Verdergaan naar hoofdinhoud
Logo van Gartner
Afbeelding voor Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Bron: Gartner (mei 2021)

Erkenning door deskundigen

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Gartner, een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbedrijf, roept Microsoft uit tot ‘Visionary’ in de 2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises.

Lees het rapport

* Deze afbeelding is gepubliceerd door Gartner Inc. als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en moet in de context van het gehele document beoordeeld worden. Het document van Gartner is op aanvraag verkrijgbaar bij Microsoft.

GARTNER is een geregistreerd handelsmerk en servicemerk van Gartner Inc. en/of dochterondernemingen daarvan in de VS en andere landen en wordt met toestemming gebruikt. Gartner onderschrijft geen enkel(e) leverancier, product of service die/dat in haar onderzoekspublicaties wordt vermeld, en adviseert technologiegebruikers niet uitsluitend de leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding te selecteren. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de zienswijzen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als vaststellingen van feiten. Gartner wijst alle garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner Magic Quadrant-rapport door Hestermann

Bron: Hestermann, 22 juni 2020

Gartner Magic Quadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen

Gartner, een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbedrijf, roept Microsoft Dynamics 365 uit tot 'Visionary' in het Magic Quadrant 2020 voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen.


;

Deze afbeeldingen zijn gepubliceerd door Gartner, Inc. als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en dienen te worden geëvalueerd in de context van het gehele document. Het document van Gartner is op aanvraag verkrijgbaar bij Microsoft.

Gartner onderschrijft geen enkel(e) leverancier, product of service die/dat in haar onderzoekspublicaties wordt vermeld en adviseert technologiegebruikers niet uitsluitend de leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding te selecteren. Onderzoekspublicaties van Gartner zijn een uiting van de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en kunnen niet als feiten worden beschouwd. Gartner wijst elke garantie, expliciet of impliciet, betreffende dit onderzoek af, waaronder de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

GARTNER is een geregistreerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of dochterondernemingen daarvan in de VS en andere landen en wordt met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.