Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj funkcje Dynamics 365 Business Central

Prowadź działalność w każdym miejscu

Wybierz środowisko w chmurze lub lokalne. Rozwiązanie Business Central działa tam, gdzie go potrzebujesz, oferując zawsze taki sam interfejs użytkownika, bez względu na sposób jego implementowania.

Nie przerywaj działalności w podróży. Wersja dla urządzeń przenośnych obsługuje użytkowników chmury i środowiska lokalnego dzięki spójnemu interfejsowi na urządzeniach z platformą Windows, Android i iOS.

Usuń bariery językowe. Rozwiązanie Business Central obsługuje 25 języków w celu zwiększenia wydajności.

Przechowuj i przesyłaj dane między swoimi platformami. Pomóż chronić dane przed nieupoważnionym dostępem dzięki automatycznemu szyfrowaniu w centrach danych Microsoft


Zarządzanie finansami

Podejmuj świadome decyzje przy użyciu połączonych danych z raportów, wykresów i pulpitów nawigacyjnych usługi Microsoft Power BI dla różnych rodzajów finansów i księgowości, sprzedaży, zakupów i zapasów. Rozszerzenie służące do przewidywania opóźnionych płatności pomaga zredukować kwoty należności.

Wyświetlaj wykresy i raporty w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wbudowanych raportów, programu Excel lub usługi Power BI. Używaj nieograniczonych wymiarów swoich danych w celu identyfikowania wzorców i trendów.

Przyspieszaj zamknięcia finansowe i raportowanie przy użyciu zintegrowanych funkcji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Usprawnij proces za pomocą przepływów pracy zatwierdzania i integracji usługi Microsoft Power Automate.

Kontroluj wyniki finansowe za pomocą niestandardowej funkcji raportowania księgi głównej i planowania kont. Wypróbuj raportowanie kosztów, przychodów lub zysków w module rachunku kosztów.


Zoptymalizuj łańcuch dostaw

Przewiduj najlepszy czas uzupełnienia zapasów przy użyciu wbudowanych analiz. Korzystaj z prognoz sprzedaży i spodziewanych braków zapasów, aby automatycznie tworzyć zamówienia zakupu.

Uzyskaj całościowy widok zapasów i używaj tej samej metody wyceny lub różnych metod dla pozycji magazynowych. Swobodnie przenoś pozycje między lokalizacjami i kontroluj dostępne ilości zapasów przy użyciu funkcji inwentaryzacji cyklicznej.

Współpracuj z dostawcami w sposób proaktywny i niedrogi. Rejestruj potencjalnych dostawców, wysyłaj zapytania i konwertuj najlepsze oferty na zamówienia. Konfiguruj wymagane osoby zatwierdzające w celu zapewnienia zgodności z zasadami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Używaj sugestii wygenerowanych przez platformę, aby uzupełniać zapasy na podstawie rzeczywistych oraz prognozowanych wartości popytu i dostępności.


Przyspieszaj proces sprzedaży

Nadawaj priorytety potencjalnym klientom. Kontroluj wszystkie interakcje z klientami i uzyskaj wskazówki dotyczące najlepszej sprzedaży dodatkowej, wiązanej i możliwości odnowienia w całym cyklu sprzedaży.

Optymalizuj przychód i zaspokajaj potrzeby odbiorców, używając elastycznych struktur cenowych i rabatowych dla poszczególnych odbiorców i ich grup.

Przeprowadzaj przegląd umów w ramach procesów obsługi zamówień sprzedaży i zbiorczych zamówień sprzedaży. Szybko udostępniaj odbiorcom szczegóły cen, rabatów, dat dostawy, dostępności produktów i stanu realizacji.

Zarządzaj zwrotami od odbiorców przy użyciu funkcji zarządzania zamówieniami zwrotu sprzedaży, w tym fakturami korygującymi, naprawami lub wymianami.


Dostarczaj projekty na czas i w granicach budżetu

Twórz, zarządzaj i kontroluj projekty klientów za pomocą kart czasu pracy i zaawansowanych możliwości w zakresie wyceny pracy i raportowania. Rozwijaj i modyfikuj budżety, aby zapewnić rentowność projektów.

Zarządzaj poziomami zużycia i rentownością zasobów przez planowanie wydajności i sprzedaży. Kontroluj sporządzanie faktur dla klientów w porównaniu z planowanymi lub rzeczywistymi kosztami w zamówieniach i ofertach.

