Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na laptopa, przypuszczalnie przeglądająca platformę danych klientów

Co to jest PDK?

Platforma danych klientów (PDK) to technologia marketingowa, która łączy dane klientów z wielu źródeł, a następnie udostępnia je innym aplikacjom.

Ułatwia ona ujednolicanie danych biznesowych, tworzenie całościowych widoków danych poszczególnych klientów i personalizowanie interakcji. Wszystkie te czynności są kluczowymi elementami procesu określania właściwej interakcji z odpowiednim klientem w najodpowiedniejszym momencie. Platformy PDK można użyć w celu spersonalizowania wszystkich punków kontaktowych klientów we wszystkich kanałach interakcji w trybie online i na żywo.


Jak działa platforma PDK?

Platforma PDK ujednolica dane klientów organizacji — w tym dane transakcyjne, behawioralne i demograficzne — ze wszystkich kanałów i źródeł. Platformy PDK to zarządzane przez firmę rozwiązania, które tworzą trwałe, ujednolicone profile klientów dostępne dla innych platform, takich jak analityka, marketing, reklama i zaangażowanie klientów. Aplikacje biznesowe mogą bezpośrednio uzyskiwać dostęp do ustandaryzowanych danych z platformy PDK i używać ich w celu przyspieszenia szerokiej gamy akcji, takich jak na przykład segmentacja, personalizacja w Internecie, optymalizacja pozyskiwania klientów, kampanie marketingowe, następne najlepsze akcje, polecane produkty/usługi, wykrywanie możliwości rezygnacji, analiza opinii i rozwiązywanie problemów dla poszczególnych przypadków.


Do czego jest potrzebna platforma PDK?

Organizacje korzystają z ogromnych ilości danych. Wyzwanie polega na tym, że dane znajdują się w silosach i są gromadzone przez platformy, których nie projektowano z myślą o integracji. Zwiększając jeszcze bardziej stopień złożoności, platformy te często przechowują zebrane dane, ale ich nie interpretują. Aby zrozumieć korzyści wynikające z zastosowania platformy PDK w firmie, ważne jest, aby dobrze zrozumieć, dlaczego wiele różnych platform z rozłączonymi i niedostępnymi danymi klientów powstrzymuje Twój rozwój.

Szybki wzrost liczby kanałów i typów danych spowodował gwałtowny wzrost ilości danych klientów. Dane klientów obejmują takie elementy, jak anonimowe wyświetlenia reklam, zakupy, korzystanie z produktów i interakcje z obsługą klienta. Rozróżniamy trzy główne typy danych klientów:

  • Behawioralne: Generowane na podstawie interakcji klienta z firmą przy użyciu urządzeń połączonych z Internetem. Dane te umożliwiają śledzenie odwiedzanych witryn, pobieranych aplikacji lub używanych gier. Dane behawioralne mogą również dostarczać szczegółowe informacje dotyczące wystąpień, częstotliwości i czas trwania interakcji klientów.
  • Demograficzne: Informacje społeczno-gospodarcze, takie jak wiek, płeć, populacja, rasa, dochód, wykształcenie, zainteresowania i zatrudnienie. Dane demograficzne mogą również obejmować dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy klientów.
  • Transakcyjne: Zazwyczaj mają znaczenie handlowe lub prawne i mogą obejmować takie transakcje, jak zakupy, zwroty, płatności, rejestracje, rezerwacje i subskrypcje. Dane transakcyjne dokumentują wymiany, umowy lub transfery między organizacjami i/lub osobami.

Problem z odizolowanymi danymi klientów polega na tym, że trudno jest na ich podstawie zrozumieć, kim są Twoi klienci, co robią i czego chcą. Podejmowanie decyzji bez szczegółowych informacji opartych na danych jest mniej skuteczne i ograniczone.

Każdy typ danych klienta może pomóc w polepszeniu jakości interakcji z nowymi i aktualnymi klientami. Aby jednak dane klientów były pomocne, należy je odblokować i usunąć z silosów, ujednolicić, wzbogacić i udostępnić. Platformy PDK są projektowane tak, aby mogły analizować dane z wielu źródeł, a następnie dostarczać szczegółowe informacje, rekomendacje oraz całościowy profil każdego klienta stworzony na podstawie danych z każdego etapu zakupu.


