Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Business Central

Dowiedz się, jak pracować inteligentnej w zespołach ds. sprzedaży, usług, projektów i operacji

Możliwości

 • Zabierz swoją firmę w podróż
 • Wybierz środowisko w chmurze lub lokalne
 • Przygotuj się na rozwój
 • Przechowuj i przesyłaj dane między swoimi platformami
 • Rozszerz rozwiązanie o aplikacje branżowe
 • Dostosuj oprogramowanie do swoich potrzeb

Zabierz swoją firmę w podróż

Pracuj wszędzie tam, gdzie zabierze Cię działalność biznesowa, dzięki pełnym możliwościom do zastosowania na komputerach, tabletach lub urządzeniach przenośnych, lokalnie lub w chmurze, na urządzeniach z systemem Windows, Android i iOS.

Wybierz środowisko w chmurze lub lokalne

Usuń silos organizacyjny dzięki pojedynczemu, kompleksowemu rozwiązaniu, które działa tam, gdzie go potrzebujesz, oferując zawsze taki sam interfejs użytkownika, bez względu na sposób jego implementowania.

Przygotuj się na rozwój

Skaluj i działaj zgodnie z tempem rozwoju firmy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stworzonych w chmurze Microsoft, takich jak uczenie maszynowe, IoT i rzeczywistość mieszana, które ułatwią Ci dostosowanie się do dynamiki rynku.

Przechowuj i przesyłaj dane między swoimi platformami

Przejmij kontrolę nad danymi biznesowymi o krytycznym znaczeniu i pomóż chronić je przed nieupoważnionym dostępem dzięki automatycznemu szyfrowaniu w centrach danych Microsoft.

Rozszerz rozwiązanie o aplikacje branżowe

Pobierz zorientowane na cel rozszerzenia z platformy handlowej aplikacji biznesowej Microsoft AppSource, aby spełnić unikatowe wymagania biznesowe i związane z rynkiem pionowym.

Dostosuj oprogramowanie do swoich potrzeb

Skorzystaj z funkcji obsługi 25 języków, lokalizacji oraz zmian interfejsu użytkownika bez kodu i rozszerz rozwiązanie za pomocą usług Microsoft Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents.

 • Uzyskaj szczegółowe informacje na temat przepływu danych w firmie
 • Stymuluj ciągłą optymalizację procesów
 • Automatyzuj przepływy pracy i procesy
 • Łącz dane za pomocą platformy Microsoft 365
 • Szybciej odpowiadaj na zapytania

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat przepływu danych w firmie

Uzyskaj dostęp do potrzebnej Ci analizy biznesowej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym oraz kluczowym wskaźnikom wydajności dla każdej roli użytkownika.

Stymuluj ciągłą optymalizację procesów

Zwiększ wyniki i produktywność dzięki sugestiom systemowym udostępnianym w czasie rzeczywistym w oparciu o dane historyczne, aby przeprowadzać pracowników przez przepływy pracy.

Automatyzuj przepływy pracy i procesy

Optymalizuj wydajność za pomocą łatwych do utworzenia przepływów pracy, dzienników inspekcji, zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa i technologii AI.

Łącz dane za pomocą platformy Microsoft 365

Łącz dane biznesowe przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność, takich jak programy Microsoft Outlook i Excel, aby zwiększyć jakość obsługi klientów i udoskonalić środowisko działania pracowników, na przykład przepływ pracy od przedstawienia oferty do otrzymania płatności.

Szybciej odpowiadaj na zapytania

Pozostań w kontakcie i uprość pracę, instalując aplikację Business Central w aplikacji Microsoft Teams, aby udostępniać dane biznesowe na czatach aplikacji Teams.

 • Przejmij kontrolę nad danymi finansowymi
 • Wchodź na rynki globalne
 • Przyspieszaj zamknięcia i raportowanie finansowe
 • Monitoruj wyniki finansowe
 • Podejmuj bardziej opłacalne decyzje finansowe

Przejmij kontrolę nad danymi finansowymi

Sprawniej zarządzaj przepływami pieniężnymi, uzgodnieniami bankowymi, środkami trwałymi, budżetowaniem i kosztami projektu, skracając równocześnie cykl dzięki zastosowaniu rozszerzenia do prognozowania opóźnień w płatnościach.

Wchodź na rynki globalne

Łatwo obsługuj wiele walut, kursów wymiany, konsolidacji, transakcji międzyfirmowych i zlokalizowanych regulacji podatkowych.

Przyspieszaj zamknięcia i raportowanie finansowe

Skróć czas zamknięcia miesiąca i roku dzięki połączonym danym księgi głównej, rozrachunków z odbiorcami, zobowiązań i środków trwałych. Usprawnij przepływy pracy zatwierdzania za pomocą usługi Power Automate.

