær dem flere ferdigheter

Promoter kontinuerlig læring

Spor de ansattes prestasjoner, sørg for at de ansatte fullfører sertifiseringskrav, og anbefal tilleggsopplæring.

Skreddersy opplevelser etter rolle

Finn det neste steget for personlig vekst med rolletilpassede opplevelser som viser ferdighetene og kompetansen som kreves for forfremmelse basert på den ansattes nåværende stilling.

Legg til rette for profesjonell vekst

Gi de ansatte karrierefremmende verktøy som gjør det mulig å opprette detaljerte profiler hvor erfaring, ferdigheter og kompetanse fremgår.


Sett sammen et team som oppnår gode resultater

Legg til rette for tilbakemeldinger til de ansatte

Gi kontinuerlige tilbakemeldinger, og belønn høytytende ansatte ved å gjøre om prestasjoner til en daglig samtale på tomannshånd mellom ansatte og ledere.

Få resultatstatistikk

Se resultater og prestasjoner, og spor dem i sanntid. Sørg for innsyn via resultatjournaler, tilbakemeldinger i sanntid og måladministrasjon.

Samkjør ytelsesvurderinger

Utfør prestasjonsvurderinger i fellesskap der det går an å gi tilbakemeldinger om aktive mål, vurdere rollenivåkompetanse og lage veiledninger for karrieremuligheter.

Skjermbilde av Dynamics 365 Talent der «Sett fart på utvikling og vekst» er fremhevet

Skjermbilde av Dynamics 365 Talent der «Legg til rette for effektiv drift og gode resultater» er fremhevet

Legg til rette for effektiv drift og gode resultater

Dra maksimal strategisk nytte

Øk omsetningen og skap en smidig og resultatorientert kultur ved å automatisere rutinemessige HR-oppgaver, for eksempel goder, lønn og permisjon og fravær, slik at teamet ditt kan fokusere på strategiske initiativer.

Sentraliser medarbeiderprofiler

Opprett sentraliserte medarbeiderprofiler som fremhever ferdigheter og erfaring, med data fra Microsoft Office 365 og LinkedIn for å få full oversikt over de ansatte.

Minimer samsvarsrisikoen

Få innsyn i hele den globale organisasjonen, og minimer samsvarsrisikoen med forenklet verifisering av ansatte, tilpasning på arbeidsplassen, støtte for lokale forskrifter og HMS-krav.

Administrer personalstatistikk

Få opplysningene du trenger for å forbedre planleggingen av arbeidsstyrken din. Gjør rapporteringsarbeidet mindre omfattende ved å analysere og visualisere data om de ansatte i omfattende instrumentbord som er tilgjengelige på enhver enhet.

Ta pulsen på bedriften

Registrer og mål ansattes sentiment for å skape et mer samarbeidsbasert miljø ved hjelp av undersøkelsesinnsikt fra Microsoft Forms Pro – inkludert i Dynamics 365 Talent.

Kjøp Dynamics 365 Talent

Kontakt oss 

Be om at vi kontakter deg

Be om at en Dynamics 365-ekspert kontakter deg.

SEND EN FORESPØRSEL