Jak platforma PDK może pomóc zespołom ds. zaangażowania klientów

Klienci potrzebują spersonalizowanej obsługi, a jedynym sposobem jej zapewnienia jest lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Platforma PDK stanowi centralne, dostępne i użyteczne źródło danych klientów, z których może korzystać wiele działów. Jest ona jedynym wiarygodnym źródłem dokładnych informacji, które ułatwi Ci stymulowanie rozwoju w obrębie kluczowych punktów kontaktu z klientem:

Marketing: stosuj ukierunkowane, spersonalizowane podejście do wszystkich kanałów online i osobistych z odpowiednią zawartością i kampaniami, które zwiększają prawdopodobieństwo konwersji, zwiększają zwrot z inwestycji w marketing i zapewniają przewagę konkurencyjną. Identyfikuj lojalnych klientów i nagradzaj ich atrakcyjnymi ofertami, które zwiększą ich koligację z marką. Projektuj strategie utrzymywania klientów na podstawie szczegółowych informacji o opiniach klientów i prawdopodobieństwie ich rezygnacji.

Sprzedaż: twórz szczegółowe segmenty i personalizuj działania związane ze sprzedażą za pomocą informacji kontekstowych, takich jak informacje o stanie udziału w programie lojalnościowym, wartość klienta w całym okresie współpracy, częstotliwość kupowania, wydatki i ostatnie zakupy, w celu zoptymalizowania każdej szansy sprzedaży.

Usługi: podaruj pracownikom działu obsługi klienta kompleksowe profile klientów, dzięki którym będą mogli świadczyć proaktywną, spójną pomoc techniczną w wielu kanałach, a klienci będą, że są doceniani, a ich problemy zostały dobrze zrozumiane. Szczegółowe profile umożliwiają przekierowanie klientów o wysokiej wartości lub wymagających unikatowego wsparcia do wyspecjalizowanych agentów.

Platforma PDK może przynieść Twojej organizacji wiele korzyści oprócz wymienionych powyżej:

  • Większa wydajność: Połącz dane z odizolowanych źródeł — będą one bardziej wiarygodne niż dane na platformach niestandardowych oraz łatwiejsze do zaktualizowania. Centralizuj odbiorców i reguły biznesowe, aby stosować je w obrębie wszystkich używanych urządzeń. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, a dział IT nie będzie musiał wykonywać tak wielu zadań związanych ze stałą konserwacją i aktualizacją.
  • Elastyczność i sprawność: Platforma PDK oferuje większą elastyczność reagowania na zachowanie klientów i zmieniające się trendy technologiczne. Skuteczne platformy PDK stanowią solidne podstawy obsługi danych, które bezproblemowo współpracują z innymi platformami już działającymi w Twojej firmie. Platformy PDK powinny łatwo integrować się z istniejącymi danymi oraz procesami decyzyjnymi i biznesowymi. Powinny również pozwalać na łatwe pobieranie i udostępnianie przechowywanych na nich danych.
  • AI i uczenie maszynowe: Przewiduj z większą dokładnością dzięki szczegółowym informacjom nieosiągalnym bez użycia platformy tego typu. Jeśli w swojej firmie nie masz dedykowanego zespołu ekspertów w zakresie AI, samodzielne opracowanie, zaimplementowane i konserwacja zaawansowanych funkcji AI i uczenia maszynowego wbudowanych w niektóre platformy PDK, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, predykcyjne rekomendacje i inteligentne szczegółowe informacje, jest zbyt kosztowne.
  • Prywatność, zgoda i zgodność: Pomóż zespołom szanować zgodę i prywatność klienta bez tworzenia dodatkowych przepływów pracy. Sprawuj pełną kontrolę nad danymi klientów i minimalizuj obciążenia wynikające z izolacji danych na różnych platformach. Zdobywaj zaufanie klientów dzięki zgodności z istniejącymi i nowymi regulacjami dotyczącymi prywatności danych i standardami branżowymi, takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), HIPAA i FedRAMP
  • Zaawansowana analityka: Zdobywaj w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje, które pomogą Ci podejmować ważne akcje. Zwiększ dynamikę marketingu, identyfikując szanse sprzedaży na podstawie preferencji, regionu geograficznego i innych czynników. Łącz dane klientów z danymi operacyjnymi i danymi IoT w celu dalszego wzbogacania profilów klientów i aktywnego rozpoznawania ich potrzeb. Używaj stanu zapasów i danych dotyczących zachowań przeszłych zakupów, aby przedstawiać klientom rekomendacje, które zmaksymalizują zwrot z inwestycji w trakcie kampanii.

Co wyróżnia platformę PDK?

Chociaż platforma danych klientów ma cechy podobne do innych rozwiązań w zakresie danych klientów, warto zrozumieć, co odróżnia ją od innych platform.

W porównaniu z rozwiązaniami do zarządzania relacjami z klientem (CRM) i platformami zarządzania danymi (DMP) platforma PDK ma większą funkcjonalność dzięki integrowaniu danych typu 1st, 2nd i 3rd party. Oznacza to, że wykorzystuje ona informacje z platform CRM i DMP, by stworzyć kompleksowy profil każdego klienta, dzięki czemu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje w jednej aplikacji.


