Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wszechstronne rozwiązanie ERP do zarządzania przedsiębiorstwem umożliwienie połączenie działów finansów, usług i operacji w celu usprawnienia procesów biznesów, poprawy jakości interakcji z klientami i podejmowania lepszych decyzji.

Zarządzaj finansami

Podejmuj przemyślane decyzje

Połącz dane księgowe, dotyczące zakupów, sprzedaży, zapasów i interakcji z klientami, aby uzyskać całościowy widok przedsiębiorstwa. Twórz wykresy wyników finansowych w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów zarządczych platformy Power BI.

Przyspiesz dokonywanie zamknięć finansowych i sporządzanie raportów

Usprawnij rozrachunki z odbiorcami i dostawcami i automatycznie uzgadniaj konta, aby szybko i dokładnie przeprowadzać zamknięcia finansowe i sporządzać raporty, zachowując zgodność z przepisami.

Twórz dokładniejsze prognozy

Twórz udoskonalone prognozy finansowe dzięki wielowymiarowemu analizowaniu i modelowaniu danych. Płynna integracja z aplikacją Microsoft Excel umożliwi Ci tworzenie niestandardowych raportów.


Automatyzacja i zabezpieczanie łańcucha dostaw

Optymalizuj poziomy zapasów

Przewiduj, kiedy i co należy uzupełnić, za pomocą wbudowanych inteligentnych funkcji analitycznych. Zakupuj tylko to, co jest potrzebne, i dynamicznie uzupełniaj poziom zapasów.

Unikaj utraconych szans sprzedaży i zmniejsz niedobory

Utrzymuj odpowiednie stany magazynowe dzięki automatycznemu obliczaniu poziomów zapasów i terminów ponownych zamówień. Sugeruj elementy zastępcze, jeśli żądanych pozycji nie ma na stanie.

Zwiększaj rentowność

Sprawdzaj zalecenia dotyczące terminów płatności, aby korzystać z rabatów oferowanych przez dostawców lub unikać kar za zaleganie z płatnościami. Unikaj niepotrzebnych lub nielegalnych zakupów, stosując system zatwierdzeń.


Sprzedawaj sprawniej i zapewnij lepszą obsługę klientów

Dostarczaj wartość w każdym punkcie kontaktu

Nadawaj priorytety potencjalnym klientom na podstawie możliwych przychodów. Monitoruj wszystkie interakcje z klientami i zyskaj wskazówki dotyczące najlepszej sprzedaży dodatkowej, wiązanej i możliwości odnowienia w całym cyklu sprzedaży.

Zwiększ efektywność sprzedaży

Skróć proces od przedstawienia oferty do otrzymania gotówki. Szybko obsługuj zapytania dotyczące sprzedaży, zarządzaj żądaniami usług i przetwarzaj płatności — wszystkie zadania możesz wykonać w aplikacji Outlook.

Zapewnij wyjątkową obsługę

Zyskaj wszechstronny ogląd zadań związanych z usługami, obciążeń roboczych i kompetencji pracowników, aby efektywnie przydzielać zasoby i szybciej rozwiązywać zgłoszone problemy.


Realizuj projekty na czas i w ramach budżetu

Zmieść się w budżecie

Twórz, zarządzaj i śledź projekty klientów za pomocą kart czasu pracy w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami w zakresie kalkulacji kosztów pracy i raportowania. Rozwijaj, modyfikuj i kontroluj budżety, aby zapewnić rentowność projektów.

Planuj precyzyjnie

Zarządzaj poziomami zużycia i rentownością zasobów poprzez planowanie wydajności i sprzedaży. Monitoruj sporządzanie faktur dla klientów w porównaniu z planowanymi kosztami w zamówieniach i ofertach.

Analizuj wykonanie projektu

Podejmuj skuteczne decyzje dzięki informacjom w czasie rzeczywistym o stanie projektu, rentowności i miarach zużycia zasobów.


Zoptymalizuj swoją działalność

Zarządzaj planowaniem aż do realizacji zamówień

Korzystaj z prognoz sprzedaży i spodziewanych braków zapasów, aby automatycznie generować plany produkcji i generować zamówienia zakupów.

Efektywnie zarządzaj magazynem

Uzyskaj całościowy wgląd w stan zapasów w celu efektywnej realizacji zamówień. Śledź każdą transakcję i ruch każdego artykułu, konfigurując pojemniki w oparciu o układ magazynu i wymiary jednostek magazynowych.

Osiągaj optymalne wyniki

Obliczaj i optymalizuj zdolności produkcyjne i zasoby w celu poprawy harmonogramów produkcji i zaspokojenia potrzeb klientów.


Chroń dane i zapewnij zgodność z RODO

Szanuj prywatność klientów

Wykorzystaj wbudowane i standardowe metodologie ochrony danych, aby Twoja organizacja mogła spełnić wymagania Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Udzielaj dostępu do danych osobowych na wielu poziomach i ograniczaj go, a także zapewniaj ścieżki audytu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Bezpiecznie obsługuj, przechowuj i przesyłaj dane

Swobodnie przenoś dane osobowe między systemami przechowywania, chroniąc je przed nieupoważnionym dostępem dzięki automatycznemu szyfrowaniu w centrach danych Microsoft.


Prowadź działalność w każdym miejscu

Wybierz wdrożenie chmurowe, lokalne lub hybrydowe

Business Central działa tam, gdzie go potrzebujesz — w chmurze lub lokalnie — zawsze z takim samym interfejsem użytkownika.

Prowadź działalność poza siedzibą firmy

Wersja mobilna Business Central umożliwia obsługę użytkowników korzystających zarówno z wersji chmurowej, jak i lokalnej rozwiązania, a użytkownicy systemów Windows, Android lub IOS zawsze mają do dyspozycji jednolity, nowoczesny interfejs.

Wypróbuj Dynamics 365 Business Central

Znajdź partnera handlowego 

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