Monitoruj wyniki finansowe

Używaj wbudowanych raportów, programu Excel lub usługi Microsoft Power BI i wymiarów danych nieograniczonych w celu uzyskiwania informacji o przepływach pieniężnych w czasie rzeczywistym, identyfikowania wzorców finansowych, analizowania trendów i usprawniania planowania biznesowego.

Podejmuj bardziej opłacalne decyzje finansowe

Łącz raporty, wykresy i dane usługi Power BI od zespołów ds. księgowości, sprzedaży, zakupów i zapasów, aby uzyskiwać dokładne szczegółowe informacje i pewnie podejmować decyzje finansowe.

 • Ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie potencjału przychodów
 • Oferuj elastyczne ceny i rabaty
 • Dostarczaj klientom obiecane wyniki
 • Usprawniaj zarządzanie gotówką

Ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie potencjału przychodów

Kontroluj wszystkie interakcje z klientami i uzyskuj wskazówki dotyczące najlepszej sprzedaży dodatkowej, wiązanej oraz możliwości odnowienia w całym cyklu sprzedaży.

Oferuj elastyczne ceny i rabaty

Twórz elastyczne struktury cen i rabatów dla poszczególnych klientów i ich grup.

Dostarczaj klientom obiecane wyniki

Kontroluj umowy z klientami, aby szybko uzyskiwać dostęp do szczegółowych informacji o cenach, rabatach, datach dostawy, dostępności produktów i stanie realizacji.

Usprawniaj zarządzanie gotówką

Zwiększ wartość przepływu pieniężnego, dopasowując odpowiednio wielkości zapasów oraz maksymalizując okres eksploatacji zapasów i usprawniając zarządzanie ich kapitalizacją.

 • Zapewniaj płynne przejście od sprzedaży do usługi
 • Kontroluj zwroty i naprawy dla klientów
 • Dotrzymuj obietnic związanych z usługami

Zapewniaj płynne przejście od sprzedaży do usługi

Automatycznie rejestruj wysłane towary jako pozycje sprzedawane i przechowuj wymagane szczegóły w jednym miejscu, aby umożliwić zespołom ds. sprzedaży i usług szybkie odpowiadanie na zapytania.

Kontroluj zwroty i naprawy dla klientów

Oferuj pełną wymianę lub proste naprawy z opłatami dotyczącymi części i robocizny w jednym zamówieniu usługi. Zwiększaj lojalność, dostarczając zapasowy sprzęt klientom oczekującym na usługę.

Dotrzymuj obietnic związanych z usługami

Efektywnie przypisuj personel do zleceń pracy i uzyskuj kompleksowy przegląd zadań oraz obciążeń dotyczących usług. Kontroluj umowy serwisowe, aby zapewniać klientom niezawodną obsługę.

 • Usprawniaj wycenę projektu i związaną z nim księgowość
 • Optymalizuj poziomy zasobów
 • Osiągaj zyski i sukcesy dzięki szczegółowym informacjom na temat projektów

Usprawniaj wycenę projektu i związaną z nim księgowość

Sprawniej zarządzaj projektami za pomocą kart czasu pracy oraz zaawansowanej wyceny zadań i tworzenia odpowiednich raportów. Rozwijaj i modyfikuj szczegółowe budżety, aby zapewnić rentowność projektów.

Optymalizuj poziomy zasobów

Zarządzaj wykorzystaniem zasobów przez planowanie wydajności i sprzedaży. Kontroluj procesy sporządzania faktur dla klientów w porównaniu z planowanymi lub rzeczywistymi kosztami w zamówieniach i ofertach.

Osiągaj zyski i sukcesy dzięki szczegółowym informacjom na temat projektów

Uzyskuj w czasie rzeczywistym wyniki analizy biznesowej dotyczącej stanu projektu, rentowności i metryk użycia zasobów.

 • Zwiększaj zaangażowanie dostawców
 • Uzyskuj całościowy obraz zapasów
 • Przewiduj uzupełnianie zapasów

Zwiększaj zaangażowanie dostawców

Buduj lepsze relacje z dostawcami i konwertuj najlepsze oferty na zamówienia. Zapewniaj zgodność z zasadami wewnętrznymi i zewnętrznymi dzięki procesom zarządzania procesami i zatwierdzeniom.

Uzyskuj całościowy obraz zapasów

Używaj tej samej metody wyceny lub różnych metod dla pozycji magazynowych i łatwo przenoś pozycje między lokalizacjami, aby kontrolować dostępne ilości zapasów przy użyciu funkcji inwentaryzacji cyklicznej.

