Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Customer Service

Odkryj kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia spójną, połączoną obsługę we wszystkich kanałach.

Możliwości

Logo Inspira
„Dynamics 365 for Customer Service stanowi dla nas podstawę do poprawy obsługi pacjentów i zapewnienia bezproblemowego dostępu do zasobów klinicznych Inspira”.

Tom Pacek
Chief Information Officer, Inspira Health Network

Przedstawiamy nowy kanał głosowy

Szybko wykrywaj czynniki wpływające na zadowolenie klientów dzięki natychmiastowemu dostępowi do szczegółowych informacji — od interakcji z klientami do klastrowania tematów opartego na AI — zapewnianemu przez Azure Communication Services.

Szybko rozwiązuj problemy klientów, używając rozwiązań samoobsługi, takich jak konwersacyjni agenci wirtualni, a także narzędzi zwiększających produktywność agentów, takich jak transkrypcja połączeń i analiza opinii.

Twórz spersonalizowaną obsługę klientów przekładającą się na lepsze wyniki dzięki spójnej i połączonej pomocy technicznej w kanałach komunikacji głosowej i cyfrowej.

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Customer Service