Verdergaan naar hoofdinhoud

Widget Contact opnemen met Verkoop van Dynamics 365

Wat is ketentechnologie?

Ketentechnologie is hardware of software waarmee ketenprocessen efficiënter worden. Onder deze noemer vind je een scala aan digitale technologieën, variërend van fysieke apparatuur zoals robotica en met sensoren uitgeruste apparaten tot software die is ontworpen om de datastroom te optimaliseren, trends te voorspellen, systemen te koppelen, de logistiek te verbeteren of de voorraad te beheren. Met de introductie van digitale technologie in elke schakel van de toeleveringsketen kunnen de productiviteit en levering worden versneld terwijl kostbare verstoringen tot een minimum worden beperkt.

Ketentechnologie heeft de bedrijfsvoering al lang voor de ingrijpende gebeurtenissen van 2020 veranderd. Maar de ongewenste uitdagingen van die periode hebben de voordelen van keteninnovatie wel scherper in beeld gebracht. Sommige hardnekkige uitdagingen waarmee bedrijven te maken hebben, zijn snel veranderende verwachtingen van klanten, onvoorspelbare mondiale gebeurtenissen zoals geopolitieke beperkingen of extreme weersomstandigheden en nieuwe bedrijfsmodellen die de concurrentie verhevigen. Ketenbeheer is altijd uitermate complex geweest maar bedrijven hebben nooit eerder zo snel moeten schakelen om deze situatie het hoofd te bieden.

Als je in het huidige klimaat concurrerend wilt blijven, is het belangrijk je processen te optimaliseren en de risico’s tot een minimum terug te brengen. Nieuwe ketentechnologie biedt de mogelijkheid om efficiëntere processen op te zetten terwijl je een meer tolerante toeleveringsketen ontwikkelt – en om direct kansen te benutten om de schaal aan te passen of van richting te veranderen.

1. Robotica gebruiken om sneller te werken

Robots worden al decennialang gebruikt in de industriële productie, maar worden inmiddels ook ingezet in magazijnen, afhandelingscentra en distributiecentra. De ontwikkelingen op het gebied van robotica spelen in op de behoeften van bedrijven die het gevolg zijn van stijgende loonkosten en tekorten – om nog maar niet te spreken van de verwachtingen van klanten die op zoek zijn naar altijd voorradige producten en snelle levering. Robotica kan de orderafhandeling sterk versnellen, zodat medewerkers meer tijd krijgen om zich op minder repetitieve en meer strategische taken te richten.

Eén keteninnovatie die populair wordt, is de zogenaamde collaboratieve robot, of ‘cobot’. Met de hulp van AI en machine learning zijn cobots geavanceerd genoeg geworden om orders veilig te picken en in te pakken naast hun menselijke tegenhangers. Ze begeleiden medewerkers bij taken, tillen zware objecten en halen producten op in uitgestrekte magazijngangen. Cobots staan erom bekend dat ze niet alleen de productiviteit vergroten maar ook kosten besparen, de kans op menselijke fouten verminderen en de werkplek veiliger maken.

2. Datagestuurde beslissingen nemen met behulp van AI en advanced analytics

Bij de ontwikkeling van ketentechnologie speelt datawetenschap een belangrijke rol. Op elk punt in een complexe toeleveringsketen zijn er ontzettend veel datapunten die verzameld kunnen worden. Als je al gebruikmaakt van AI en advanced analytics, heb je de beste positie om die data te interpreteren en in je voordeel te gebruiken.

AI en advanced analytics gebruiken achter de schermen algoritmen en voorspellende methoden om big data te onderzoeken, zodat ketengebruikers snelle, datagestuurde beslissingen kunnen nemen om de winstgevendheid een impuls te geven en verstoringen voor te blijven. Dit soort keteninzichten kan een bedrijf bijvoorbeeld helpen de voorraad proactiever te schalen om in te spelen op een periode met meer vraag, of een transportschema te herzien als er een natuurramp heeft plaatsgevonden. Veel applicaties zijn voorzien van tools voor datavisualisatie die uit AI afgeleide data samenvoegen tot eenvoudig te lezen grafieken en diagrammen, zodat werknemers minder tijd kwijt zijn aan interpretatie.

3. Efficiëntie verbeteren met automatisering

Ketenautomatisering verbetert de efficiëntie en snelheid. Tijdrovende en foutgevoelige taken worden niet langer door mensen uitgevoerd en worden moeiteloos en correct tot een goed einde gebracht.

