Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Sales Insights

Połącz sztukę i naukę w zakresie sprzedaży. Angażuj kupujących, tak jak nigdy wcześniej, dzięki intuicji sprzedawcy współdziałającej zgodnie ze sztuczną inteligencją.

Zmień wszystkich sprzedawców w ekspertów

W nowoczesnym środowisku zakupowym nic nie pozostaje bez zmian. Oczekiwania klientów rosną, zasady i kanały zakupów zmieniają się, dynamika konkurencji jest modyfikowana, a to wszystko wymusza na zespołach sprzedażowych przejście do trybu szybkiego reagowania. Kluczem do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest sztuczna inteligencja. Zaangażuj ją do pracy z danymi, aby wyczuwać zmiany potrzeb kupujących i trendów, których nie można łatwo wykryć wyłącznie dzięki ludzkim zdolnościom. Rozwijaj umiejętności i talenty sprzedawców, aby przekształcać zaangażowanie klientów i podwyższać poziom wydajności sprzedaży. Uzyskiwane w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje umożliwiają zespołom sprzedażowym wcześniejsze podejmowanie działań, a nie tylko reagowanie na szanse i ryzyko związane ze sprzedażą. Planuj ambitnie, korzystając z adaptacyjnej sztucznej inteligencji aplikacji Sales Insights, i zacznij od drobnych kroków, takich jak użycie gotowych możliwości sztucznej inteligencji i natychmiastowe uzyskanie wyników.

Planuj

Obiektywnie prognozuj wartości sprzedaży

Zwiększ dokładność, uzupełniając prognozy generowane przez sprzedawcę o prognozowanie predykcyjne. Zmniejsz liczbę błędów i stopień tendencyjności, korzystając z prognoz opartych na sztucznej inteligencji, które dodają sygnały z bieżącego procesu sprzedaży i historycznych wyników dotyczących wydajności. Intuicyjnie kontroluj i analizuj zmiany w potoku przy użyciu migawek i wizualizacji przepływu transakcji.


Skoncentruj się na właściwych kupujących

Zwiększ odsetek konwersji i sfinalizowanych transakcji, korzystając ze sztucznej inteligencji, aby określać priorytety potencjalnych klientów i szans sprzedaży wykazujących najwyższe prawdopodobieństwo konwersji i zakupu.

Przewodnik

Nawiązuj kontakty

Wykorzystaj dane z programu Microsoft Exchange, aby poprosić o wprowadzenie współpracowników, którzy nawiązali już relacje z potencjalnymi klientami.


Buduj zaufanie

Rozwijaj relacje dzięki sprzedaży kierowanej przez sztuczną inteligencję i obejmującą między innymi spersonalizowane tematy rozmowy i kolejne najlepsze akcje, które można łatwo dostosować do określonych procesów biznesowych.


Monitoruj relacje

Wykonaj wstępne kroki, aby zmniejszyć ryzyko związane z wynikami dotyczącymi kondycji relacji na podstawie ujednoliconych danych z usług Dynamics 365, Office 365 i LinkedIn.


Pracuj z dowolnego miejsca

Bądź na bieżąco z działaniami związanymi ze sprzedażą dzięki zawsze pracującemu w tle asystentowi mobilnemu, którego zadaniem jest usprawnianie pracy i proaktywne oferowanie sugestii. Przygotowuj się do spotkań dzięki krótkim, kompleksowym informacjom obejmującym szczegółowe dane firmy i uczestników. Szybko podsumowuj spotkania przy użyciu funkcji przechwytywania notatek i wizytówek.

Automatyzuj

Zwolnij czas

Minimalizuj czynności wprowadzania danych dzięki kontekstowym, oferowanym w czasie rzeczywistym sugestiom dotyczącym tworzenia nowych rekordów.


Komunikuj się w odpowiednim momencie

Automatycznie kontroluj, jak i kiedy klienci komunikują się za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wykorzystuj pozytywną dynamikę lub wykonuj kolejne czynności, aby przenosić transakcje na kolejny poziom.

Przyspieszaj

Więcej kupujących oznacza więcej transakcji, a także pracę w szybszym tempie. Sztuczna inteligencja ułatwia szybki rozwój i wyróżnianie się na tle konkurencji.

Przechodź do rzeczy

Efektywnie sprzedawaj produkty kupującym w krótkich cyklach sprzedaży za pomocą akceleratora sprzedaży (w wersji zapoznawczej) — funkcji oferującej wszystko, czego wymaga sprzedawca, w jednym miejscu. Zidentyfikuj następnego najlepszego klienta i wybierz wszystkie właściwe tematy dzięki kompleksowym badaniom obejmującymi profile interesariuszy, poprzednie interakcje i szczegółowe informacje dotyczące zagadnień społecznych. Działaj produktywnie dzięki inteligentnym listom roboczym. Przeprowadzaj spersonalizowane interakcje ze stałą częstotliwością przy użyciu osadzonych narzędzi sekwencji sprzedaży i angażowania w wielu kanałach.


Doprowadź wszystkie konwersacje do perfekcji

Korzystaj z automatycznej transkrypcji i analizuj emocje klienta, treść konwersacji i styl mówienia. Odkryj, co sprawia, że klienci reagują pozytywnie, aby wykorzystać skuteczne strategie sprzedażowe w całym zespole.


Bądź skuteczniejszym coachem

Uzyskuj wgląd w konwersacje, identyfikuj ryzykowne transakcje i dostarczaj przydatne opinie za pośrednictwem wbudowanych narzędzi coachingowych, aby zwiększyć elastyczność.


Podejmuj strategiczne decyzje

Z łatwością wskazuj powstające potrzeby klientów. Wyprzedzaj sytuacje dzięki wnioskom uzyskanym na podstawie wypowiedzi konkurentów. Uzyskuj odpowiedzi w czasie rzeczywistym, zadając w języku naturalnym pytania sformułowane na podstawie danych dotyczących sprzedaży i konwersacji.

Klienci przenoszą sprzedaż na następny poziom

Grant Thornton

Grant Thornton

Zespoły sprzedażowe używają aplikacji Sales Insights, aby w ciągły sposób analizować już posiadane dane w celu zrozumienia kondycji relacji z klientami, odkrywania nowych szans sprzedaży, szybszego finalizowania umów i przeprowadzania większej liczby transakcji.

Cennik

Dynamics 365 Sales Insights*

42,20 €

Za użytkownika/miesiąc

Zawiera 3 godziny/na użytkownika/na miesiąc analizy wyników konwersacji

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Enterprise + Dynamics 365 Sales Insights
113,80 €

Za użytkownika/miesiąc

*Dostępny jako dodatek do aplikacji Dynamics 365 Sales Enterprise i Microsoft Relationship Sales. Musi być zaimplementowany w tej samej lokalizacji geograficznej, co wystąpienie Dynamics 365.

Dowiedz się więcej o Dynamics 365 Sales Poznaj wszystkie ceny Dynamics 365 Pobierz przewodnik licencjonowania Dynamics 365

Odkryj dodatkowe zasoby

Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja napędza sprzedaż i marketing, z tego raportu dotyczącego usług analitycznych przygotowanego przez Harvard Business Review.

Zobacz, jak prognozowanie predykcyjne sprawdza dokładność subiektywnych prognoz generowanych przez sprzedających.

Zobacz, jak zespoły sprzedażowe przyspieszają transakcje dzięki analizie konwersacji.

Zrób następny krok