Verdergaan naar hoofdinhoud

Widget Contact opnemen met Verkoop van Dynamics 365

Een man bespreekt financieel beheer via de telefoon

Wat is financieel beheer?

Wanneer je bedrijf zich wereldwijd uitbreidt, moet je team ervoor zorgen dat je op een snelle, samenhangende en uitgebreide manier toegang hebt tot financiële prestaties. Voor maximale financiële zichtbaarheid en winstgevendheid is het nodig om je operationele processen en doelen te ontwikkelen en te beoordelen, en deze aan te passen aan de voortdurend veranderende marktvereisten. Een van de belangrijkste zakelijke aspecten is het verbeteren van het financiële beheer van je organisatie.


Inzicht in financieel beheer

De definitie van financieel beheer is de strategische praktijk van het vaststellen, controleren en monitoren van alle financiële middelen om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit omvat allerlei financiële functies met betrekking tot winstgevendheid, onkosten, cashflow en krediet voor financieel managers in de boekhoud-, debiteuren- en crediteurenteams.

Als je een strategie voor financieel beheer wilt opbouwen, moet je je richten op drie basisprincipes:

 1. De voorspelling van toekomstige financiële prestaties met behulp van financiële prognoses, geteste functies die vereist zijn voor groei en de voorbereiding van kapitaalbehoeften.
 2. Prioriteit van de langetermijninitiatieven.
 3. Plannen die zijn afgestemd op je bedrijfsmodel, marktdynamiek en organisatie.

Effectieve planning van financieel beheer biedt je financiële teams de data die ze nodig hebben om een oneindig bedrijfsplan te maken – voor geïnformeerde beslissingen over investeringsobjecten en de vereiste inzichten om deze investeringen te financieren, evenals liquiditeit en winstgevendheid.


Het belang van financieel beheer

Terwijl de wereld groter wordt door globalisering, moet je ervoor zorgen dat je bedrijf concurrerend op de markt blijft met het oog op toekomstig succes. En om er zeker van te zijn dat je verkopen op de lange termijn realiseert, heeft je bedrijf behoefte aan een vorm van financieel beheer. Het is belangrijk een systeem te implementeren om alle opbrengststromen bij te houden voor je organisatie en je te helpen bij het volgende:

 • Toekomstige financiële planning en verwerving van fondsen mogelijk maken.
 • Voorzien in economische stabiliteit.
 • De algehele waarde van je organisatie en de winstgevendheid verhogen.
 • Je kunt gedefinieerde gegevens aanbieden die belangrijke financiële beslissingen ondersteunen.
 • Optimaliseer je workflow om effectief van middelen en fondsen toe te wijzen.

Er zijn verschillende opties die een bedrijf kan gebruiken om de financiën te beheren, van een externe consultant tot een eigen financieel manager. Deze persoon of groep moet volledige toegang hebben tot het financiële verleden en heden van je bedrijf om je toekomstige situatie tijdig uit te stippelen.


Strategisch versus tactisch beheer

Er zijn twee typen procedures voor financieel beheer: strategisch en tactisch. De leden van je financiële team gebruiken een combinatie van deze opties, maar ze richten zich meer op bepaalde procedures afhankelijk van je einddoelstellingen.

Financieel leiders en directeuren zullen zich meer richten op een strategische methodologie. Terwijl je gegevens verzamelt voor de financiële planning en analyse (FP&A) en organisatiedoelstellingen formuleert, maken financieel directeuren op dit niveau plannen voor toekomstige investeringen en kansen, om de veerkracht van hun bedrijf te verbeteren.

Op een tactisch niveau richten financiële managers zich op de dagelijkse activiteiten, zoals dagelijkse transacties monitoren, de boekhouding maandelijks sluiten en boekhouding van vaste activa uitvoeren in overeenstemming met de werkelijke uitgaven. Ze volgen ook het volledige bereik van transacties om de naleving te waarborgen.


Strategieën voor financieel beheer

Een betrouwbaar financieel plan dat kan worden aangepast aan de laatste bedrijfsbehoeften en -doelen is een cruciaal onderdeel voor het succes van je bedrijf op de lange termijn. Een betrouwbare strategie kan je helpen om dit te verwezenlijken. Er zijn vier financiële beheerstrategieën om je doelstellingen te behalen:

 1. Historische uitgaven en inkomsten evalueren.

  Om je financiële toekomst te bepalen is het van groot belang je uitgaven in het verleden en huidige uitgaven bij te houden. Hier zie je welke plannen zijn geslaagd en waar optimalisatie en verbeteringen vereist zijn. Aangezien je omzet uit het verleden een succesindicator zijn, bepaalt de analyse van deze gegevens waar je wellicht wijzigingen wilt aanbrengen aan je huidige prestaties en doelen.

