Verdergaan naar hoofdinhoud

Widget Contact opnemen met Verkoop van Dynamics 365

Iemand bekijkt platforms voor klantdata op een laptop

Wat is een CDP?

Een platform voor klantdata (CDP) is marketingtechnologie die klantdata uit meerdere bronnen combineert en die vervolgens deelt met andere applicaties.

Een CDP helpt je zakelijke data te integreren, totaalweergaven van elke klant te ontwikkelen en betrekkingen te personaliseren – stuk voor stuk cruciale onderdelen om de juiste persoon op het juiste moment het juiste contact te bieden. Je kunt een CDP gebruiken om elk klantcontactpunt te personaliseren via alle online en persoonlijke betrokkenheidskanalen.


Hoe werkt een CDP?

Een CDP integreert de klantdata van een organisatie – inclusief transactionele, gedragsgerelateerde en demografische data – uit alle kanalen en bronnen. CDP’s zijn door het bedrijf beheerde systemen die permanente, centrale klantprofielen maken die toegankelijk zijn voor andere systemen, zoals platforms voor analytics, marketing, reclame en klantbetrokkenheid. Zakelijke applicaties hebben direct toegang en gebruiken gestandaardiseerde data uit het CDP om een breed scala aan activiteiten te faciliteren, zoals segmentatie, webervaringen op maat, trajectoptimalisatie, marketingcampagnes, beste vervolgacties, aanbevolen producten/services, verloopdetectie, gevoelsanalyse en caseafsluiting.


Waarom heb ik een CDP nodig?

Organisaties beschikken over veel data. Het probleem is dat die data zich bevindt in silo’s en wordt verzameld door systemen die nooit voor integratie bedoeld waren. Deze systemen zorgen voor extra complexiteit en slaan de data wel op maar interpreteren die niet. Om de voordelen van een CDP voor jouw bedrijf beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk in te zien hoe ongelijksoortige systemen met niet-verbonden, ontoegankelijke klantdata een belemmering vormen.

De toename aan kanalen en datatypen heeft tot een explosieve groei van klantdata geleid. Klantdata omvat alles van anonieme advertentieweergaven tot bekende aankopen, productgebruik en interacties met de klantenservice. Er zijn drie belangrijke soorten klantdata:

  • Gedrag: Wordt gegenereerd door de interacties van klanten met een bedrijf via apparaten die met het internet zijn verbonden. Dit soort data volgt welke sites worden bezocht, welke apps worden gedownload of welke games worden gebruikt. Gedragsgerelateerde data kan ook inzichten bieden over voorvallen, frequentie en duur van de interacties van klanten.
  • Demografisch: Sociaal-economische informatie zoals leeftijd, gender, bevolkingsgroep, etnische achtergrond, inkomen, opleiding, interesses en arbeidspositie. Demografische data kan ook persoonsgegevens omvatten zoals de namen, geboortedatums en adressen van klanten.
  • Transactioneel: Is doorgaans commercieel of juridisch significant en kan transacties omvatten zoals aankopen, retouren, betalingen, aanmeldingen, reserveringen en abonnementen. Transactionele data documenteert een uitwisseling, overeenkomst of overdracht die plaatsvindt tussen organisaties en/of personen.

Door de verzuiling van klantdata krijg je een minder goed beeld van wie je klanten zijn, wat ze doen en wat ze willen. Zonder datagestuurde inzichten in de kern van je bedrijf wordt de besluitvorming beperkt en minder doeltreffend.

Elke categorie klantdata kan worden gebruikt om de betrokkenheid met nieuwe en bestaande klanten te verbeteren. Klantdata is evenwel alleen bruikbaar als de data niet langer verzuild is, maar geïntegreerd en toegankelijk. CDP’s zijn ontworpen om deze data uit verschillende bronnen te analyseren en bieden zowel inzichten en aanbevelingen als een holistische weergave van elke klant, gebaseerd op data uit elk stadium van het traject van de koper.


