Przejdź do głównej zawartości
Logo firmy Gartner
Obraz: Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Źródło: Gartner (maj 2021 r.)

Uznanie eksperta

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Gartner, wiodąca niezależna firma badawcza, uznała Microsoft za wizjonera w raporcie 2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises.

Przeczytaj raport

* Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego tego dokumentu. Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Raport Gartner Magic Quadrant, autor: Hestermann

Źródło: Hestermann, 22 czerwca 2020 r.

Zestawienie Gartner Magic Quadrant dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw

Gartner, wiodące niezależne przedsiębiorstwo badawcze, uznało rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 za wizjonerskie w swoim raporcie Magic Quadrant z 2020 roku dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw.


;

Te grafiki umieszczone w tej sekcji zostały opublikowane przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinny być oceniane w kontekście całego dokumentu. Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.