 2. Resultatenrekening maken (W&V).

  Je resultatenrekening, ook wel je W&V genoemd, fungeert als een financieel overzicht van de prestaties van je bedrijf. In dit document worden je maandelijkse inkomsten en onkosten vastgelegd, zodat je team ziet of je winst hebt gemaakt of met verlies hebt gewerkt. Dit overzicht omvat verkoopcijfers, kosten van goederen, onkosten en bruto- en nettowinst.

 3. Een budget instellen.

  Je moet voorspellen hoe je van plan bent om het geld van het bedrijf uit te geven. Door richtlijnen in te stellen voor het beheren van uitgaven terwijl je je financiële afhankelijkheden bijhoudt, kun je nauwkeurige beslissingen nemen inclusief datagestuurde inzichten om groei van het nettoresultaat te garanderen. Wanneer je een budget in stelt, moet je jezelf vragen als een reeks vragen, bijvoorbeeld wat is de geplande opbrengst voor deze periode en wat zijn de bedrijfskosten?

 4. Proactief de bedrijfsuitgaven bijhouden.

  Inzicht in elke transactie om bij te houden hoeveel geld wordt uitgegeven, is cruciaal. Als je uitgebreide software integreert om je financiële analytics bij te houden, krijg je volgende mogelijkheden:

 • Realtime inzicht in uitgaven om te weten hoeveel, wanneer en waar.
 • Directe synchronisatie met je boekhoudsysteem voor eenvoudig gebruik.
 • Een snelle vergelijking en trendbeoordelingen ten opzichte van je huidige budget en W&V.
 • Een overzichtsweergave van alle uitgaven van het bedrijf door één gebruiker of per transactietype.

Je kunt een van deze strategieën kiezen (of een combinatie van deze strategieën) om de kosten te verlagen en de omzet te vergroten. Door een financieel beheersysteem aan het proces toe te voegen, zorg je ervoor dat je meerdere strategieën eenvoudig kunt volgen met een minimum aan fouten en handmatige arbeid.


Een goed financieel beheerprogramma kiezen

Als je de juiste software voor financieel beheer voor je bedrijf wilt bepalen, heb je een hulpprogramma nodig waarmee je al je betalingsinningen kunt stroomlijnen en de naleving van belasting- en boekhoudregels kunt waarborgen. Je wilt ook dat de software fouten, handmatige taken en eventueel dubbel werk kan voorkomen. Een goed financieel systeem heeft de volgende extra functies:

 • Transparantie van alle verzonden en ontvangen betalingen.
 • Resultatenrekeningen, onkostenoverzichten en balansen coördineren.
 • Zorgen dat meerdere rekeningen sluitend zijn en dat deze gemakkelijk te vinden zijn.
 • Zorg dragen voor data-integriteit en -beveiliging.
 • Alle passiva en actuele records bijhouden.
 • Een volledige en nauwkeurige audittrail bijhouden.

Als je over alle budgetgegevens beschikt, kun je correcte beslissingen nemen die een positieve invloed hebben op je bedrijf. Een financieel beheersysteem dat transparantie en flexibiliteit biedt met het oog op wijzigingen leidt tot bestendigheid op de lange termijn.


Begin met het beheren van je financiële data met Dynamics 365 Finance

Bied je organisatie volledig inzicht in de uitgaven en kosten door een voorspellende en proactieve tool voor financieel beheer te integreren. Door een tool voor financiële beheer toe te voegen aan je proces, voorkom je menselijke fouten en eentonige werkprocessen terwijl je de productiviteit verhoogt.

Met Dynamics 365 Finance kun je belangrijke onderdelen integreren met minimale gevolgen, zodat je realtime inzicht op hoog niveau hebt in de financiële status van je organisatie, terwijl je de dagelijkse activiteiten eenvoudig kunt uitvoeren. Je krijg toegang tot een breed scala aan financiële data, zodat je alle vereiste informatie hebt om goede, datagestuurde beslissingen te nemen, je interne en externe activiteiten te optimaliseren, de kosten te verlagen en je omzet te beschermen.