Podejmuj skuteczne decyzje na podstawie informacji w czasie rzeczywistym o stanie projektu, rentowności i metrykach użycia zasobów.


Wydajnie zarządzaj magazynem

Optymalizuj obiekty służące do przechowywania, konfigurując w rozwiązaniu Business Central pojemniki i strefy, aby odzwierciedlić układ magazynu oraz jego regałów i półek.

Usprawniaj odbieranie i przechowywanie przy użyciu szablonu, aby określić najlepszy sposób rozmieszczenia pozycji w zależności od typu, rozmiaru i pojemności pojemnika.

Uzyskuj rekomendacje dotyczące miejsca docelowego pozycji, aby zoptymalizować przestrzeń i proces pobierania. Przyspieszaj wysyłki i redukuj problemy spowodowane przez przeładunek kompletacyjny.

Używaj danych w czasie rzeczywistym dla strefy, pojemnika i ilości każdej, aby sprawniej realizować zamówienia odbiorców.


Osiągaj wyniki na optymalnym poziomie

Wytwarzaj w ramach ograniczeń dotyczących podaży i zdolności produkcyjnych. Implementuj proces produkcyjny zgodnie z planem, nawet w środowiskach charakteryzujących się elastycznością i złożonością.

Określ listę możliwych do sprzedaży pozycji, surowców, podzespołów lub zasobów jako listę składową (BOM), który składa się z gotowego produktu lub zestawu.

Używaj zamówień zestawów, aby uzupełnić pozycje zapasów. Przechwytuj specjalne wymagania odbiorców na liście składowej (BOM) i używaj jej bezpośrednio z wiersza oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży w procesach obsługi zestawów na zamówienie.

Używaj zleceń produkcyjnych w przypadku bardziej złożonych procesów. Rejestruj zużycie i produkcję oraz zarządzaj wieloma listami składowymi (BOM) i marszrutami. Uzgadniaj odpadki i odchyleń w zużyciu i produkcji.

*Wymaga licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium.


Dotrzymuj obietnic związanych z usługami

Uzyskaj kompleksowy przegląd zadań i obciążeń usług w celu efektywnego przypisywania pracowników do zleceń roboczych. Kontroluj umowy serwisowe, aby zapewnić odbiorcom niezawodną obsługę.

Zapewniaj płynne przejście od sprzedaży do operacji po sprzedaży, automatycznie rejestrując towary wysłane jako usługi. Przechowuj wymagane szczegóły w jednym miejscu w celu zapewnienia optymalnej usługi.

Zarządzaj problemami występującymi po sprzedaży, niezależnie od tego, czy korekty wymagają pełnej wymiany, czy prostej naprawy.

Kontroluj szczegóły naprawy, w tym użyte usługi, części zamienne i opłaty za robociznę, w jednym zleceniu serwisowym. Zwiększaj lojalność klientów, dostarczając zapasowy sprzęt odbiorcom na czas trwania konserwacji ich sprzętu.

*Wymaga licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium.

Produkt stworzony, aby dostosowywać się do Twoich potrzeb

Oferujące szeroką i wszechstronną funkcjonalność dla branży rozwiązanie Business Central to kompleksowa platformą z możliwością dostosowania, która ułatwia zwiększanie wydajności. Nasz globalny ekosystem partnerów oferuje dodatkowe rozwiązania dostosowane do potrzeb określonych branż.

Odwiedź witrynę Microsoft AppSource Marketplace, aby znaleźć setki aplikacji i pakietów implementacji, które oferują zaawansowane rozwiązania dla różnych branż. Niezależnie od tego, w czym specjalizuje się Twoja firma, rozwiązanie Business Central pomaga rozwijać firmę. A to zaledwie kilka spośród dostępnych aplikacji.

ChargeLogic Payments

Autor: ChargeLogic, LLC

Dynamics 365 for Financials

PCI-validated credit card processing software for all your sales channels.

Warehouse Insight WMS

Autor: Insight Works

Dynamics 365 for Financials

Improve warehouse accuracy and boost efficiency with mobile device and barcode integration.

LS Express

Autor: LS Retail

Dynamics 365 for Financials

Retail POS for AU, AT, BE, DK, DE, IS, NZ, NL, ES, CH, GB, ZA, AE, FR, SG and SE.

Visual Jobs Scheduler

Autor: NETRONIC Software GmbH

Dynamics 365 for Financials

Ease your project and resource planning with an interactive Gantt planning board

Zrób następny krok