Przejdź do głównej zawartości

Uproszczona technologia AI: aplikacje biznesowe z wbudowaną analizą

Odkryj szybszy sposób wprowadzania w firmie szczegółowych informacji opartych na danych i rozszerzonych możliwości podejmowania decyzji dzięki technologii AI. W tym e-booku pokazano, jak następna generacja aplikacji biznesowych upraszcza plan stosowania analizy biznesowej i eliminuje bariery związane z wprowadzaniem jej do użycia. W szczególności dowiedz się, jak rozwiązania w zakresie zarządzania relacjami z klientem (CRM) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) z wbudowaną analizą redukują koszt, złożoność i zestaw umiejętności, które są wymagane do zaimplementowania technologii AI w firmie.

Wprowadzanie technologii AI w firmie

Jeśli czujesz, że technologia AI jest wszędzie, to znaczy, że tak jest — w czasopismach biznesowych, kulturze popularnej i dyskusjach o zasadach publicznych. Od filmów science fiction do algorytmicznego autouzupełniania, technologia AI zawsze znajduje się wokół nas.

Potencjał technologii AI do wykorzystania w aplikacjach biznesowych jest niezwykle ekscytujący. Wielu liderów biznesowych rozpoznaje moc tej technologii w zakresie zwiększania efektywności lub ulepszania środowisk klientów. Ale dla wielu z nich implementacji okazała się trudna. W przeszłości brak specjalistycznych umiejętności związanych z technologią AI w połączeniu z kosztami i złożonością niestandardowych rozwiązań sprawił, że technologia ta była dostępna wyłącznie dla największych i najbardziej zaawansowanych technicznie firm.

72% członków kadry zarządzającej uważa, że w przyszłości technologia AI przyniesie firmie korzyścii

Na szczęście nowa generacja aplikacji biznesowych używa technologii AI jako podstawowego składnika w celu zwiększenia, a nie zastąpienia, możliwości użytkowników biznesowych przez umieszczenie technologii AI w ich codziennych przepływach pracy. Te rozwiązania AI ułatwiają uzyskiwanie szczegółowych informacji z możliwością podejmowania działań, tworząc pętlę opinii dotyczącą podejmowania decyzji opartych na danych. Przekształcenie rozpoczyna się od połączenia wszystkich danych w organizacji — co powoduje zmaksymalizowanie możliwości współdziałania technologii AI i człowieka w celu nawiązywania połączeń prowadzących do bardziej szczegółowych informacji. Ponieważ ludzie i technologia AI działają lepiej, gdy pracują razem.

Współczesne wyzwania biznesowe

Charakter pracy i tempo działania uległy gwałtownej zmianie w ciągu ostatnich kilku lat, a kilka typowych problemów dręczy firmy w różnych branżach.

Dane w silosach

Wiele organizacji odłączyło pewne platformy z powodu starszej technologii lub nabyć firmy, a nawet celowo. Jest to poważny problem, ponieważ nie ma jednej prawdziwej wersji, kompletnego widoku danych klientów, widoczności między działami ani możliwości dokładnego zbadania pełnego obrazu.

Stale zwiększające się oczekiwania

Klienci oczekują, że będziesz wiedzieć, czego chcą. Akcjonariusze oczekują coraz większych zysków. Kierownictwo oczekuje większej produktywności od mniejszej liczby pracowników. A pracownicy oczekują, że technologia stosowana w firmie będzie łatwa w użyciu i dostępna jako technologia konsumencka. Naciski pojawiają się ze wszystkich stron.

Niewykorzystane szanse sprzedaży

Biznes codziennie działa coraz szybciej. Jeśli zawsze za późno zauważasz problemy i możliwości, będzie Ci trudno dotrzymać mu kroku i na pewno nie uda Ci się go wyprzedzić. Powoduje to brak elastyczności, co ma krytyczne znaczenie. Jeśli nie będziesz rozpoznawać trendów w czasie rzeczywistym, żadne usprawnienia ani zwiększenia efektywności nie pomogą Ci planować odpowiednich działań z wyprzedzeniem.

71% uważa, że w ich sektorze wystąpiły lub wystąpią zakłócenia wywołane przez technologię AI.iii

Przekształcenia na Twoich warunkach

Technologia AI, która jest bezproblemowo dopasowywana do przepływów pracy zespołów i która korzysta z ich wiedzy, pomaga stawiać czoła wyzwaniom dotyczącym danych w silosach, dużych oczekiwań i niewykorzystanych szans sprzedaży. Każda nowoczesna organizacja potrzebuje następujących elementów:

Firma bez silosów

Połącz relacje, procesy i dane pochodzące z różnych aplikacji, aby zwiększyć możliwości użytkowników i ułatwić im jak najlepsze wykonywanie pracy dzięki lepszej widoczności danych i szerszej kontroli.

