Verdergaan naar hoofdinhoud

Widget Contact opnemen met Verkoop van Dynamics 365

Drie werknemers bespreken hun werknemerservaring

Wat is werknemerservaring?

De werknemerservaring, of EX, is een term die beschrijft hoe werknemers omgaan met hun werk en werkomgeving en hoe die ervaren worden in de loop van de arbeidsduur, van werving tot beëindiging van het dienstverband. Het is een relatief nieuw concept dat de afgelopen jaren aan momentum heeft gewonnen. Organisaties die investeren in de werknemerservaring richten zich op de ontwikkeling van een werkomgeving waarin de betrokkenheid, motivatie en inzet van werknemers worden gestimuleerd.

Er zijn veel factoren die de werknemerservaring beïnvloeden, waaronder het wervingsproces voor nieuw personeel, de samenwerking tussen teams, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privéleven en zelfs de fysieke werkomgeving. Een positieve werknemerservaring is niet alleen gunstig voor de werknemer maar zorgt ook voor groei van de organisatie: de productiviteit neem toe, het verloop daalt en de winstgevendheid en de opbrengst stijgen.

Waarom is de werknemerservaring belangrijk?

De ervaring van werknemers heeft een directe invloed op het succes van een bedrijf. Het is dan ook een factor van belang voor organisaties die hun reputatie, processen en bedrijfsresultaat willen verbeteren. Zo kan een positieve werknemerservaring zowel de werknemersbetrokkenheid als de moraal versterken, bijdragen aan krachtige samenwerking tussen teams en de productiviteit en prestaties verhogen.

Meer in het bijzonder kan een positieve werknemerservaring leiden tot:

 • Meer werknemersbetrokkenheid en plezier in het werk: Werknemers die positieve ervaringen hebben op het werk, voelen doorgaans meer verbondenheid met hun rollen, hun collega’s en de organisatie als geheel. Een gevoel van verbondenheid kan tot meer betrokkenheid en plezier in het werk leiden.
 • Verbeterde efficiëntie en productiviteit: Wanneer werknemers betrokken, gemotiveerd en tevreden zijn met hun werkomgeving, zijn ze geneigd beter te presteren en werk van hogere kwaliteit te leveren.
 • Minder verloop en de daarbij behorende kosten: Betrokken en tevreden werknemers blijven langer bij een bedrijf, waardoor er minder kostbare inspanningen voor werving en training nodig zijn.
 • Verbeterde bedrijfscultuur en reputatie: Een sterk gevoel van gemeenschap, een gedeeld doel onder werknemers en tevredener personeel leiden tot een positieve bedrijfscultuur en geven de publieke reputatie van een organisatie een krachtige impuls.
 • Meer creativiteit en innovatie: Door het aanmoedigen van open communicatie op de werkplek zullen werknemers eerder ideeën, nieuwe perspectieven en creatieve denkbeelden uitwisselen met hun collega’s en leidinggevenden – en dit kan allemaal leiden tot innovatieve nieuwe oplossingen.
 • Betere klantenservice en relaties met opdrachtgevers: Werknemers die over meer mogelijkheden beschikken, zullen problemen zelf aanpakken en proactieve oplossingen aandragen voor klanten en opdrachtgevers. Bovendien zullen werknemers die tevreden zijn met hun werkomgeving eerder trots zijn op hun werk – en hun werkgever op een positieve manier onder de aandacht brengen.
 • Toegenomen omzet en winstgevendheid: De winstgevendheid van een organisatie kan stijgen als het verloop daalt. Op dezelfde manier kunnen verbeterde klantenservice en klanttevredenheid tot meer behoud van klanten en hogere verkoopcijfers leiden. Tot slot zal een cultuur van innovatie en samenwerking bijdragen aan het vinden van nieuwe oplossingen die het eindresultaat van een bedrijf kunnen verbeteren.

Dit zijn enkele manieren waarop investering in een positieve werknemerservaring voordelen kan opleveren voor werknemers en het algehele succes van een bedrijf.

Factoren die de werknemerservaring beïnvloeden

Bedrijven die getalenteerde medewerkers willen werven, concurrerend willen blijven op de hedendaagse arbeidsmarkt en succes en duurzaamheid op de lange termijn willen bereiken, doen er goed aan specifieke aandacht aan de werknemerservaring te besteden. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de ervaring van werknemers:

Werknemerstevredenheid

Als werknemers tevreden zijn over hun werk en zich gewaardeerd voelen door hun werkgever, levert dat een positievere werknemerservaring op. De werknemerstevredenheid kan de betrokkenheid, motivatie en productiviteit verhogen, zodat er een positieve dynamiek ontstaat die voordelig uitpakt voor zowel de werknemers als de organisatie.