Veel taken binnen de toeleveringsketen kunnen worden geautomatiseerd om tijd en energie van medewerkers te sparen. Geautomatiseerde ketenprocessen kunnen bijvoorbeeld data uit inkooporders opvragen om facturen in te vullen, orderbevestigingen en volginformatie uitsturen aan klanten, de meest kosteneffectieve routes en vervoerders voor leveringen berekenen of werknemers op de hoogte brengen als de voorraad moet worden aangevuld. Dit is een gebied binnen de logistieke en technologische ketenontwikkeling die bol staat van de mogelijkheden.

4. Een vereenvoudigd, composable IT-systeem ontwikkelen

Composability is een opkomende trend in de ketentechnologie die betrekking heeft op modulaire software op basis van ‘bouwstenen’ om de data tussen systemen te verbinden voor meer zichtbaarheid van de toeleveringsketen en bedrijfsprocessen. Composable oplossingen kunnen met name nuttig zijn voor ondernemingen met een uitgestrekt IT-landschap.

Composability integreert losgekoppelde systemen om geïnformeerde en tijdige besluitvorming mogelijk te maken. Je hoeft hiervoor geen software te vervangen die je al dagelijks gebruikt, zodat het een kosteneffectieve manier is om een totaalbeeld van je ketenprocessen te krijgen – zelfs op mondiale schaal.

5. Data verzamelen op elk punt met IoT-apparaten (Internet of Things)

Dankzij wifi en Bluetooth is het mogelijk geworden IoT-apparaten te gebruiken als cruciale tools binnen de ketentechnologie. IoT-apparaten zijn objecten zoals magazijnstations, transportcontainers en afgewerkte producten die zijn uitgerust met sensoren die data verzenden aan de mensen die snelle beslissingen moeten nemen.

IoT-apparaten kunnen realtime informatie (zoals de locatie en toestand van goederen, weer en verkeer) volgen om je assets en resources te controleren en problemen proactief in te perken.

6. ‘Wat als’-scenario’s onderzoeken met digitale tweelingen en verkeerstorens

Steeds meer bedrijven voegen digitale tweelingen toe aan de technologische resources in hun toeleveringsketen. Een digitale tweeling van de toeleveringsketen is een virtuele omgeving die data uit de feitelijke toeleveringsketen opvraagt om simulaties uit te voeren die de besluitvorming verbeteren. Met een digitale tweeling ontdek je manieren om de productiviteit te verbeteren terwijl je snelle en voordelige oplossingen voor problemen vindt.

Ook verkeerstorens bieden inzichten die je kunnen helpen bij ‘wat als’-scenario’s. Verkeerstorens zijn dashboards die belangrijke data, metrieken en gebeurtenissen samenbrengen zodat je een realtime totaalbeeld krijgt. Ze vormen een essentiële keteninnovatie om processen in de logistiek, toeleveringscoördinatie, voorraad en afhandeling te stroomlijnen en te beschermen.

7. Blockchain gebruiken om de uitwisseling van goederen vast te leggen

Blockchain lijkt misschien een onverwachte trend in de ketentechnologie. Je bent waarschijnlijk gewend de term te horen in de context van cryptovaluta. Maar blockchain is een waardevolle tool omdat deze transacties onveranderlijk vastlegt. Met blockchain kan de uitwisseling van goederen een betrouwbaarder proces worden.

Het wordt steeds belangrijker om de oorsprong en het traject van goederen en materialen transparant te maken. Overheden moeten ervoor zorgen dat bedrijven aan regels voldoen – en bedrijven willen een betrouwbaar netwerk met leveranciers opbouwen. Ook consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in de herkomst en duurzaamheid van de goederen die ze kopen. Dat betekent dat blockchaintechnologie een toekomstgerichte investering is.

De vraag nauwkeuriger voorspellen

Bij traditionele vraagprognoses draaide het om het bekijken van historische verkoopgegevens, verantwoorde inschattingen maken en hopen dat alles goed komt. Met AI-technologie kun je zowel het giswerk als de risico’s verminderen. Als je zicht hebt op de realtime upstream en downstream activiteiten en die kunt koppelen aan externe factoren zoals weersomstandigheden, actuele gebeurtenissen en recensies van klanten, kun je betere beslissingen nemen om op de vraag in te spelen. Voorkom verloren winsten door gebruik te maken van voorspellende data-analyses om stockouts te beperken, tijdig aan te vullen en de voorraadniveaus in de magazijnen te optimaliseren.

