Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Przekształcaj dane klientów w informacje umożliwiające podejmowania działania

Pulpit nawigacyjny aplikacji Supply Chain Management

Ujednolicone dane, połączone środowiska

 • Połącz wszystkie dane klientów za pomocą wstępnie skompilowanych konektorów
 • Usprawnij standaryzację danych w celu tworzenia kompleksowych profilów
 • Wzbogacaj profile o zainteresowania i preferencje
 • Poszerz profile o opinie klientów

Połącz wszystkie dane klientów za pomocą wstępnie skompilowanych konektorów

Pozyskuj dane dane transakcyjne, behawioralne i demograficzne w czasie rzeczywistym, aby korzystać z najbardziej aktualnego widoku danych klientów.

Usprawnij standaryzację danych w celu tworzenia kompleksowych profilów

Uzgadniaj dane powodujące konflikt i rozpoznawaj tożsamości klientów przy użyciu mapowania, dopasowywania i scalania.

Wzbogacaj profile o zainteresowania i preferencje

Uzyskaj całościowy widok danych klientów lepszej jakości dzięki własnej analizie odbiorców udostępnianej przez program Microsoft Graph i branżowe źródła wzbogacania informacji.

Poszerz profile o opinie klientów

Uwzględnij opinie klientów i odpowiedzi na ankiety z aplikacji Dynamics 365 Customer Voice w celu uzyskania bogatszych profilów klientów.

 • Zrozum zachowanie klientów w różnych punktach kontaktu
 • Analizuj proces pozyskiwania klientów
 • Twórz raporty niestandardowe
 • Rozszerz widok danych klientów

Zrozum zachowanie klientów w różnych punktach kontaktu

Łącz dane w różnych punktach kontaktu, w tym w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnymi i na połączonych urządzeniach. Szybko wyświetlaj kluczowe metryki dzięki gotowym raportom interaktywnym.

Analizuj proces pozyskiwania klientów

Wykorzystaj raporty dotyczące lejka, aby identyfikować przeszkody i możliwości na potrzeby optymalizacji podróży.

Twórz raporty niestandardowe

Używaj intuicyjnej aplikacji Report Builder do tworzenia raportów z niestandardowymi miarami, wymiarami i segmentami, które zaspokoją unikatowe potrzeby biznesowe.

Rozszerz widok danych klientów

Dołączaj sygnały potwierdzające intencje użytkowników z witryn internetowych, aplikacji mobilnych i połączonych urządzeń w celu tworzenia profilów wielowymiarowych.

 • Identyfikuj klientów o wysokiej wartości i klientów o dużym stopniu ryzyka
 • Polecaj odpowiednie produkty i usługi
 • Odkryj nowe segmenty odbiorców
 • Kontroluj wydajność biznesową
 • Rozszerzaj i dostosowuj rozwiązanie w celu uzyskiwania zaawansowanych szczegółowych informacji

Identyfikuj klientów o wysokiej wartości i klientów o dużym stopniu ryzyka

Użyj wstępnie skompilowanych modeli AI, aby przewidzieć wartość okresu istnienia klienta i ryzyko jego rezygnacji.

Polecaj odpowiednie produkty i usługi

Wykorzystaj zalety wstępnie skompilowanych modeli AI, aby zidentyfikować możliwości sprzedaży krzyżowej i sprzedaży dodatkowej

Odkryj nowe segmenty odbiorców

Korzystaj z rekomendacji opartych na technologii AI lub definiuj własne zaawansowane segmenty odbiorców.

Kontroluj wydajność biznesową

Używaj intuicyjnego środowiska kompilowania miar do definiowania i kontrolowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Rozszerzaj i dostosowuj rozwiązanie w celu uzyskiwania zaawansowanych szczegółowych informacji

Korzystaj z usługi Azure Synapse Analytics, aby łączyć dane klientów z danymi finansowymi, operacyjnymi i danymi Internetu rzeczy (IoT) w celu przeprowadzania nieograniczonych analiz.