Bedrijfscultuur

De gedeelde waarden, overtuigingen, instellingen en gedragingen die een organisatie karakteriseren en van invloed zijn op de interactie tussen werknemers onderling en met hun werkomgeving, spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de werknemerservaring. Een positieve cultuur op de werkvloer kan een ondersteunende en inclusieve omgeving opleveren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemotiveerd voelen en optimale prestaties willen leveren.

Werknemersbetrokkenheid

Werknemersbetrokkenheid is een term die wordt gebruikt om het enthousiasme van werknemers voor hun werk en de mate van inzet voor een organisatie te beschrijven. Werknemersbetrokkenheid is een essentieel aspect van de werknemersbetrokkenheid: hoe hoger de betrokkenheid, hoe sterker de gedrevenheid op het werk, de verbondenheid en de werktevredenheid.

Balans tussen werk en privéleven

Het concept van een gezonde balans tussen de beroepsverantwoordelijkheden en het persoonlijk leven wordt vaak de balans tussen werk en privéleven genoemd. Dit is een belangrijke factor die de werknemerservaring beïnvloedt. Bij organisaties die zich richten op het welzijn van werknemers door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken en aan te moedigen, zien we vaak personeel dat tevredener en productiever is.

Voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn traditionele prikkels die organisaties hun werknemers bieden naast het reguliere salaris. Werknemers kunnen bijvoorbeeld meer controle over hun dagelijks leven krijgen met flexibele roosters en opties voor thuiswerk, terwijl de kwaliteit van hun leven en de financiële zekerheid kunnen worden verbeterd met goede ziektekostenverzekeringen en pensioenplannen. Al deze mogelijkheden verbeteren de werknemerservaring.

Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling

Ook het bieden van loopbaanmogelijkheden kan de ervaring verbeteren. Trainingsprogramma’s, de inzet van mentoren en functieroulatie kunnen de betrokkenheid en tevredenheid verbeteren en tegelijkertijd een pijplijn met vaardig personeel opleveren dat klaar is om in de toekomst een leidinggevende rol in te nemen.

Wat is een kader voor de werknemerservaring?

Een kader voor de werknemerservaring is een gestructureerde benadering waarbij de verschillende contactpunten tussen de werknemer en de organisatie worden gecoördineerd en beheerd. Een dergelijk kader biedt een uitgebreid overzicht van het werknemerstraject en helpt organisaties een beter begrip te krijgen van de manier waarop ze een algehele positieve en consistente werknemerservaring kunnen ontwikkelen.

Een kader voor de werknemerservaring bestaat doorgaans uit verschillende belangrijke onderdelen. Elk onderdeel speelt in op de specifieke behoeften en verwachtingen van werknemers tijdens de verschillende fasen van hun werknemerslevenscyclus. Een paar voorbeelden:

 • Onboarding
 • Prestatiebeheer
 • Loopbaanontwikkeling
 • Erkenning en beloningen
 • Offboarding

Organisaties kunnen een eigen kader voor de werknemerservaring ontwikkelen of bestaande modellen als uitgangspunt gebruiken. De meest effectieve kaders zijn afgestemd op de unieke behoeften en cultuur van de organisatie en richten zich daarnaast op de kernonderdelen van de werknemerservaring.

De werknemerservaring verbeteren

Nadat je een kader voor de werknemerservaring hebt ontworpen en specifieke verbetergebieden binnen de organisatie in kaart hebt gebracht, wil je een strategie ontwikkelen om die veranderingen door te voeren. Hieronder vind je een paar ideeën die je mogelijk wilt opnemen in een strategie voor de werknemerservaring.

Een positieve bedrijfscultuur ontwikkelen

De bedrijfscultuur is een belangrijk onderdeel van een strategie voor de werknemerservaring. Hiermee wordt de toon gezet voor de manier waarop de werknemers omgaan met elkaar en met de organisatie. Door open communicatiekanalen tussen de werknemers en het management te promoten, samenwerking en teamwork aan te moedigen en een veilige en comfortabele werkomgeving te garanderen, kunnen bedrijven een bedrijfscultuur ontwikkelen die aansluit op hun waarden en tegelijkertijd de werknemerstevredenheid ondersteunt.

Ondersteuning bieden voor de balans tussen werk en privé

Als de balans tussen werk en privéleven prioriteit heeft, kunnen organisaties hun werknemers helpen stress en burn-out te voorkomen, de werktevredenheid te verhogen en het algehele welzijn te verbeteren. Een paar ideeën om initiatieven voor de balans tussen werk en privé te integreren in de strategie voor de werknemerservaring zijn het aanbieden van flexibele werktijden, betaald verlof, kinderopvang op het werk en diensten voor mentale begeleiding.