Logistiek en levering op aanvraag mogelijk maken

Welke producten of services je ook aanbiedt, snelheid is cruciaal voor de gebruikerservaring. Nieuwe ketentechnologie kan die belofte aan klanten waarmaken. Maak gebruik van robotica en geautomatiseerde werkstromen in je bedrijf om de afhandeling en levering van producten zo snel en economisch mogelijk te maken – wat precies is wat klanten verwachten.

Inkoopprocessen stroomlijnen

Het zoeken naar manieren om geld te besparen bij elke schakel van de toeleveringsketen was voorheen een arbeidsintensieve zaak. Maar bedrijven die geavanceerde ketentechnologie inzetten, hebben het voordeel van AI die op de achtergrond het nodige rekenwerk verricht. Met AI-software die is gekoppeld aan samenwerkingsportals en catalogi voor leveranciers, bespaar je geld en kun je snel inkoopbeslissingen nemen.

Processen volgen in realtime

Met behulp van IoT met sensoren kan informatie over vraag en aanbod continu door je bedrijf stromen – hoe snel veranderingen ook plaatsvinden. Maximaliseer de efficiëntie van je processen en ontwikkel tolerantie met technologie voor de toeleveringsketen en logistiek die automatisch op uitdagingen reageert.

Nieuwe ketentechnologie implementeren

Je toeleveringsketen gaat niet in de pauzestand terwijl je nieuwe technologie implementeert, dus het is belangrijk oplossingen te kiezen die snel kunnen worden ingezet en samenwerken met bestaande systemen. Begin met het volgende:

  • Teams bijeenroepen om na te gaan welke procesgebieden om kritieke nieuwe mogelijkheden vragen.
  • Een prioriteit toekennen aan elke nieuwe keteninnovatie die je wilt invoeren en gaandeweg wijzigingen aanbrengen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
  • Kant-en-klare oplossingen overwegen waarvoor geen programmacode op maat vereist is.
  • Een interface met weinig of geen code kiezen in een cloud die de mogelijkheid biedt data te harmoniseren.
  • Gebruikmaken van software die de nieuwste mogelijkheden voor AI, machine learning en automatisering op de markt biedt.

Maak de ingebruikname van nieuwe ketentechnologie eenvoudiger en kosteneffectiever met de implementatie van Microsoft Dynamics 365. Hiermee bouw je een meer tolerantie toeleveringsketen met een modulair platform dat geïntegreerd kan worden met de systemen die je al gebruikt. Met Dynamics 365 Supply Chain Management vergroot je de flexibiliteit en realtime zichtbaarheid voor al je processen – zodat je je kunt voorbereiden op wat de toekomst je te bieden heeft.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de nieuwste technologieën op het gebied van ketenbeheer?

De nieuwste technologieën op het gebied van ketenbeheer zijn onder meer IoT met sensoren, robotica, AI en advanced analytics, geautomatiseerde werkstromen, digitale tweelingen, verkeerstorens, blockchain en composable softwareoplossingen. Al deze keteninnovaties leveren nieuwe efficiënties in allerlei bedrijfstakken.

Waar wordt ketentechnologie voor gebruikt?

Ketentechnologie wordt gebruikt voor realtime zichtbaarheid van processen, voorraden en vraag en om processen in verschillende bedrijfsgebieden te stroomlijnen. Bedrijven kunnen snel reageren op signalen van leveranciers, klanten en de buitenwereld om kostbare verstoringen tot een minimum te beperken.

Wat zijn opkomende ketentechnologieën?

Opkomende ketentechnologieën richten zich op het gebruik van geavanceerde en evoluerende mogelijkheden zoals AI, robotica, geolocatie en IoT om ketenproblemen gemakkelijker te beperken, de levering te versnellen en productie- en afhandelingsprocessen te optimaliseren.

Wat is de toekomst van de toeleveringssector?

De toekomst van de toeleveringssector wordt gekenmerkt door toegenomen snelheid en bedrijfsflexibiliteit om aan de continu veranderende verwachtingen van klanten te blijven voldoen. Optimalisatietechnologie voor de toeleveringsketen biedt nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie in een scala aan bedrijfsprocessen, van de inkoop van grondstoffen tot de levering van eindproducten.

Hoe verbetert technologie toeleveringsketens?

Technologie verbetert toeleveringsketens door bedrijven meer zichtbaarheid te bieden in al hun data, door data te analyseren om een optimale besluitvorming mogelijk te maken en door processen te automatiseren zodat medewerkers niet langer eentonige, foutgevoelige taken hoeven uit te voeren. Met nieuwe ketentechnologie kunnen bedrijven bovendien beter voldoen aan de vraag van klanten naar de beschikbaarheid en levering van kwaliteitsproducten.