 • Aktywuj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym dzięki gotowej integracji
 • Osadzaj karty profilów klientów w aplikacjach biznesowych
 • Automatyzuj środowiska skoncentrowane na klientach
 • Kompiluj aplikacje niestandardowe z osadzonymi szczegółowymi informacjami
 • Podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym

Aktywuj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym dzięki gotowej integracji

Eksportuj szczegółowe informacje do lokalizacji docelowych, w tym na platformy automatyzacji marketingu, reklam i Customer Engagement oferowane przez Microsoft i innych dostawców.

Osadzaj karty profilów klientów w aplikacjach biznesowych

Osadzaj karty aplikacji Customer Insights w codziennie używanych aplikacjach, aby uzyskać szczegółowe informacje kontekstowe stymulujące świadome podejmowanie akcji.

Automatyzuj środowiska skoncentrowane na klientach

Wyzwalaj przepływy pracy i procesy przy użyciu usługi programu Microsoft Power Automate.

Kompiluj aplikacje niestandardowe z osadzonymi szczegółowymi informacjami

Łatwo twórz inteligentne aplikacje niestandardowe bez kodu za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

Podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym

Połącz się z usługą Microsoft Power BI, aby modelować i wizualizować szczegółowe informacje o klientach.

 • Zachowaj kontrolę nad danymi klientów
 • Pomóż zabezpieczać dane wrażliwe
 • Przekraczaj standardy branżowe
 • Obsługuj zgodność z rozporządzeniem RODO i ustawą CCPA

Zachowaj kontrolę nad danymi klientów

Chroń dane klientów dzięki pełnej kontroli nad użyciem, dystrybucją i usuwaniem danych.

Pomóż zabezpieczać dane wrażliwe

Używaj uprawnień i etykiet klasyfikacji danych z usługi Azure Information Protection, które ułatwią Ci zabezpieczyć dane wrażliwe.

Przekraczaj standardy branżowe

Możesz liczyć na rozwiązanie klasy korporacyjnej, które uzyskało wiele certyfikatów, w tym SOC, HIPAA, ISO i FedRAMP.

Obsługuj zgodność z rozporządzeniem RODO i ustawą CCPA

Użyj wbudowanych narzędzi do obsługi ładu, aby zachować zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i kalifornijską ustawą dotyczącą ochrony prywatności klientów (CCPA).

Uzyskaj wskazówki i porady od ekspertów

Produkcja w magazynie

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, poradami i innowacjami dotyczącymi aplikacji Customer Insights.

Mężczyzna przeprowadzający spis zapasów

Dowiedz się więcej o możliwościach produktu Customer Insights.

Logo UNICEF
"Możemy szybciej uzyskiwać szczegółowe informacje na temat naszych darczyńców. I możemy szybko podejmować działania na podstawie naszych danych."

Michiel van Straten, Senior Data Analyst, UNICEF Netherlands

Logo firmy Tivoli
"Rozwiązanie w postaci pakietu, z funkcjami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwala nam szybko i łatwo ujednolicać dane klientów rozproszone na wielu platformach."

Bernt Bisgaard Caspersen, Head of Solution Team and Architecture, Tivoli

Logo firmy AEP Energy
"Aplikacja Customer Insights pomoże nam dopasować się do oferty, która jest właściwa dla danego segmentu."

Evan Howell, Director of Sales Initiatives and Market Analytics AEP Energy

Powiązane produkty

Obraz aplikacji Finance

Personalizuj komunikację i twórz bezproblemowe procesy pozyskiwania klientów, aktywując szczegółowe informacje kontekstowe i segmenty w rozwiązaniu do automatyzacji marketingu.

Obraz zrzutu ekranu aplikacji Customer Voice

Przenoś bezpośrednią opinię odbiorcy z danych ankiety, aby ulepszać profile klientów przy użyciu aplikacji Dynamics 365 Customer Voice.

Obraz aplikacji Guides

Połącz swoje dane z usługą Power BI, aby modelować i wizualizować informacje o klientach przy użyciu zaawansowanych interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Połącz cały stos z konektorami* dla setek lokalizacji docelowych

* Mogą być wymagane osobne licencje

Zrób następny krok