Competitieve voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden

Een krachtige strategie voor de werknemerservaring omvat het aanbieden van voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden waaruit blijkt dat de organisatie haar medewerkers waardeert. Veel voordelen omvatten een ziektekostenverzekering, pensioenplannen, flexibele roosters en andere voorzieningen, zoals het lidmaatschap van een sportschool en gratis snacks. Werkgevers kunnen zich van andere bedrijven onderscheiden door een uniek pakket met voordelen te bieden die voldoen aan de behoeften van hun werknemers.

Investeren in loopbaanontwikkeling

Organisaties kunnen de werknemerservaring verbeteren door inzet te tonen voor de ontwikkeling van werknemers. Enkele manieren om de ontwikkeling van werknemers te versnellen zijn het aanbieden van trainingsprogramma’s, het koppelen van werknemers aan mentoren, het vereenvoudigen van loopbaanontwikkeling door trainingen buiten de huidige functie of voor de invulling van tijdelijke functies en het gebruik van een oplossing voor de werknemerservaring die training en certificering van personeel ondersteunt.

De rol van technologie bij de verbetering van de werknemerservaring

Door een naadloze digitale werknemerservaring te ontwikkelen – oftewel door technologische tools en oplossingen in de structuur van een organisatie te verwerken – worden werknemers geholpen hun werk efficiënter uit te voeren, eenvoudiger samen te werken en op afstand te werken wanneer dat nodig is. Zo kunnen HR-oplossingen, zoals een platform voor de werknemerservaring, de communicatie tussen teams stroomlijnen en een gecentraliseerde locatie voor belangrijke tools en resources bieden. Platforms voor de werknemerservaring maken ook gebruik van HR-mogelijkheden om de onboarding van nieuw personeel, het prestatiebeheer en het beheer van voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Het belang van robuust beheer van de werknemerservaring

Beheer van de werknemerservaring is de praktijk van het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van strategieën die de algehele werknemerservaring binnen een organisatie verbeteren. Beheer van de werknemerservaring heeft als doel een positieve bedrijfscultuur te ontwikkelen die de betrokkenheid, de productiviteit en het welzijn van werknemers stimuleert.

Beheer van de werknemerservaring omvat een scala aan activiteiten. Hieronder staan enkele stappen die je kunt nemen om de werknemerservaring te beheren:

 • Definieer je doelen. Definieer eerst wat je wilt bereiken met verbetering van de werknemerservaring. Stel de verbetergebieden en beoogde resultaten vast.
 • Identificeer belangrijke contactpunten. Gebruik je kader voor de werknemerservaring om de verschillende contactpunten van werknemers binnen de organisatie te bepalen. Het kan hierbij gaan om werving en onboarding, dagelijkse werkgerelateerde activiteiten, prestatiebeoordelingen en zelfs beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Verzamel feedback. Verzamel feedback van werknemers via een enquête over de werknemerservaring, focusgroepen of persoonlijke vraaggesprekken om zo de behoeften en pijnpunten bij elk contactpunt te doorgronden.
 • Analyseer data. Verwerk de verzamelde data in je strategie voor de werknemerservaring door patronen, trends en mogelijkheden voor verbetering op te sporen.
 • Ontwikkel initiatieven. Gebruik je analyses als basis voor initiatieven waarmee je de aangegeven behoeften en pijnpunten op elk contactpunt aanpakt.
 • Implementeer en meet de voortgang. Zet je strategie in gang en controleer de voortgang op gezette tijden. Voer waar nodig aanpassingen door.

Met een doeltreffend beheer van de werknemerservaring kunnen organisaties allerlei voordelen realiseren, zoals toegenomen werknemerstevredenheid en productiviteit, een hogere retentiegraad, verbeterde merkreputatie, hogere klanttevredenheidsscores en meer winstgevendheid. Door voorrang te geven aan de werknemerservaring via strategische planning en doorlopende beoordelingen, kunnen organisaties de betrokkenheid onder het personeel verbeteren en zo langetermijnsuccessen boeken.

Verbeter de werknemerservaring met Microsoft Dynamics 365

Software voor de werknemerservaring speelt een belangrijke rol bij verbetering van de werknemerservaring, dankzij tools en resources die werkprocessen, de communicatie en samenwerking stroomlijnen en de tevredenheid onder werknemers ondersteunen.

Ontdek hoe deze HR-oplossing helpt bij het volgende:

 • Werknemers de informatie bieden die ze nodig hebben met gebruiksvriendelijke HR-tools voor selfservice en Microsoft Teams.
 • Vergoedingen, compensatie, verlof en afwezigheid, certificering, training en nalevingsprogramma’s vereenvoudigen.
 • Actie ondernemen en je sneller aanpassen aan veranderingen met een schaalbare HR-oplossing die eenvoudig gekoppeld kan worden aan bestaande en partnersystemen.
 • De besluitvorming verbeteren door personeelsdata te centraliseren en geïntegreerde analyses te gebruiken om waardevolle inzichten te ontdekken.

