Verdergaan naar hoofdinhoud
Iemand in een kledingwinkel bekijkt een tablet en leest feedback uit een enquête onder klanten

Voorbeeld van vragenlijst voor bedrijven

Zijn je klanten tevreden of ontevreden? Hoe tevreden? Als je geen uitgebreide, goed gedocumenteerde data hebt om die vragen te beantwoorden, is het verstandig een vragenlijst te gebruiken om belangrijke feedback te verzamelen. Met de onderstaande voorbeeldteksten voor vragenlijsten kun je de tevredenheid meten – en er tegelijk voor zorgen dat je bedrijf concurrerend blijft.


Best practices voor het opstellen van vragenlijsten

Voordat je een concept van een vragenlijst maakt met de juiste enquêtetool, is het verstandig een paar enquêtevoorbeelden te bekijken. Houd ook rekening met een aantal algemene adviezen om ervoor te zorgen dat de resultaten die je behaalt zo doeltreffend mogelijk zijn. Deze adviezen omvatten best practices zoals:

Duidelijk het doel omschrijven

Onduidelijke doelen leiden tot onduidelijke resultaten. Bedenk dus vooraf hoe je zaken als het doel van de vragenlijst, de reden erachter en het gebruik van de verzamelde data formuleert.

De zaken kort en gericht houden

Je klanten zijn druk, dus de vragenlijst moet binnen vijf minuten ingevuld kunnen worden. Hiermee krijg je niet alleen meer reacties van je klanten maar word je ook gedwongen je op een enkel doel te richten – wat uiteindelijk tot beter bruikbare en praktische resultaten voor je bedrijf zal leiden.

Het aantal open vragen beperken

Bij gesloten vragen moeten je klanten ‘ja’ of ‘nee’ kiezen, een antwoord uit een lijst selecteren of een schaalbeoordeling geven. Hierdoor worden de resultaten eenvoudiger te kwantificeren, samen te voegen en te analyseren. Open vragen geven klanten de mogelijkheid hun gedachten in eigen bewoordingen te delen, maar beperk open vragen tot vervolgvragen of specifieke gedeelten waar de feedback van klanten gewenst is.

Overwegen een incentive op te nemen

Hoewel het niet altijd passend is een incentive op te nemen, kun je dit wel doen als het passend is voor je product of service en voor je doelgroep. Een incentive blijkt het aantal reacties namelijk te verbeteren. Mensen vinden het prettig om iets terug te krijgen voor hun tijd. Zorg er wel voor dat de incentive passend is voor datgene wat je je klanten vraagt.


Voorbeelden van vragen per categorie

Het opstellen van een enquête kan overweldigend lijken maar in de praktijk is het niet zo lastig. Je hoeft alleen maar te onthouden dat je het soort vragen opneemt dat het type feedback oplevert dat je uit de enquête wilt halen. Gangbare categorieën vragen zijn onder meer:

Productgebruik

Hier beoordeel je de behoeften van klanten zodat je effectieve oplossingen kunt bieden en genereer je waardevolle feedback voor je marketing- en productteams. Een paar voorbeelden:

 1. Hoe vaak gebruikt u het product of de service?
 2. Is het product geschikt om uw doelen te bereiken?
 3. Wat is uw favoriete onderdeel van het product of de service?
 4. Wat is het minst favoriete onderdeel/wat kunnen we verbeteren?

Demografische data

Door de samenstelling van het klantenbestand te bepalen, kunnen marketing- en salesteams gemakkelijker leads ontwikkelen voor toekomstige groei. De volgende vragen kunnen hier een bijdrage leveren:

 1. Wat is uw leeftijd?
 2. Waar bent u gevestigd?
 3. In welke branche bent u actief?
 4. Wat is uw inkomensniveau?
 5. Bent u getrouwd en hebt u kinderen?

Deze vragen kunnen persoonlijk worden, dus zorg voor voldoende meerkeuzeantwoorden en bied altijd de optie een blanco antwoord te kiezen. Het doel is eerlijke antwoorden te verzamelen en dat zal niet gebeuren als klanten zich ongemakkelijk voelen.

Tevredenheidsschaal

Een van de belangrijkste redenen om een vragenlijst uit te sturen is sowieso om te bepalen of klanten tevreden zijn, maar tevredenheid kan lastig te kwantificeren zijn. Hier kan een tevredenheidsschaal uitkomst bieden. Handige tips hierbij zijn:

 1. Gebruik een schaal van 1-10 waarbij 1 betekent dat klanten je product of service waarschijnlijk niet aan iemand anders zullen adviseren en 10 betekent dat het erg waarschijnlijk is dat ze dat wel zullen doen
 2. Beschrijvende schalen kunnen ook nuttig zijn als er een kort lijstje met reacties is waaruit gekozen kan worden, met antwoorden die variëren van bijvoorbeeld ‘uiterst ontevreden’ tot ‘uiterst tevreden’.
 3. Er kunnen schalen met afbeeldingen worden gebruikt, met verdrietige, neutrale en blije emoji’s die de tevredenheid van de klant aangeven.

Open vragen

Met open vragen kunnen klanten antwoorden in hun eigen bewoordingen geven in plaats van een meerkeuzelijst te gebruiken of vooraf gedefinieerde antwoorden te kiezen. Bij dit type vragen is er meer tijd nodig om ze te analyseren en ze worden ook niet altijd door de klanten ingevuld omdat ze meer tijd vragen. Toch kunnen ze vaak nuttige feedback opleveren. Een paar voorbeelden:

 1. Kunt u uw ervaring met (productnaam) beschrijven?
 2. Hoe kan uw ervaring worden verbeterd?
 3. Welk onderdeel van de ervaring vindt u waardevol?
 4. Wat kan onze klantenservice beter doen?
 5. Hebt u verder nog vragen of opmerkingen?

Toekomstig contact

Aan het eind van je enquête is het nuttig een aantal vragen op te nemen waarmee je de mogelijkheid openhoudt om in de toekomst opnieuw contact op te nemen als er nieuwe inzichten nodig zijn. Dit is met name handig als er nieuwe functies aan een product of service worden toegevoegd. Bovendien voelen je klanten zich hierdoor gewaardeerd en laat je zien dat je hun meningen en perspectieven op prijs stelt. Je kunt formuleringen als deze gebruiken:

 1. Vindt u het goed als we contact met u opnemen naar aanleiding van uw antwoorden?
 2. Zou u bereid zijn in de toekomst opnieuw een enquête in te vullen?
 3. Als we nieuwe functies aan ons product toevoegen, bent u dan bereid hier feedback over te geven?

Ga aan de slag met een vragenlijst voor je bedrijf

Een goed begrip van je klanten geeft je bedrijf de informatie die het nodig heeft om te groeien. En het maken van effectieve vragenlijsten is de beste manier om die kritieke data te verkrijgen. Met Dynamics 365 Customer Voice krijg je de tools in handen om vragenlijsten op te stellen, strategische beslissingen te nemen en meer opbrengst te genereren.