Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba pracująca na platformie.

Dynamics 365 Customer Insights

Ujednolicanie spersonalizowanych procesów pozyskiwania z użyciem danych

Połącz dane z aranżacją procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym i technologią AI nowej generacji. Rozpocznij od platformy danych klientów lub usługi aranżacji procesów pozyskiwania i zapewniaj spersonalizowaną obsługę marketingową.

Korzystaj z połączonych procesów pozyskiwania klientów

Zrozum klientów lepiej niż kiedykolwiek i twórz spersonalizowane doświadczenia.

Wybierz ścieżkę

Wybierz ścieżkę

Rozpocznij od platformy danych klientów lub orkiestracji pozyskiwania klientów i skaluj wybrane rozwiązanie tak, aby pasowało do Twoich potrzeb.

Poznaj swoich klientów

Poznaj swoich klientów

Ujednolicaj i wzbogacaj dane dotyczące marketingu, sprzedaży i usług, aby uzyskać jasny obraz swoich klientów i przewidywać przyszłe możliwości w czasie rzeczywistym dzięki technologii AI.

Zacieśniaj relacje z ich zespołami

Zacieśniaj relacje z ich zespołami

Aranżuj procesy pozyskiwania klientów i dostarczaj klientom w czasie rzeczywistym treści istotne z punktu widzenia kontekstu.

Zwiększ swoją produktywność

Zwiększ swoją produktywność

Usprawniaj pracę, korzystając z narzędzia Copilot dostępnego w rozwiązaniu Dynamics 365 Customer Insights, i konwertuj monity formułowane w prostym języku na nowe zapytania, dane i zawartość.


Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Pomieszczenie rozświetlone światłem lampy

Firma Lynk & Co raz na zawsze zmienia koncepcję mobilności

Dowiedz się, w jaki sposób firma Lynk & Co odmieniła branżę motoryzacyjną, opracowując wielokanałowe mechanizmy zwiększania zaangażowania klientów oraz zapewniając bardziej spersonalizowaną obsługę z wykorzystaniem rozwiązania Dynamics 365.

Dwie osoby spożywające posiłek

Campari Group buduje świadomość marki

Zobacz, jak firma Campari Group poprawiła poziom obsługi klientów, przyspieszając uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących klientów oraz wyników analizy biznesowej dzięki rozwiązaniu Dynamics 365.

Sala z logo Harmony N Makers

Firma Natuzzi zapewnia dostosowaną obsługę

Dowiedz się, w jaki sposób firma Natuzzi zapewnia połączoną obsługę i jak pielęgnuje relacje z klientami na całym świecie, korzystając ze spersonalizowanych kampanii realizowanych z użyciem rozwiązania Dynamics 365.

Zapewniaj połączoną obsługę klientów we wszystkich zespołach.

Zespoły ds. marketingu

Korzystaj z opcji dostosowywania w czasie rzeczywistym procesów pozyskiwania klientów dzięki możliwościom pomocnika w zakresie wyszukiwania nowych szczegółowych informacji opartych na danych, segmentowania odbiorców docelowych oraz tworzenia spersonalizowanej zawartości.

Zespoły ds. sprzedaży

Zdobywaj potencjalnych klientów bezpośrednio w następstwie marketingu w czasie rzeczywistym i umożliwiaj sprzedawcom personalizowanie interakcji z użyciem przewidywań wygenerowanych przez AI i rekomendacji dotyczących produktów.

Zespoły ds. usług

Aktywnie identyfikuj problemy dotyczące klientów i zapewniaj agentom wgląd w szczegółowe profile klientów, by pomóc im w ich szybszym rozwiązywaniu.

Logo firmy Gartner

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for B2B Marketing Automation Platforms.1 z września 2023 r.


Zwiększaj zaufanie i utrzymuj zgodność

Osoba stojąca w miejscu pracy

Przekraczaj standardy ochrony prywatności i działaj zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i kalifornijską ustawą dotyczącą ochrony prywatności klientów (CCPA) oraz wytycznymi dotyczącymi ułatwień dostępu. Rozwiązanie klasy korporacyjnej uzyskało ponad 70 wiele certyfikatów z zakresu zabezpieczeń i zgodności, w tym ISO, klauzule wzorcowe UE, HITRUST, SOC, HIPAA, FERPA i FedRAMP.

Idąca osoba z tabletem

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Idąca osoba z tabletem

1Gartner, Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, Rick LaFond, Jeff Goldberg, Jeffrey L. Cohen, Matt Wakeman, Alan Antin, 20 września 2023 r.

Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.