Szczegółowe informacje do wykorzystania w praktyce

Korzystaj z połączonych danych, analityki i wskazówek, aby podejmować proaktywne decyzje dotyczące usprawniania interakcji z klientami oraz wyników organizacyjnych.

Rozwiązania zaprojektowane pod kątem rozwoju

Wybierz platformę, która jest skalowalna, bezpieczna i elastyczna. Zyskaj bezpośredni dostęp do narzędzi i funkcji potrzebnych do szybszego zdobywania szczegółowych informacji i tworzenia dynamicznych środowisk.


Co by stało, gdyby menedżer ds. marketingu mógł przeglądać zagregowane dane i identyfikować najsłabszy punkt w lejku sprzedaży?

Ten menedżer mógłby dostarczać materiały marketingowe i dotyczące sprzedaży, które ulepszyłyby środowisko klienta i zwiększyły możliwości zespołu ds. sprzedaży dzięki zasobów potrzebnym do zamknięcia większej liczby transakcji. Jeśli podarujesz użytkownikom nowoczesną, inteligentną technologię łączącą dane organizacji, klientów i rynku — dostępne z dowolnego miejsca — wszyscy zaczynają pracować lepiej.

Co by się stało, gdyby zespół ds. zgodności mógł otrzymywać alerty automatycznie w przypadku zainicjowania podejrzanej transakcji?

Ten zespół mógłby sprawdzić, czy transakcja nie stanowi oszustwa, zanim zaszkodziłaby ona firmie. Jeśli technologia AI zostanie wbudowana w Twoje platformy i procesy, będzie zawsze gotowa do znajdowania wzorców, sugerowania akcji i automatycznego ostrzegania o problemach.

Co by się stało, jeśli lider działu obsługi klienta mógł tworzyć skrypty odpowiedzi dla agentów wirtualnych w celu ułatwienia obsługi pojawiających się problemów?

Ten lider mógłby z wyprzedzeniem ulepszać środowisko wielu klientów jednocześnie, zanim trudność stanie się problemem. Dzięki właściwym narzędziom specjaliści biznesowi mogą trenować modele AI w celu proaktywnego zaspokajania potrzeb klientów, nie zwiększając równocześni puli zaległych zadań działu IT.

Wprowadzenie do technologii AI

Badania PwC pokazują, że globalny PKB będzie nawet o 14 procent wyższy w 2030 r. w wyniku zastosowania technologii AI. Jest to odpowiednik dodatkowych 15,7 bln USD, co sprawia, że technologia AI stanowi niezwykle istotną szansę dla firm komercyjnych.iv. Jak widać, warto stosować technologię AI i warto stosować ją we właściwy sposób.

Dzięki postępowi w dziedzinie przetwarzania w chmurze można znacznie łatwiej generować wyniki analiz o przełomowym znaczeniu. Gotowe rozwiązania AI pozwalają na szybkie osiągnięcie sukcesu bez ponoszenia ogromnych inwestycji na początku procesu. Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby z rozmachem rozpocząć pracę.

1. Rozpocznij od problemu biznesowego.

Implementując technologię AI, jasno określ cel, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Zidentyfikuj problem do rozwiązania, sposób usprawniania operacji przy użyciu szczegółowych informacji oraz sposób mierzenia wyników.

2. Weź pod uwagę szeroką gamę źródeł danych.

Im wyższa jakość danych, z którymi musi pracować technologia AI, tym lepsze wyniki będzie ona dostarczać. Poszukaj w silosach firmy danych, które mogą pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

3. Użyj wyników analiz przeprowadzanych przez ludzi.

w celu zdefiniowania roli technologii AI. Ludzie tworzą firmę, a technologie wspierają ludzi. Korzystaj z doświadczenia pracowników etatowych, aby zdecydować, na który obszar firmy technologia AI wywiera największy wpływ. Rozpocznij w tym obszarze i zaimplementuj ją we własnym tempie.

4. Wybierz narzędzia, które pracują tak jak Ty.

Potrzebujesz wbudowanych w znane narzędzia biznesowe rozwiązań AI, które są skalowalne, bezpieczne i elastyczne na tyle, aby pracownicy działów innych niż IT mogli uzyskiwać dostęp do szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie w kontekście ich codziennego przepływu pracy.

