Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 AI

Pozwól ludziom, którzy są najbliżej wyzwań biznesowych, rozwiązywać je za pomocą inteligentnych aplikacji.

Pomóż wszystkim rozwijać możliwości dzięki technologii AI

Pozwól wszystkim członkom różnych zespołów podejmować lepsze decyzje o większym wpływie, konwertując dane na szczegółowe informacje przy użyciu analiz technologii Microsoft AI. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na przyspieszeniu pojedynczego procesu, czy też chcesz wprowadzić zmiany w swojej branży, zrobisz to, jeśli technologia AI będzie dostępna i przydatna w całym przedsiębiorstwie. Dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 każda grupa może swobodnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje na własną rękę, korzystając z inteligentnych narzędzi.

Uzyskaj szczegółowe informacje

Usprawniaj działanie każdego punktu kontaktowego dzięki proaktywnemu, opartemu na danych wglądowi w potrzeby i zachowania klientów.

Zlikwiduj silosy biznesowe

Poznaj lepiej swoich klientów i organizację, ujednolicając relacje, procesy i dane w różnych aplikacjach.

Reaguj z większą elastycznością

Dostosuj się do warunków rynkowych i zmieniających się potrzeb klientów dzięki łatwo dostosowywalnej funkcjonalności technologii AI.

Przekształcenia na Twoich warunkach

Pomagaj zespołom upraszczać wdrażanie AI dzięki intuicyjnym interfejsom, szczegółowym wskazówkom i aplikacjom, które płynnie się ze sobą integrują.

Zobacz ofertę rozwiązań Dynamics 365 AI

Wzbogacaj środowiska klientów dzięki gotowym do użycia aplikacjom obsługującym szczegółowe informacje

Dynamics 365 Customer Insights

Uzyskaj pełny obraz swoich klientów, aby zyskać informacje, które pozwolą na spersonalizowaną obsługę.

Dowiedz się więcej

Rozszerzaj podstawowe procesy biznesowe za pomocą funkcji technologii AI

Dodatek Sales Insights dla aplikacji Dynamics 365 Sales

Zwiększ sprzedaż i ułatw podejmowanie decyzji dzięki informacjom na temat klientów uzyskiwanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej

Dodatek Customer Service Insights do usługi Dynamics 365 Customer Service

Wykorzystaj informacje uzyskane dzięki sztucznej inteligencji, aby podejmować lepsze decyzje i proaktywnie poprawiać wyniki zadowolenia klientów.

Dowiedz się więcej