Przejdź do głównej zawartości

What is a CDP?

Platforma danych klienta (CDP) jest uznawana za następny krok w technologii marketingu. Jest ona rozwiązaniem problemu niepołączonych systemów danych o klientach. Platforma jest kluczowym elementem w zapewnieniu stosownego zaangażowania odpowiedniej osobie we właściwym czasie i spersonalizowaniu kontaktu z klientem, od sprzedaży po obsługę.

Problemy z danymi klientów

Aby docenić korzyści, jakie platforma danych klienta może przynieść Twojej firmie, musisz najpierw zrozumieć, jak niepołączone dane klientów negatywnie wpływają na jej rozwój.

Szybki wzrost liczby kanałów i typów danych spowodował gwałtowny wzrost ilości danych klientów. Te liczne dane są zazwyczaj zbierane przez oddzielne lub odizolowane systemy, które je przechowują, ale ich nie interpretują.

Dane klientów obejmują takie elementy, jak anonimowe wyświetlenia reklam, zakupy, korzystanie z produktów i interakcje z obsługą klienta. Rozróżniamy trzy główne typy danych o klientach:

  • Behawioralne: dane generowane w wyniku interakcji klienta z firmą przy użyciu urządzeń połączonych z Internetem. Ten rodzaj danych monitoruje odwiedzane strony, pobierane aplikacje i ulubione gry.
  • Demograficzne: informacje społeczno-ekonomiczne, takie jak wiek, płeć, populacja, rasa, dochód, edukacja, zainteresowania i zatrudnienie.
  • Transakcyjne: dane dokumentujące wymiany, umowy lub przelewy pomiędzy organizacjami i/lub osobami. Zazwyczaj mają znaczenie handlowe lub prawne i mogą obejmować takie transakcje, jak zakupy, zwroty, płatności, rejestracje, rezerwacje i subskrypcje.

Problem z odizolowanymi danymi klientów polega na tym, że trudno jest na ich podstawie zrozumieć, kim są Twoi klienci, co robią i czego chcą. Podejmowanie decyzji bez analizy danych jest mniej skuteczne i ograniczone.

Każda kategoria danych klientów może służyć do poprawy interakcji z nowymi i istniejącymi klientami. Aby jednak dane klientów były przydatne, należy je połączyć i ujednolicić oraz zapewnić do nich łatwy dostęp.

How a CDP can help

Simply put, a CDP is the solution to the customer data problem. It’s a unified database that centralizes customer data from all sources and is accessible to other systems. Far from simply aggregating that data, a CDP is designed to analyze this multi-source data and provide insights, recommendations, and a holistic view of each customer that’s based on data from every stage of the buyer’s journey.

Klienci oczekują i wymagają spersonalizowanej obsługi, a jedynym sposobem, by im to zapewnić, jest zrozumienie ich potrzeb. Platforma danych klienta jest podstawą dogłębnej analizy klientów i może być wykorzystana do ulepszenia i wzbogacenia wszystkich punktów kontaktowych z klientem:

Profil marketingowy klienta: dostarczanie ukierunkowanych koncepcji między wszystkimi kanałami z odpowiednią zawartością i kampaniami, które zwiększają prawdopodobieństwo konwersji i zwrot z nakładów na marketing oraz zapewniają przewagę nad konkurencją.
Profil sprzedażowy klienta: tworzenie szczegółowych segmentów i personalizowanie działań związanych ze sprzedażą za pomocą informacji kontekstowych, takich jak informacje o stanie udziału w programie lojalnościowym, częstotliwość kupowania, wydatki i ostatnie zakupy w celu zoptymalizowania każdej szansy sprzedaży.
Obsługa: dostarczenie pracownikom działu obsługi klienta kompleksowego profilu klienta, by umożliwić im proaktywne, wielokanałowe wsparcie, dzięki któremu klienci poczują się zrozumiani i docenieni.

Korzyści z używania platformy

A CDP can deliver numerous benefits to your organization in addition to the ones listed above:

  • Flexibility and agility: A CDP gives you greater flexibility to respond to consumer behavior and technology trends, which are always changing. You can build a technology stack on a solid data foundation that works seamlessly with the other systems you use.
  • AI and machine learning: Unless you have a dedicated team of AI experts in-house, advanced AI and machine learning capabilities such as natural language processing, predictive recommendations, and intelligent insights are cost-prohibitive to develop and implement yourself. These capabilities are built into some CDPs and provide the added advantage of more accurate predictions and insights that would otherwise be impossible to spot.
  • Greater efficiency: A CDP easily integrates the data from disparate sources, is more reliable than custom systems, and is easier to update. Whereas a proprietary system is resource-intensive and requires constant maintenance and troubleshooting, a CDP centralizes audiences and business rules so they can be applied across all the tools you use. This saves time and requires less ongoing effort from IT to maintain and update the solution.
  • Data accessibility: A CDP provides a central, accessible, and useful source of customer data that can be utilized by multiple departments to help grow your business. From marketing to sales, customer service, and business intelligence, a CDP provides the single, accurate source of truth you need to drive growth.

Co wyróżnia platformę CDP

Chociaż platforma danych klienta ma cechy podobne do innych rozwiązań w zakresie danych klientów, warto zrozumieć, co odróżnia ją od innych systemów.

Różnica pomiędzy CDP a CRM

Pomimo że oba systemy, CDP i do zarządzania relacjami z klientami (CRM), gromadzą dane klientów, CDP tworzy ujednolicony profil klienta, skompilowany na podstawie wielu źródeł danych w trybie online i offline. CRM wyłącznie przechowuje dane typu 1st party oraz bezpośrednie interakcje klienta z firmą.

The difference between a CDP and DMP

CDP agreguje informacje osobiste, takie jak imiona i nazwiska, adresy pocztowe i e-mail oraz numery telefonów zarówno osób anonimowych, jak i nieanonimowych. Rozwiązania Platformy zarządzania danymi (DMP) przetwarzają tylko dane typu 3rd party lub anonimowe dane online, czyli np. pliki cookie, urządzenia i adresy IP.

W porównaniu z systemami CRM i DMP, CDP ma większą funkcjonalność dzięki integrowaniu danych typu 1st, 2nd i 3rd party. Oznacza to, że CDP obejmuje informacje z systemów CRM i DMP, by stworzyć kompleksowy profil każdego klienta, dzięki czemu możesz znaleźć wszystkie niezbędne informacje w jednej aplikacji.

Ogrody Tivoli zmieniają doświadczenia swoich klientów dzięki CDP

Dowiedz się, jak oparta na danych analiza preferencji i zachowań klientów z Dynamics 365 Customer Insights pomaga drugiemu najstarszemu parkowi rozrywki zoptymalizować zaangażowanie we wszystkich punktach kontaktu.

Dowiedz się, co rozwiązanie CDP ma do zaoferowania Twojej firmie

Uzyskaj kompleksowy profil klienta dzięki usłudze Dynamics 365 Customer Insights, czyli platformie danych klientów, którą łatwo zintegrować z używanymi już systemami, korzystając z setek wbudowanych konektorów.

Dowiedz się, jak platforma optymalizuje docieranie do klientów dzięki analizom i prognozom opartym na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, usprawnia i automatyzuje przepływ pracy w celu zwiększenia produktywności oraz chroni dane za pomocą wbudowanych narzędzi zabezpieczeń i zarządzania.