Rozwiązania Dynamics 365 AI

Platforma Microsoft Dynamics 365 używa technologii AI do rozbudowywania, a nie zastępowania, umiejętności i doświadczenia użytkowników biznesowych. Uzupełnienie wiedzy w danej domenie za pomocą technologii AI pomaga im działać bardziej proaktywnie i efektywnie w ramach ich podstawowych kompetencji. Dostępna jest pełna gama rozwiązań biznesowych, w tym funkcje opracowane specjalnie w celu udostępniania szczegółowych informacji za pośrednictwem technologii AI. A dodatkowo wszystkie rozwiązania Dynamics 365 współpracują z popularnymi narzędziami pakietu Office 365, których już prawdopodobnie używasz.

Dzięki ujednoliceniu procesów biznesowych i dotyczących danych w całej organizacji aplikacje Dynamics 365 AI generują szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań dzięki przełomowej analizie dostępnej dla każdego użytkownika. Te rozwiązania umożliwiają osobom najbardziej zbliżonym do miejsca występowania potrzeb rozpoczęcie samodzielnej pracy z technologią AI przez zastosowanie wiedzy do definiowania problemu, ustawiania parametrów i osiągania wyników.

Technologia AI w akcji

Utwórz cyfrową pętlę opinii, używając rozwiązań Dynamics 365 AI do ciągłego usprawniania działania firmy dzięki możliwości podejmowania decyzji w oparciu o szczegółowe informacje i dane. W rzeczywistości firmy, które wdrażają technologię AI, oczekują, że ich ogólne przychody wzrosną w ciągu trzech lat o co najmniej 39 procent.3

Dzięki dostępnym od razu po instalacji szczegółowym informacjom dostarczanym przez rozwiązanie Dynamics 365 AI organizacja może:

Wdrażaj technologię AI na swoich warunkach

dzięki produktom i wskazówkom, których mogą używać osoby z dowolnym zestawem umiejętności i o dowolnym poziomie wiedzy.

Rozszerzaj istniejące biznesowe przepływy pracy

dzięki narzędziom AI przystosowanym do metod pracy użytkowników.

Ujednolicaj podejście organizacji do technologii AI

przez zastosowanie funkcji rozwiązywania problemów w poszczególnych grupach biznesowych, a nie przez przekazywanie zadania do działu IT.

Twórz lepiej dostosowane i spersonalizowane środowiska klientów

przy użyciu inteligentnej funkcji automatyzacji stymulowanej przez połączone dane klientów i rynków.

Uzupełniaj wiedzę swoich pracowników

przez udostępnienie im inteligentnych narzędzi umożliwiających poprawę osiąganych wyników.

Korzystaj z zalet innowacji oferowanych przez technologię Microsoft AI

w obrębie wszystkich platform, produktów i usług stanowiących podstawę działalności firmy.

Historia sukcesu klienta

Ogrody firmy Tivoli w Danii to drugi najstarszy na świecie park rozrywki, który corocznie odwiedza ponad 4,5 mln gości. Firma jest niezwykle dumna ze swojego zaangażowania w obsługę klienta i kontynuuje długą tradycję stosowania wyobraźni i innowacji, korzystając z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights.

„Aplikacja Dynamics 365 Customer Insights pozwoli nam uzyskać całościowy obraz posiadaczy przepustek i odwiedzających. Na tej podstawie zoptymalizujemy interakcję w punktach kontaktowych i całe środowisko w Tivoli”.

Michala Svane
Vice President of Sales and Marketing, Tivoli Gardens

Niech technologia AI pracuje dla Twojej firmy

Wyposażenie doświadczonych pracowników w możliwość pewnego korzystania z technologii AI w ramach codziennych przepływów pracy daje firmie możliwość proaktywnego działania i podejmowania bardziej świadomych decyzji. Aplikacja Dynamics 365 AI daje specjalistom biznesowym pracującym najbliżej problemu możliwość jego rozwiązania. Robi to dzięki szerokiej gamie rozwiązań, które dostarczają gotowe szczegółowe informacje przez ujednolicenie danych i wprowadzenie ich do użycia za pomocą zaawansowanej analizy.

Microsoft ma dziesiątki lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania. Używamy tego doświadczenia do implementowania i ciągłego zwiększania świadomości w zakresie zabezpieczeń oraz praktyk w zakresie eliminowania zagrożeń, które chronią Twoje usługi i dane. Microsoft zobowiązuje się również do odpowiedzialnego korzystania z technologii AI i promuje rozwiązanie AI for Good w celu zastosowania tej technologii do stworzenia lepszego świata dla nas wszystkich.

Codziennie przekazuj technologię AI swoim pracownikom dzięki aplikacji Dynamics 365 AI, aby szybko prezentować szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie akcji oraz osiągać lepsze wyniki biznesowe.