Hoe een CDP je klantbetrokkenheidsteams kan helpen

Klanten eisen persoonlijke ervaringen en de enige manier om die te leveren is het verbeteren van je begrip van wat klanten willen. Een CDP is een centrale, toegankelijke en bruikbare bron van klantdata die door meerdere afdelingen kan worden gebruikt. Het levert de enkelvoudige, nauwkeurige bron van waarheid die je nodig hebt om groei op alle kritieke klantcontactpunten te bevorderen:

Marketing: Lever gerichte, persoonlijke benaderingen via alle online en persoonlijke kanalen met relevante content en campagnes die de waarschijnlijkheid van conversie verhogen, het marketingrendement verhogen en concurrentievoordeel bieden. Identificeer loyale klanten en beloon ze met passende aanbiedingen die de affiniteit met je merk vergroten. Ontwerp strategieën om het behoud te vergroten op basis van inzichten over gevoelens en de kans op verloop.

Sales: Ontwikkel gedetailleerde segmenten en persoonlijke verkoopmomenten met behulp van contextuele informatie zoals loyaliteitsstatus, de levensduurwaarde van klanten, aankoopfrequentie, uitgavepatronen en recente aankopen om elke verkoopkans te optimaliseren.

Service: Geef medewerkers van de klantenservice de beschikking over complete klantprofielen zodat ze proactieve ondersteuning via meerdere kanalen kunnen bieden en klanten zich gehoord en gewaardeerd voelen. Gebruik gedetailleerde profielen om hoogwaardige klanten of klanten met unieke behoeften door te verwijzen naar gespecialiseerde medewerkers.

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden kan een CDP je organisatie talloze andere voordelen bieden:

  • Meer efficiëntie: Breng data uit verschillende bronnen samen: dat is betrouwbaarder dan klantsystemen en gemakkelijker bij te werken. Centraliseer doelgroepen en bedrijfsregels zodat die kunnen worden toegepast voor alle tools die je gebruikt, jij tijd bespaart en IT minder doorlopende moeite hoeft te doen om de zaken bij te houden en te actualiseren.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid: Een CDP biedt je meer flexibiliteit om te reageren op gedrag van consumenten en technologische trends, die continu veranderen. Goede CDP's leveren een vaste databasis die naadloos samenwerkt met de andere systemen die je al gebruikt. CDP’s moeten eenvoudig geïntegreerd kunnen worden met bestaande data – en de besluitvorming en bedrijfsprocessen aansturen met mogelijkheden om de opgeslagen data eenvoudig op te vragen en te delen.
  • AI en machine learning: Maak meer nauwkeurige voorspellingen op basis van inzichten die anders onmogelijk te herkennen zijn. Tenzij je een gespecialiseerd team van AI-deskundigen in huis hebt, zijn mogelijkheden voor AI en machine learning die in sommige CDP’s zijn ingebouwd – zoals verwerking van natuurlijke taal, voorspellende aanbevelingen en intelligente inzichten – te duur om zelf te implementeren en continu te onderhouden.
  • Privacy, toestemming en naleving: Help je teams de toestemming en privacy van klanten in acht te nemen zonder dat dit extra werkstromen oplevert. Pak de volledige controle over je klantdata en beperk de lasten als gevolg van data in verzuilde systemen tot een minimum. Vergroot het vertrouwen van klanten met de naleving van bestaande en nieuwe dataprivacyvoorschriften en industrienormen zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), HIPAA en FedRAMP
  • Advanced analytics: Krijg realtime inzichten die je helpen praktische activiteiten te ontplooien. Vergroot je wendbaarheid op de markt door kansen te herkennen op basis van voorkeuren, regio en andere factoren. Combineer klantdata met operationele en IoT-data om klantprofielen verder te verrijken en proactief behoeften van klanten te onthullen. Gebruik de voorraadstatus en eerder aankoopgedrag voor voorspellende aanbevelingen voor klanten waarmee je de ROI van campagnes maximaliseert.

Wat maakt een CDP anders?

Hoewel een platform voor klantdata een aantal overeenkomsten heeft met andere oplossingen voor klantdata, is het belangrijk te begrijpen op welke manieren een CDP verschilt van andere systemen die je wellicht al gebruikt.

Een CDP voegt functionaliteit toe aan CRM-oplossingen (Customer Relationship Management) en DMP’s (Data Management Platforms) door data uit eerste, tweede en derde hand te integreren. Dit betekent dat het CRM- en DMP-informatie opneemt om een uitgebreide weergave van elke klant te bieden, zodat jij alle informatie die je nodig hebt in één enkele applicatie kunt vinden.


