Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Przekształcaj dane klienta, aby ułatwiać ich interpretację, ujawniać szczegółowe informacje do zastosowania w praktyce i personalizować połączone środowiska klientów.

Pulpit nawigacyjny aplikacji Supply Chain Management

Ujednolicone dane klienta i kompleksowe widoki klientów

Powiązane aplikacje

Obraz aplikacji Finance

Personalizuj komunikację i twórz bezproblemowe procesy pozyskiwania klientów, aktywując szczegółowe informacje kontekstowe i segmenty w rozwiązaniu do automatyzacji marketingu.

Obraz zrzutu ekranu aplikacji Customer Voice

Przenoś bezpośrednią opinię odbiorcy z danych ankiety, aby ulepszać profile klientów przy użyciu aplikacji Dynamics 365 Customer Voice.

Obraz aplikacji Guides

Połącz swoje dane z usługą Power BI, aby modelować i wizualizować informacje o klientach przy użyciu zaawansowanych interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Scal cały stos z konektorami* setek lokalizacji docelowych

* Mogą być wymagane osobne licencje

Osoba korzystająca z urządzenia Surface

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Osoba korzystająca z urządzenia Surface