Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj funkcje Dynamics 365 Business Central

Zwiększ widoczność finansową

Podejmuj świadome decyzje dzięki połączonym danym dotyczącym transakcji księgowych, sprzedażowych, zakupowych, magazynowych oraz prowadzonych z klientami.

Twórz wykresy wyników finansowych w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym pulpitom zarządczym Power BI. Identyfikuj wzorce i trendy, i gromadź nowe informacje dzięki pogłębionym analizom i nieograniczonym wymiarom.

Przyspiesz zamknięcia finansowe i raportowanie, i zapewnij zgodność z przepisami dzięki szybkim, dokładnym i usprawnionym rozrachunkom z odbiorcami i dostawcami.

Popraw dokładność prognozowania dzięki możliwościom wszechstronnego modelowania i analizowania danych. Dostosowuj i udostępniaj raporty dzięki płynnej integracji z aplikacją Excel.


Zoptymalizuj łańcuch dostaw

Przewiduj optymalny czas uzupełnienia zapasów dzięki wbudowanym analizom. Korzystaj z prognoz sprzedaży i spodziewanych braków zapasów, aby automatycznie tworzyć zamówienia zakupu.

Uzyskaj całościowy wgląd w stan zapasów w celu terminowej realizacji zamówień. Śledź każdą transakcję i ruch każdego artykułu, konfigurując pojemniki w oparciu o układ magazynu i wymiary jednostek magazynowych.

Obliczaj i optymalizuj zdolności produkcyjne i zasoby w celu poprawy harmonogramów produkcji i zaspokojenia potrzeb klientów.

Utrzymuj odpowiednie stany magazynowe dzięki automatycznemu obliczaniu poziomów zapasów i terminów ponownych zamówień. Automatycznie sugeruj elementy zastępcze, jeśli żądanych pozycji nie ma na stanie.


Zwiększaj sprzedaż i poprawiaj obsługę

Nadawaj priorytety potencjalnym klientom na podstawie możliwych przychodów. Monitoruj wszystkie interakcje z klientami i zyskaj wskazówki dotyczące najlepszej sprzedaży dodatkowej, wiązanej i możliwości odnowienia w całym cyklu sprzedaży.

Skróć proces sprzedaży od przedstawienia oferty do otrzymania gotówki. Szybko obsługuj zapytania dotyczące sprzedaży, zarządzaj żądaniami usług i przetwarzaj płatności — wszystkie zadania możesz wykonać w aplikacji Outlook.

Zyskaj wszechstronny ogląd zadań związanych z usługami, obciążeń roboczych i kompetencji pracowników, aby efektywnie przydzielać zasoby i sprawniej rozwiązywać zgłoszone problemy.


Dostarczaj projekty na czas i w granicach budżetu

Twórz, zarządzaj i śledź projekty klientów za pomocą kart czasu pracy w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami w zakresie kalkulacji kosztów pracy i raportowania. Rozwijaj, modyfikuj i kontroluj budżety, aby zapewnić rentowność projektów.

Zarządzaj poziomami zużycia i rentownością zasobów poprzez planowanie wydajności i sprzedaży. Monitoruj sporządzanie faktur dla klientów w porównaniu z planowanymi kosztami w zamówieniach i ofertach.

Podejmuj skuteczne decyzje dzięki informacjom w czasie rzeczywistym o stanie projektu, rentowności i miarach zużycia zasobów.


Chroń dane i zapewnij zgodność z RODO

Szanuj prawo klientów do prywatności i zapewnij swojej organizacji możliwość zachowania zgodności z wymaganiami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udzielaj dostępu do danych osobowych na wielu poziomach i ograniczaj go, a także wdrażaj ścieżki audytu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Bezpiecznie obsługuj, przechowuj i przesyłaj dane między swoimi systemami, chroniąc je przed nieupoważnionym dostępem dzięki automatycznemu szyfrowaniu w centrach danych Microsoft.


Prowadź działalność w każdym miejscu

Zapewnij zawsze taki sam interfejs użytkownika — w chmurze, lokalnie lub łącząc te opcje.

Nie przerywaj działalności w podróży dzięki spójnemu i jednolitemu interfejsowi na urządzeniach z systemem Windows, Android i iOS zapewniającemu mobilny dostęp do Business Central.

Poznaj dodatkowe rozwiązania w witrynie AppSource

Korzystaj ze wstępnie utworzonych rozwiązań firmy Microsoft i naszych partnerów, aby poszerzyć możliwości Business Central i wprowadzić unikatowe procesy biznesowe oraz sprostać nietypowym potrzebom branżowym.

Jet Reports

Autor: Jet Global Data Technologies

Dynamics 365 for Financials

Advanced Operational and Financial Reporting Inside of Excel.

Polish Functionality - Starter Pack

Autor: IT.integro sp. z o.o.

Dynamics 365 for Financials

Manage your company in Poland. Comply with Polish taxation and invoicing requirements.

Polish Language for Poland

Autor: IT.integro sp. z o.o.

Dynamics 365 for Financials

Let your Polish employees use Dynamics 365 Business Central in their native language

Zrób następny krok