Het verschil tussen een CDP en CRM

CDP’s en CRM-oplossingen verzamelen allebei klantdata. CDP’s helpen je bij het beheren van klantdata, verbeteren van je marketingeffectiviteit en onderbouwen van belangrijke zakelijke beslissingen over klantcontactpunten. Ze stellen geïntegreerde klantprofielen samen die kunnen worden gedeeld met andere marketingtools of bedrijfssystemen in je stack en kunnen worden ingezet om de klantbetrokkenheid te personaliseren.

Een CRM slaat alleen data uit eerste hand op – informatie over de directe interacties van de klant met het bedrijf. De data-invoer in CRM’s vindt meestal handmatig plaats: salesteams voeren notities in over gesprekken, supporttickets en dergelijke. Hoewel CRM’s je kunnen helpen bij het ordenen en beheren van klantgerichte interacties, zijn ze doorgaans het handigst voor werknemers die belast zijn met het beheer van individuele klantrelaties.


Het verschil tussen een CDP en DMP

CDP’s helpen jij bij het ontwikkelen van persoonlijke klantervaringen door klantdata uit eerste, tweede en derde hand samen te voegen. Dit kan persoonsgegevens omvatten, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van zowel anonieme als bekende personen.

DMP’s werken veelal met anonieme of niet-persoonlijk identificeerbare klantdata. De primaire databronnen van DMP’s bestaan uit data uit tweede en derde hand. Terwijl het gebruik van een DMP primair bestaat uit het anoniem segmenteren en categoriseren van klanten voor reclamedoeleinden, kun je met CDP’s ook permanente klantprofielen maken die kunnen worden gedeeld met marketing-, sales- en serviceteams om de klantbetrokkenheid te onderbouwen en te verbeteren. Een DMP kan niet alleen met data uit eerste hand werken, dus er kan data uit tweede hand worden gebruikt om je data uit eerste hand aan te vullen en te schalen. Data uit derde hand wordt ingezet om data uit eerste en tweede hand aan te vullen, waardoor er meer diepte en precisie aan klantprofielen wordt toegevoegd.


Het verschil tussen een CDP en een oplossing voor marketingautomatisering

Een CDP vraagt data op uit alle bronnen – inclusief online, offline, operationeel en IoT – om inzichten over je klanten te genereren en aan te sturen. Met marketingautomatisering kun je waarschijnlijk contacten via enkele kanalen bevorderen – denk aan gerichte e-mails – maar voor daadwerkelijke één-op-één-personalisatie heb je de diepgaande inzichten van een CDP nodig.

Met systemen voor marketingautomatisering kunnen marketeers klantreizen coördineren om leads te ontwikkelen, meer klanten binnen te halen en de loyaliteit onder klanten te bevorderen. Deze systemen werken met data en inzichten om campagnes te ontwikkelen en werken vaak zij aan zij met andere systemen voor marketingtechnologie en geavanceerde technologie. Maar systemen voor marketingautomatisering zijn vaak niet ontworpen om data uit meerdere bronnen te gebruiken om campagnes via meerdere kanalen te ontwikkelen en te implementeren.

Een CDP is een intelligente databron die – gedeeld in de vorm van robuuste, complete klantprofielen – consistente ervaringen kan bevorderen binnen een klantreis via meerdere kanalen. Wanneer marketeers toegang hebben tot een centraal klantprofiel, kunnen ze hun geautomatiseerde campagnes optimaliseren door zich met succes op het juiste moment met de juiste boodschap op de juiste klant te richten.

Ontdek wat een CDP voor jouw bedrijf kan betekenen

Maak meer aan persoonlijke voorkeuren aangepaste en responsieve klantreizen met predictieve, realtime inzichten met Dynamics 365 Customer Insights, een end-to-end oplossing voor klantgegevens en de coördinatie van reizen waarmee je gegevens eenvoudig deelt tussen je eigen platforms en platforms van derden.

Zoek naar manieren om de werving, betrokkenheid en loyaliteit van klanten te verbeteren, vrijwel naadloze klantervaringen te verzorgen en werkstromen te optimaliseren met behulp van generatieve AI.