Przejdź do głównej zawartości

Wprowadzenie do narzędzi CRM

Narzędzia do zarządzania relacjami z klientem (CRM) obsługują funkcje marketingu, sprzedaży i obsługi klienta oraz procesy biznesowe. Ich celem jest organizowanie, rejestrowanie i włączanie akcji dotyczących danych klienta oraz pomoc w kontrolowaniu klientów na każdym etapie dokonywania zakupów i przenoszeniu ich na kolejny etap. Chociaż narzędzia te mogą pracować jako aplikacje modułowe, działają najlepiej po zintegrowaniu na platformie CRM.

Na tej liście narzędzi CRM znajdziesz informacje na temat czynności, które narzędzia CRM mogą wykonywać niezależnie, dowiesz się, jakie mają możliwości po zintegrowaniu na udostępnionej platformie oraz zapoznasz się z podsumowaniem podstawowych i zaawansowanych funkcji każdego narzędzia.

Narzędzia marketingowe CRM

Narzędzia marketingowe CRM zostały zaprojektowane tak, aby pomagać Ci w wyszukiwaniu potencjalnych klientów lepszej jakości i dbaniu o nich. Mogą one automatyzować czasochłonne procesy marketingowe — takie jak wydarzenia, kampanie wykorzystujące pocztę e-mail do podtrzymywania kontaktów z klientami i płatne reklamy w sieciach społecznościowych — i zapewniają większą widoczność procesu pozyskiwania klientów od prospektu do potencjalnego klienta.

Narzędzia marketingowe CRM działają najlepiej w połączeniu z narzędziami sprzedaży CRM na ujednoliconej platformie CRM. Po zintegrowaniu narzędzia te udostępniają wspólne dane, które są aktualizowane automatycznie. Dzięki temu wszyscy w organizacji mają dostęp do tych samych informacji, a Ty masz pewność, że każdy członek zespołów ds. sprzedaży i marketingu korzysta z dokładnych danych. Wynikiem jest lepsza współpraca, wyższe współczynniki konwersji potencjalnych klientów oraz efektywniejsze angażowanie klientów.

PODSTAWOWE

Kampanie marketingowe polegające na wysyłaniu tej samej wiadomości e-mail do wszystkich potencjalnych klientów.

ZAAWANSOWANE

Kampanie wielokanałowe, szczegółowe informacje w mediach społecznościowych, spersonalizowane kampanie dostosowane do zainteresowań i historii poszczególnych klientów, szczegółowe informacje na temat wydajności kampanii oraz planowanie zdarzeń.

Korzyści: ukierunkowane kampanie marketingowe z dostosowanym podejściem, większy zwrot z inwestycji marketingowych, większe zaangażowanie klientów.

CRM marketing tools

Narzędzia sprzedaży CRM

Zespoły ds. sprzedaży, sprzedawcy w terenie, sprzedaż wewnętrzna i menedżerowie ds. sprzedaży używają narzędzi sprzedaży CRM do obsługi cyklu sprzedaży. Te narzędzia kompilują raporty i analizy oraz umożliwiają wykonywania działań dla danych klientów, takich jak dane demograficzne, dotyczące zaangażowania i historia zakupów. Zaawansowane narzędzia sprzedaży CRM oferują także zalecane działania i szczegółowe informacje ułatwiające znajdowanie i angażowanie właściwych klientów oraz budowanie z nimi relacji.

Zespoły ds. sprzedaży i marketingu ze zintegrowanymi narzędziami CRM mogą dostosowywania strategię docierania do klientów w czasie rzeczywistym na podstawie dokładnych danych, które pokazują elementy wpływające pozytywnie i negatywnie na sprzedaż. Widoczność procesu pozyskiwania klientów od początku do końca powoduje także, że można łatwiej i wydajniej definiować kompleksową strategię za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) opartych na tych samych danych.

PODSTAWOWE

Baza danych odbiorców.

ZAAWANSOWANE

Szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym oraz funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które pozwalają na kontrolowanie trendów, wpieranie sprzedawców i zwiększanie możliwości menedżerów ds. sprzedaży dzięki szczegółowymi danymi na temat wydajności.

Korzyści: większa wydajność i produktywność sprzedawców, lepsza widoczność potoku sprzedaży, informacje umożliwiające stosowanie spersonalizowanego podejścia do klientów, automatyzacja zadań i szczegółowe informacje umożliwiające działanie.

