Przejdź do głównej zawartości

Czym jest przedstawicielstwo?

Zrozumienie zagadnień dotyczących przedstawicielstw oraz znajomość sposobu, w jaki pomagają one w rozwoju firmy, ma kluczowe znaczenie dla strategii i planowania przy zachowaniu relacji z marką, kulturami i klientem.


Zrozumienie zagadnień związanych z przedstawicielami

Przedstawicielstwo to jednostka biznesowa lub korporacja, która w pełni należy do innej firmy znanej jako firma nadrzędna albo jest przez nią częściowo kontrolowana. Firma nadrzędna posiada zazwyczaj pakiet kontrolny — od 51 do 99 procent — przedstawicielstwa. Jeśli przedstawicielstwo w całości — 100 procent — należy do innej firmy, jest określane jako przedstawicielstwo w pełni zależne.

Firma może zostać podmiotem nadrzędnym na dwa sposoby:

 1. W ramach fuzji i przejęć lub
 2. Przez utworzenie mniejszej firmy (przedstawicielstwa), która będzie odpowiadać za wybrane elementy operacji, a firma nadrzędna będzie mogła skoncentrować się na innych strategiach i operacjach.

Zakres władzy firmy nadrzędnej nad przedstawicielstwem zależy od ich relacji. Niektóre podmioty skupiają się na wybranych pionach, a inne są traktowane jako „zintegrowane w poziomie” — co oznacza, że wszystkie firmy działają na tym samym poziomie. Firmy nadrzędne „zintegrowane w pionie” to firmy, które są właścicielami kilku firm zaangażowanych w łańcuch zaopatrzenia lub produktów.


Korzyści związane z przedstawicielstwem

Oto kilka przykładowych korzyści związanych z przedstawicielstwami w porównaniu z firmami nadrzędnymi:

 1. Rozpoznawalność marki. W miarę, jak przedstawicielstwa zwiększają swój zakres, mogą również zwiększać rozpoznawalność marki oraz ogólny udział w rynku.
 2. Redukcja ryzyka. Struktura typu „firma nadrzędna/przedstawicielstwo” minimalizuje ryzyko, ponieważ tworzy jednostki oddzielne pod kątem prawnym. Gdy przedstawicielstwo odnotuje straty, nie będą one transferowane z powrotem do firmy nadrzędnej, ale w przypadku bankructwa zobowiązania przedstawicielstwa mogą zostać przypisane do firmy nadrzędnej, jeśli można udowodnić, że pod kątem prawnym firma nadrzędna i przedstawicielstwo stanowią tę samą jednostkę.
 3. Wzrost wydajności i zróżnicowania. Tworząc silosy danych, przedstawicielstwa mogą osiągać większą efektywność operacyjną dzięki tworzeniu stylu zarządzania i kultury korporacyjnej, która odpowiada ich metodom pracy.
 4. Korzyści podatkowe. Przedstawicielstwa mogą korzystać z ulg podatkowych, zwłaszcza jeśli znajdują się w innym stanie lub kraju.
 5. Łatwiejsze fuzje i przejęcia. Przedstawicielstwa mogą łatwiej i taniej scalać lub sprzedawać oddziały firmy niż firma nadrzędna.
 6. Korzyści dla organizacji niedochodowych. Organizacje niedochodowe mogą uczestniczyć w działaniach przynoszących zyski, utrzymując stan organizacji niedochodowej na poziomie firmy nadrzędnej.

Firmy typu LLC a korporacje

Zanim zdecydujesz się na stworzenie przedstawicielstwa, musisz zrozumieć, jak planować strukturę sukcesów firmy na dzisiaj i na przyszłość. Jednym z wariantów obsługi firmy nadrzędnej i jej przedstawicielstw jest zmiana struktury jednego lub obydwu typów na firmę LLC. Firmy mogą wybrać opcję korporacji lub LLC, ale najpierw muszą zastanowić się, jak te decyzje wpływają na wiele czynników, takich jak podatki, lokalizacja, wymagania prawne, koszty utworzenia i interesariusze. Założenie przedstawicielstwa w formie korporacji może zapewniać skuteczną ochronę zobowiązań oraz inne korzyści finansowe.

Możesz również utworzyć korporację A, w której musisz być właścicielem co najmniej 50 procent udziałów w przedstawicielstwie. Inna opcja to utworzenie przedstawicielstwa w postaci korporacji C z ograniczoną odpowiedzialnością, które będzie stanowić Twoją własność.