Przewiduj uzupełnianie zapasów

Uzupełniaj zasoby w oparciu o wartości rzeczywiste, popyt i dostępność przy użyciu wbudowanej analizy, prognoz sprzedaży i spodziewanych braków zapasów, aby automatycznie tworzyć zamówienia zakupu.

 • Usprawniaj działanie obiektów magazynowych organizacji
 • Usprawniaj odbiór i zwiększaj dyspozycyjność
 • Przyspieszaj przeładunek i wysyłkę
 • Łącz klientów i operacje

Usprawniaj działanie obiektów magazynowych organizacji

Skonfiguruj w rozwiązaniu Business Central pojemniki i strefy, aby odzwierciedlić układ magazynu, w tym jego regały i półki.

Usprawniaj odbiór i zwiększaj dyspozycyjność

Używaj szablonu, aby określić najlepszy sposób rozmieszczenia pozycji w zależności od typu, rozmiaru i pojemności pojemnika.

Przyspieszaj przeładunek i wysyłkę

Optymalizuj przestrzeń i proces pobierania. Przyspieszaj wysyłki i redukuj problemy, umożliwiając przeładunek kompletacyjny.

Łącz klientów i operacje

Używaj danych w czasie rzeczywistym dla strefy, pojemnika i ilości każdej pozycji, aby sprawniej realizować zamówienia klientów.

 • Produkuj w ramach ograniczeń podaży i dyspozycyjności
 • Twórz szczegółowe listy składowe (BOM)
 • Obsługuj kompletację na zamówienie
 • Używaj zleceń produkcyjnych lub bardziej złożonych procesów

Produkuj w ramach ograniczeń podaży i dyspozycyjności

Implementuj procesy produkcyjne zgodnie z planem, nawet w elastycznych i złożonych środowiskach.

Twórz szczegółowe listy składowe (BOM)

Definiuj surowce, podzespoły lub zasoby jako listę składową (BOM), która zawiera gotowy produkt lub zestaw.

Obsługuj kompletację na zamówienie

Przechwytuj wymagania specjalne w obrębie listy składowej (BOM) oraz pobieraj dane bezpośrednio z oferty i zamówienia sprzedaży podczas procesów kompletacji na zamówienie.

Używaj zleceń produkcyjnych lub bardziej złożonych procesów

Rejestruj zużycie i wyniki w obrębie wielu list składowych (BOM) i marszrut. Uzgadniaj odpadki i odchylenia w ramach zużycia i wyników.

Logo firmy Ullman Dynamics
"Teraz możemy łatwiej tworzyć niestandardowe stanowiska oferujące klientom dokładnie to, czego potrzebują. Taka spersonalizowana usługa nie byłaby dostępna bez aplikacji Business Central."

Carl Magnus Ullman, CEO Ullman Dynamics

Logo firmy Alpha Travel
"Wszystkie możliwości tego rozwiązania pozwalają przenieść naszą działalność na wyższy poziom: analiza, wydajność, skalowalność, narzędzia ułatwiające współpracę... wszystkie te elementy fantastycznie ze sobą współdziałają."

Tommy Næs Djurhuus, CEO and Founder Alpha Travel

Logo firmy Allied Modular
"Przez wiele lat myśleliśmy o platformie chmurowej — potrzebowaliśmy tylko właściwego rozwiązania. Aplikacja Business Central idealnie pasuje do naszych potrzeb i przewyższa inne rozwiązania umożliwiające zarządzanie danymi z wielu lokalizacji."

Kevin Peithman, CEO Allied Modular Building Systems

Powiązane rozwiązania

 • Zapewniaj klientom więcej, niż oczekują

 • Zwolnij więcej czasu na sprzedawanie

 • Korzystaj z zalet platformy Microsoft 365

 • Zdobądź intuicyjny interfejs agenta

 • Stale udoskonalaj usługi

 • Odkryj aplikację Customer Service Insights

 • Analizuj dane przy użyciu usługi Power BI

 • Kompiluj rozwiązania przy użyciu aplikacji Power Apps

 • Twórz przepływy pracy przy użyciu usługi Power Automate

Poznaj rozwiązania branżowe w usłudze AppSource

Nasz globalny ekosystem partnerów dostarcza rozwiązania dostosowane do konkretnych branż

Jak kupić

Rozwiązanie Business Central jest sprzedawane i implementowane za pośrednictwem globalnej sieci partnerów ds. usługi Dynamics 365 posiadających wiedzę i doświadczenie branżowe. Skontaktuj się z partnerem, aby uzyskać szczegółową ocenę, usługi doradcze i dodatkowe ceny.