Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Finance Insights

Planuj dokładniej i wydajniej, używając przewidywań płatności klientów, propozycji budżetowych i prognozowania przepływów pieniężnych w aplikacji Finance Insights — dostępnej wkrótce.

Efektywniej wykonuj globalne operacje finansowe

Usprawnij przepływy pieniężne za pomocą wbudowanych narzędzi sztucznej inteligencji, które umożliwiają proaktywne windykacje dzięki przewidywaniu płatności, ułatwiają tworzenie budżetu przy użyciu inteligentnych propozycji budżetowych oraz pomagają dokładniej zarządzać przepływami pieniężnymi przy użyciu funkcji ich inteligentnego prognozowania.

Zwiększaj dokładność prognozowanego przepływu pieniężnego

Monitoruj przepływy pieniężne w czasie rzeczywistym, przewiduj przyszłe trendy i podejmuj decyzje w oparciu o dane przy użyciu inteligentnego i dostosowywalnego rozwiązania do prognozowania przepływów pieniężnych.


Szybko dostosowuj środowisko pracy dzięki inteligentnym propozycjom budżetu

Skracaj czas budżetowania i zmniejszaj wymagany nakład pracy, pozwalając, aby platforma wykonała te zadania za Ciebie. Szybko konsoliduj i analizuj dane historyczne z wielu lat, aby prognozować wartości budżetu.


Niezawodnie przewiduj płatności klientów

Korzystaj ze sztucznej inteligencji, aby przewidzieć, kiedy odbiorcy zapłacą za faktury. Proaktywnie redukuj odpisy i poprawiaj marżę dzięki natychmiastowej widoczności prawdopodobieństwa opóźnionych lub zagrożonych płatności.