Przejdź do głównej zawartości
Logo firmy Gartner
Logo Gartner peer insights

Rozpoznawanie klientów

Produkt wybrany przez klientów w zestawieniu Gartner Peer Insights za 2020 r. jako najlepsze rozwiązanie CRM do zarządzania potencjalnymi klientami

Microsoft został wybrany przez klientów w zestawieniu Gartner Peer Insights za 2020 r. w kategorii rozwiązań CRM do zarządzania potencjalnymi klientami. Zestawienie Gartner Peer Insights zawiera wybranych przez klientów dostawców, którzy otrzymali zarówno najwyższą liczbę recenzji, jak i najwyższe ogólne oceny użytkowników od użytkowników końcowych specjalizujących się w danej dziedzinie. Kryteria obejmują ogólną ocenę (z 5,0) równą lub wyższą niż średnia ocena rynku i ponad 50 zatwierdzonych recenzji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Microsoft otrzymał ogólną ocenę Peer Insights 4,4 w kategorii rozwiązań CRM do zarządzania potencjalnymi klientami.

Przeczytaj raport

Oznaczenie GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE jest znakiem towarowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i jest używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zestawienie produktów wybranych przez klientów Gartner Peer Insights zawiera subiektywne opinie dotyczące indywidualnych recenzji użytkowników końcowych, ocen i danych stosowanych w odniesieniu do udokumentowanej metodologii; nie reprezentują one opinii firmy Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych, nie stanowią jej części ani nie są przez nią popierane.


Raport Gartner Magic Quadrant, autor: Hestermann

Źródło: Hestermann, 22 czerwca 2020 r.

Uznanie eksperta

Zestawienie Gartner Magic Quadrant dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw

Gartner, wiodące niezależne przedsiębiorstwo badawcze, uznało rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 za wizjonerskie w swoim raporcie Magic Quadrant z 2020 roku dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw.

Zestawienie Gartner Magic Quadrant dotyczące rozwiązań Sales Force Automation

Po raz kolejny firma Gartner umieściła Microsoft w obszarze Leaders Quadrant zestawienia Magic Quadrant z 2019 r. dotyczącym rozwiązań Sales Force Automation na podstawie kompletności wizji i zdolności do działania na rynku rozwiązań automatyzacji sprzedaży. Agencja Gartner zauważa, że „w minionym roku dostawcy udoskonalili sztuczną inteligencję w zakresie przechwytywania danych, analizy predykcyjnej i analiz relacji”.


Te grafiki umieszczone w tej sekcji zostały opublikowane przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinny być oceniane w kontekście całego dokumentu. Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.