Dlaczego warto utworzyć przedstawicielstwo

Po założeniu jednoosobowej spółki zależnej z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), której jedynym członkiem jest firma nadrzędna, możesz utworzyć przedstawicielstwo. Dzięki oddzieleniu czynników ryzyka związanych z przedstawicielstwem typu LLC odizolujesz również wszelkie szkodliwe zasoby, które mogą mieć negatywny wpływ na firmę nadrzędną. Celem takiego działania jest ochrona innych przedstawicielstw przed ponoszeniem skutków szkód finansowych lub dotyczących reputacji.

W miarę tworzenia kolejnych przedstawicielstw śledzenie wszystkich produktów i usług w każdym z nich będzie kluczowym krokiem rozbudowy Twojej działalności. Nawet jeśli w tej chwili w Twojej małej firmie nie jest stosowana kontrola zapasów, trzeba wdrożyć rozwiązanie, które będzie kontrolować wszystkie zakupione produkty, a także księgowanie środków trwałych, aby na koniec każdego roku obrachunkowego mieć zawsze zbilansowaną księgę.


Przykłady przedstawicielstw

Możesz utworzyć nową tożsamość marki dla przedstawicielstwa, gdy wszystko będzie gotowe do rozszerzania działalności o obszary inne niż tożsamość i kultura firmy nadrzędnej. W tym miejscu będzie można rozbudowywać zasoby firmy nadrzędnej bez narażania jej imienia na ryzyko. Kolejną korzyścią będzie możliwość zarządzania wieloma tożsamościami w jednym obszarze, a każda z nich będzie mieć oddzielną kulturę, strukturę zarządzania oraz strukturę prawną.

Jednym z przykładów jest firma Meta, Inc. Po tym, jak firma Facebook nabyła Instagram LLC, Oculus VR LLC, i WhatsApp Inc, stały się one przedstawicielstwami firmy Facebook.


Jak założyć przedstawicielstwo

Przed dodaniem przedstawicielstwa do małej lub średniej firmy należy najpierw rozważyć wady i zalety tego kroku. Jeśli zdecydujesz, że chcesz podjąć ryzyko, i upewnisz się, że spełniasz wszystkie wymagania, możesz rozpocząć tworzenie przedstawicielstwa.

 1. Wybierz typ przedstawicielstwa. Wybierz opcję LLC lub korporacji dla przedstawicielstwa.
 2. Zorganizuj spotkanie z zarządem lub kadrą zarządzającą. Na spotkaniu musisz określić typ wybranej jednostki biznesowej, a rezolucja musi zostać podpisana przez przewodniczącego i zarchiwizowana.
 3. Wybierz stan. Musisz wiedzieć, gdzie założysz przedstawicielstwo, i wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w danym stanie.
 4. Zorganizuj dokumenty. Przygotuj statut spółki (w przypadku korporacji) lub statut organizacji (w przypadku firmy LLC).
 5. Nadaj przedstawicielstwu nazwę. Pamiętaj, aby utworzyć nazwę, która nie jest jeszcze używana w danym stanie.
 6. Wybierz zarejestrowanego agenta.

Jeśli zakładasz przedstawicielstwo jako LLC, ustanów firmę nadrzędną jako właściciela. Jeśli jest ono korporacją, wyemituj wszystkie akcje tego przedstawicielstwa dla firmy nadrzędnej. Gdy przekażesz dokumenty założycielskie do biura Sekretarza Stanu, przedstawicielstwo będzie mogło rozpocząć działalność.


Dodawanie rozwiązania ERP w chmurze

Po założeniu przedstawicielstwa musisz teraz zorganizować wszystkie informacje operacyjne — od firmy nadrzędnej do wszystkich oddziałów. Aby mieć pewność, że kontrolujesz wszystkie niezbędne dane finansowe, musisz zaimplementować rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w chmurze umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami działalności na jednej platformie. Dodanie tej funkcji zapewni elastyczność budowania procesów w organizacji.

Budowanie przedstawicielstwa firmy za pomocą właściwego oprogramowania ERP

Przedstawicielstwa mogą stanowić doskonałą metodę wspierania rozwoju firmy i wchodzenia na nowe rynki. Wdrożenie właściwych rozwiązań i strategii umożliwia bezproblemowy i zintegrowany rozwój, dzięki czemu możesz bez problemów rozszerzać swoją działalność.

Aplikacja Dynamics 365 Business Central łączy firmy z informacjami finansowymi, a także ze sprzedażą, operacjami i usługami, dzięki czemu Twój zespół klienta może usprawnić operacje, a w konsekwencji zwiększyć stopień zadowolenia klientów.