Różnica między platformami PDK i CRM

Zarówno platformy PDK, jak i rozwiązania CRM gromadzą dane klientów. Platformy PDK pomagają zarządzać danymi klientów, zwiększać efektywność działań marketingowych oraz dodawać do decyzji biznesowych wysokiego poziomu informacje z punktów kontaktowych z klientem. Generują one ujednolicone profile i segmenty klientów, które można udostępniać innym narzędziom marketingowym lub platformom biznesowym w stosie, a następnie używać ich do personalizowania interakcji z klientami.

Rozwiązanie CRM przechowuje tylko dane znane jako dane typu 1st party — informacje o bezpośrednich interakcjach klienta z firmą. Wprowadzanie danych w rozwiązaniach CRM zazwyczaj odbywa się ręcznie; zespoły ds. sprzedaży wprowadzają notatki z rozmów, bilety pomocy technicznej itp. Chociaż rozwiązania CRM mogą pomóc Ci uporządkować informacje o interakcjach z klientami i zarządzać nimi, na ogół są one użyteczne dla pracowników, którzy zarządzają indywidualnymi relacjami z klientem.


Różnica między platformami PDK i DMP

Platformy PDK ułatwiają tworzenie spersonalizowanych środowisk klientów, agregując dane typu 1st, 2nd i 3rd party, czyli na przykład dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy pocztowe i e-mail oraz numery telefonów osób anonimowych i nieanonimowych.

Platformy DMP zazwyczaj obsługują tylko dane anonimowych klientów lub dane inne niż osobowe. Podstawowymi źródłami danych platformy DMP są dane typu 2nd i 3rd party. Głównym zastosowaniem platformy DMP jest segmentacja i klasyfikowanie klientów w anonimowy sposób w celach reklamowych, a platformy PDK pomagają w tworzeniu trwałych profilów odbiorców, które można udostępniać zespołom ds. marketingu, sprzedaży i usług, aby udoskonalać i uściślać interakcje z klientami. Platforma DMP nie może działać tylko w oparciu o dane typu 1st party, dlatego można użyć danych typu 2nd party w celu uzupełnienia i skalowania danych 1st party. Dane typu 3rd party uzupełniają dane 1st i 2nd party, zwiększając głębię i dokładność profilów klientów.


Różnica między platformą PDK i rozwiązaniem do automatyzacji marketingu

Platforma PDK ściąga dane ze wszystkich źródeł — w tym online, offline, operacyjnych i IoT — aby tworzyć i udoskonalać szczegółowe informacje o klientach. Dzięki automatyzacji marketingu możesz prawdopodobnie ulepszyć interakcję w pojedynczym kanale, taką jak ukierunkowane wiadomości e-mail, ale do osiągnięcia prawdziwej, bezpośredniej personalizacji potrzebna jest głębia szczegółowych informacji, którą zapewni Ci platforma PDK.

Platformy automatyzacji marketingu pomagają marketerom w aranżowaniu procesów pozyskiwania klientów, aby mogli oni zadbać o potencjalnych klientów, zdobyć wielu nowych klientów i zwiększyć lojalność obecnych klientów. Platformy te polegają na danych i szczegółowych informacjach, które pomagają im zwiększyć zasięg i poprawić wyniki kampanii, i często są używane wraz z innymi platformami do obsługi technologii marketingowych i reklamowych. Platformy automatyzacji marketingu nie są jednak przeważnie przygotowane do używania danych z wielu źródeł podczas tworzenia i wdrażania kampanii wielokanałowych.

Platforma PDK to inteligentne źródło danych, które — gdy udostępnia zaawansowane, całościowe profile klientów — może zapewniać spójne środowiska procesów wielokanałowego pozyskiwania klientów. Jeśli marketerzy mają dostęp do ujednoliconych profilów klientów, mogą optymalizować zautomatyzowane kampanie, skutecznie identyfikując docelowych klientów we właściwym momencie i przekazując im odpowiednią wiadomość.

Dowiedz się, co platforma PDK ma do zaoferowania Twojej firmie

Uzyskaj kompleksowy widok danych klienta dzięki aplikacji Dynamics 365 Customer Insights, czyli platformie danych klientów, którą można łatwo zintegrować z już używanymi platformami za pomocą setek wbudowanych konektorów.

Dowiedz się, jak platforma optymalizuje docieranie do klientów dzięki analizom i prognozom opartym na technologii AI i uczeniu maszynowym, usprawnia i automatyzuje przepływ pracy w celu zwiększenia produktywności oraz chroni dane za pomocą wbudowanych narzędzi zabezpieczeń i ładu.