Veelgestelde vragen

Wat is werknemerservaring en waarom is die belangrijk?

De werknemerservaring, of EX, is een term die beschrijft hoe werknemers hun werk en werkomgeving ervaren in de loop van de arbeidsduur, van werving tot beëindiging van het dienstverband. Organisaties die investeren in de werknemerservaring, profiteren van toegenomen productiviteit, lagere verloopcijfers en verbeterde winstgevendheid en omzet.

Welke factoren beïnvloeden de werknemerservaring?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de werknemerservaring, zoals de tevredenheid van de werknemers, de cultuur op de werkplek, de werknemersbetrokkenheid, de balans tussen werk en privéleven, voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Hoe kunnen bedrijven de ervaring van hun werknemers verbeteren?

Bedrijven kunnen de werknemerservaring verbeteren door een positieve bedrijfscultuur te stimuleren, ondersteuning te bieden voor een goede balans tussen werk en privéleven, competitieve voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden, te investeren in mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en software voor de werknemerservaring te gebruiken die een gestroomlijnde digitale werknemerservaring oplevert.

Wat zijn de voordelen van een positieve werknemerservaring voor bedrijven en hun werknemers?

De ervaring van werknemers heeft een directe invloed op het succes van een bedrijf. Het is dan ook een factor van belang voor organisaties die hun reputatie, processen en bedrijfsresultaat willen verbeteren. Een positieve werknemerservaring kan zowel de werknemersbetrokkenheid als de moraal versterken, bijdragen aan krachtige samenwerking tussen teams en de productiviteit en prestaties verhogen. Een positieve werknemerservaring komt werknemers ook ten goede doordat de werktevredenheid wordt verhoogd, de balans tussen werk en privéleven wordt verbeterd en loopbaanontwikkeling en groei worden aangemoedigd.

Welke rol speelt technologie bij het verbeteren van de werknemerservaring?

Technologie kan bijdragen aan een betere werknemerservaring door werknemers te helpen hun werk efficiënter te doen, eenvoudiger samen te werken en op afstand te werken wanneer dat nodig is. Zo kan een platform voor de werknemerservaring de communicatie tussen teams stroomlijnen en een gecentraliseerde locatie voor belangrijke tools en resources bieden.

Wat is software voor de werknemerservaring?

Software voor de werknemerservaring is een type HR-technologie waarmee organisaties de werknemerservaring kunnen beheren en verbeteren. Deze software omvat doorgaans een verscheidenheid aan tools en functies die zijn ontworpen om verschillende aspecten van het werknemerstraject te verbeteren, zoals werving en onboarding, prestatiebeheer, vergoedingenbeheer en offboarding.

Wat is beheer van de werknemerservaring?

Beheer van de werknemerservaring (EXM) is de praktijk van het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van strategieën die de algehele werknemerservaring binnen een organisatie verbeteren. Beheer van de werknemerservaring heeft als doel een positieve bedrijfscultuur te ontwikkelen die de betrokkenheid, de productiviteit en het welzijn van werknemers stimuleert.

Wat zijn voorbeelden van de werknemerservaring?

De werknemerservaring omvat alle interacties van werknemers met hun werkgever binnen de levenscyclus van de arbeidsovereenkomst en de invloed van deze interacties op de manier waarop werknemers tegen hun organisatie aankijken. Voorbeelden van contactpunten en overwegingen met betrekking tot de werknemerservaring zijn werving, onboarding, de fysieke werkomgeving, voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en de balans tussen werk en privéleven.

Wat is de invloed van de werknemerservaring op een bedrijf?

Met een doeltreffend beheer van de werknemerservaring kunnen bedrijven allerlei voordelen realiseren, zoals toegenomen werknemerstevredenheid en productiviteit, een hogere retentiegraad, verbeterde merkreputatie, hogere klanttevredenheidsscores en meer winstgevendheid. Door voorrang te geven aan de werknemerservaring via strategische planning en doorlopende beoordelingen, kunnen organisaties de betrokkenheid onder het personeel verbeteren en zo langetermijnsuccessen boeken.

Wat is een enquête naar de werknemerservaring?

Een enquête naar de werknemerservaring is een tool die door organisaties wordt ingezet om feedback van werknemers te verzamelen over hun ervaringen en percepties als werknemer. Een enquête naar de werknemerservaring is bijvoorbeeld een goede manier om ervoor te zorgen dat je strategie voor de werknemerservaring tot een positieve bedrijfscultuur leidt, een goede balans tussen werk en privé ondersteunt en je werknemers de juiste voordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt.