Przejdź do głównej zawartości
Osoba patrząca na tablet, przypuszczalnie zajmująca się sprawdzaniem informacji o platformach zarządzania relacjami z klientem

Korzyści ze znalezienia właściwej platformy CRM

Platforma zarządzania relacjami z klientem (CRM) automatyzuje i upraszcza procesy sprzedaży, marketingu, usług terenowych i obsługi klienta. Zastosowanie odpowiedniej platformy CRM zapewnia korzyści pracownikom i klientom Twojej firmy.


Jakie korzyści dla pracowników niesie za sobą platforma CRM?

Wyjątkowe platformy CRM zapewniają agentom dostęp do najnowszych informacji na temat klientów i odbiorców w czasie rzeczywistym. Dzięki temu agenci mają do dyspozycji następujące możliwości prostego wyświetlania danych klientów i tworzenia spersonalizowanych środowisk:

 • Korzystanie z aktualnych danych i analiz ułatwiających zespołom ds. sprzedaży identyfikowanie szans sprzedaży oraz określanie ich priorytetów.
 • Uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat klientów i ich potrzeb, dzięki czemu personel może dostosowywać korespondencję marketingową, oferty sprzedaży oraz świadczone usługi.
 • Gromadzenie informacji na temat klientów w centralnej lokalizacji, co skraca czas, który pracownicy spędzają na wyszukiwaniu danych i wykonywaniu kolejnych czynności.

Jakie korzyści dla klientów niesie za sobą platforma CRM

Odpowiednie platformy mogą zapewnić korzyści także klientom i odbiorcom. Możesz dostarczyć im narzędzia wspomagające interakcję, dzięki którym staną się lojalnymi klientami Twojej firmy. Inne korzyści to:

 • Zapewnienie klientom możliwości komunikowania się za pośrednictwem dowolnych kanałów i urządzeń.
 • Udostępnienie klientom większej ilości danych, aby mieli poczucie, że podejmują decyzje o zakupach na podstawie rzetelnych informacji.
 • Oferowanie klientom narzędzi do planowania usług, które uwzględniają ich preferencje i dostępność.

Platformy CRM: marketing, sprzedaż i usługi

Zacznijmy od podstaw. Oto kluczowe obszary obsługiwane przez platformę CRM:

Marketing

Przeprowadzaj kampanie wielokanałowe i zwiększaj zwrot z inwestycji w działania marketingowe. Możliwości związane z marketingiem na platformie CRM to także:

 • Określanie typów wiadomości, które trzeba wysłać do klientów, oraz odpowiedniego czasu ich wysłania.
 • Płynna integracja z danymi sprzedaży i analityki w celu znajdowania potencjalnych klientów, podtrzymywania relacji z nimi i przekształcania ich w klientów.
 • Pomoc w tworzeniu i wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem kanałów preferowanych przez klientów.

Sprzedaż

Zapewnij sprzedawcom dostęp do informacji o klientach, zyskując jednocześnie pomoc w dostrzeganiu nowych okazji biznesowych. Platforma powinna być wyposażona w opcje, dzięki którym można:

 • Udostępniać personelowi wyniki sprzedaży i kluczowe wskaźniki.
 • Rozpoznawać właściwych kupujących, którym należy poświęcić czas, aby budować relacje sprzedażowe.
 • Wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do określania kroków, które należy podjąć na każdym etapie procesu sprzedaży.

Obsługa klienta

Postaraj się, aby Twoja marka się wyróżniała, i spełniaj oczekiwania w zakresie obsługi klienta. Wówczas klienci będą chcieli prowadzić z Tobą interesy i jest szansa, że obdarzą Cię zaufaniem. Dzięki platformom CRM można:

 • Współpracować z klientami za pośrednictwem ich preferowanych kanałów i urządzeń.
 • Korzystać z danych i analiz w celu stwierdzenia, jak można lepiej świadczyć usługi i obniżać koszty.
 • Oferować pełną widoczność danych klienta w celu umożliwienia agentom świadczenia spersonalizowanych usług.

Usługa terenowa

Oferuj połączony i proaktywny serwis, dzięki któremu technicy będą mogli łatwiej robić dobre wrażenie na klientach. Wybrane narzędzie powinno również zawierać narzędzia, które:

 • Umożliwia technikom poprawienie obsługi, skrócenie czasu rozwiązywania problemów i zdobywanie zaufania klientów.
 • Automatyzują planowanie, w którym umiejętności technika są dopasowywane do żądania usługi.
 • Oferują klientom prosty w użyciu samoobsługowy portal do kontrolowania dostępności techników i uzyskiwania rekomendacji.

Co powinno zapewniać rozwiązanie platformy CRM

Ważne jest, aby wybraną platformę CRM można było dostosowywać. Nie tylko powinna ona współpracować ze starszą platformą, ale powinna również oferować:

Możliwość rozszerzania

Platforma CRM powinna obsługiwać różne typy wdrożeń, w zależności od tego, czy odbywają się one w chmurze, czy też w środowisku lokalnym.

Bezpieczeństwo

Szukaj platformy, która umożliwia dostosowywanie poziomów zabezpieczeń dla użytkowników i współpracuje z ich rolą zabezpieczeń.

Skalowalność

Wybierz platformę CRM, która będzie dotrzymywać kroku firmie podczas wchodzenia na nowe rynki, a jednocześnie będzie upraszczać codzienne procesy.


Trzy kroki prowadzące do znalezienia właściwego rozwiązania CRM

Zidentyfikowanie elementów do dodania do bieżącej platformy CRM lub usunięcia z niej może stanowić wyzwanie. Mówimy o implementowaniu jednej platformy łączącej wszystkie elementy i procesy. Zacznij od zadania kilku pytań typu „co, jak i kiedy”:

1. Co działa?

Zrób listę platform zarządzania klientami, z których już korzystasz. Nawet jeśli jest to jedynie podstawowy proces sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta, to już jest punkt wyjściowy. Ważne jest, aby wybrane aplikacje współdziałały z już używanymi rozwiązaniami.

2. Ile mamy do wydania?

Gdy już masz aktualną listę oczekiwań wobec platformy CRM, określ budżet. Ile jesteś w stanie wydać? Czy chcesz przebudować całą platformę, dodać kilka funkcji, a może zainwestować w wariant będący połączeniem obu możliwości?

3. Czego oczekują nasi użytkownicy końcowi?

Skonsultuj się z pracownikami. Jeśli do tej pory pozostawali poza procesem podejmowania decyzji, to jest teraz właściwy moment, aby ich w niego zaangażować. W końcu to oni będą używać tej platformy.

Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek dotyczących wyboru platformy lub oprogramowania CRM dla swojej organizacji, zapoznaj się z dodatkowymi zagadnieniami dotyczącymi wyboru najlepszej platformy CRM.


Platforma CRM w chmurze: argumenty za i przeciw

Wiele firm obawia się, że przejście do chmury oznacza wysokie koszty i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Faktem jest jednak, że więcej argumentów przemawia za przeniesieniem procesów CRM do chmury.

Argumenty przeciw:

 • Nieoczekiwane koszty pojawiające się w miarę rozwoju firmy.
 • Poleganie na dostawcy hostingu w zakresie aktualizacji lub napraw oraz czas przeprowadzania aktualizacji.
 • Komplikacje przy próbie przeniesienia danych do chmury podczas pracy z platformami rozproszonymi.

Argumenty za:

 • Brak konieczności zakupu drogiego sprzętu na początku pracy.
 • Aktualizacje i naprawy są realizowane przez dostawcę hostingu.
 • Zmniejszenie zakresu obowiązków działu IT w zakresie serwisowania i konserwacji.
 • Rozbudowa infrastruktury w miarę, jak firma będzie wchodzić na nowe rynki.
 • Przechowywanie danych firmy i klientów poza siedzibą firmy powoduje, że są one mniej narażone na skutki katastrofy na terenie firmy.
 • Zapewnienie całemu zespołowi możliwości szybkiego przeglądania, używania i udostępniania tych samych informacji dotyczących klientów i odbiorców w czasie rzeczywistym za pośrednictwem różnych kanałów.

Jeśli wciąż obawiasz się wyprowadzenia swoich danych poza siedzibę, poszukaj partnera w zakresie technologii, którego historia wskazuje, że na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo danych klientów.


Zobacz, co można zrobić na nowoczesnej platformie CRM

Opisaliśmy korzyści, jakie odpowiednia platforma CRM otwiera przed Twoimi pracownikami i klientami. Odkryj oferowane przez rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 nowoczesne, sieciowe i inteligentne aplikacje, które ułatwiają połączenie wszystkich funkcji CRM.