CRM sales tools

Narzędzia CRM do obsługi klienta

Narzędzia CRM do obsługi klienta ułatwiają współpracę z klientami w wielu kanałach. Oprócz usprawniania tych interakcji narzędzia te rejestrują i dodają je do historii klienta, aby utworzyć kompleksowy widok klienta. Umożliwia to świadczenie wysokiej jakości obsługi klienta oraz szybsze prowadzanie klientów do rozwiązania.

Po zintegrowaniu z narzędziami CRM do obsługi sprzedaży i marketingu narzędzia CRM do obsługi klienta zapewniają rzeczywisty, kompleksowy widok odbiorcy: sposób zaangażowania odbiorcy, zakupy i wszystko, co nastąpiło od jego pierwszej transakcji. Od początkowego zainteresowania klienta produktem lub usługą aż do zakupu i tego, co nastąpiło po nim — masz dostęp do wszystkich kroków pozyskiwania klienta i możesz ich używać podczas przyszłych interakcji z tym klientem. Oprócz zapewniania lepszej obsługi klienta, zintegrowane narzędzie CRM do obsługi klienta gwarantuje, że dane klientów są dostępne i przydatne podczas obsługi przyszłych żądań dotyczących sprzedaży lub usług.

PODSTAWOWE

Śledzenie interakcji z obsługą klienta oraz metryk zgłoszeń.

ZAAWANSOWANE

Dostarczanie szczegółowych informacji opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w celu wzbogacania obsługi środowisk klienta, poprawiania kluczowych wskaźników wydajności biura obsługi oraz tworzenia efektywności operacyjnej.

Korzyści: doskonalsze środowiska obsługi klienta, zadowoleni klienci, wyższa produktywność i wydajniejsze, dobrze poinformowane zespoły obsługi klientów.

CRM customer service tools

Narzędzia CRM dla usług terenowych

Narzędzia CRM dla usług terenowych tworzą zlecenia pracy związane ze zgłoszeniami serwisowymi i pomagają technikom w uzyskiwaniu dostępu do rekordów klientów podczas pracy w terenie. Te narzędzia często upraszczają zarządzanie zapasami i umożliwiają technikom dodawanie notatek dotyczących zgłoszeń serwisowych do bazy danych klientów. Nowe innowacje w Internecie rzeczy (IoT) pozwalają firmom na monitorowanie produktów w terenie i identyfikowanie potencjalnych problemów lub rekomendacji dotyczących konserwacji, zanim wpłyną one na klientów.

Po zintegrowaniu z platformą CRM narzędzia CRM dla usług terenowych dostarczają pracownikom działu obsługi klienta szczegółowe informacje potrzebne do zaplanowania właściwego technika z odpowiednim szkoleniem i sprzętem, aby umożliwić rozwiązanie problemu za pierwszym razem. Naprawy i rekomendacje są dodawane do rekordów klientów, aktualizowane w organizacji i udostępniane osobom ze wszystkich działów. Oznacza to, że bez względu na to, z kim klient będzie następnie rozmawiać, ta osoba będzie mieć informacje potrzebne do świadczenia wyjątkowych usług.

PODSTAWOWE

Pomaga planować zgłoszenia serwisowe i wyposaża techników w dane klientów w terminie.

ZAAWANSOWANE

Zoptymalizowane zgłoszenia serwisowe, ponieważ praca właściwych techników z odpowiednimi częściami została zaplanowana na właściwe godziny, możliwości IoT wskazujące potencjalne problemy, zanim zaczną wpływać na klientów, i rekomendujące konserwację predykcyjną, oraz możliwości rzeczywistości mieszanej, które pozwalają na łączenie techników na miejscu ze zdalnymi ekspertami w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Korzyści: zredukowane koszty operacyjne usług terenowych, wyższe zyski, większe współczynniki napraw, większa satysfakcja klienta i efektywniejsze planowanie.

CRM field service tools

Dowiedz się, jak zintegrowane narzędzia CRM ułatwiają firmie 24 Hour Fitness oferować spersonalizowane doświadczenia

Połączenie danych marketingowych i sprzedaży umożliwia firmie 24 Hour Fitness docieranie do ludzi z użyciem nowych metod, rejestrowanie rekordowej liczby członków i pomoc większej grupie osób w osiąganiu ich celów związanych ze sprawnością fizyczną.

Rozpocznij pracę z narzędziami CRM na zintegrowanej platformie CRM

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki narzędziom CRM, które bezproblemowo współpracują ze sobą na ujednoliconej platformie. Odkryj kompleksową kolekcję narzędzi CRM, które pomogą Ci w budowaniu zyskownych i długoterminowych relacji z klientami.