Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Zasoby aplikacji Dynamics 365 Customer Service

Raporty analityczne

Firma Gartner ponownie ogłosiła Microsoft liderem w zestawieniu Magic Quadrant za 2020 r. dotyczącym rozwiązania CRM Customer Engagement Center.

Firma Network Contacts wdrożyła Microsoft Dynamics 365, aby uprościć świadczenie usług i zapewnić oszczędności swoim klientom. Przeczytaj raport Nucleus Research ROI.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Filmy

Zdobądź wiernych klientów dzięki aplikacji Customer Service

Zwiększaj stopień zadowolenia klientów dzięki aplikacji Customer Service Insights

Świadcz zawsze dostępne usługi w dowolnym miejscu i czasie dzięki rozwiązaniu Dynamics 365

Opisy wdrożeń

Australijski Czerwony Krzyżowy uruchamia społecznościowy program pomocy osobom potrzebującym w ciągu tygodnia.

Rada Westminster City Council przekształca usługi rządowe, aby zwiększyć zaangażowanie obywateli.

Firma Venca ustanawia trendy w handlu detalicznym, aby zapewniać spersonalizowaną i elastyczną obsługę klienta.

Webinaria

Zdobądź wiernych klientów dzięki rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365

Jak aplikacja Customer Service i rzeczywistość mieszana budują drogę do przyszłości pracy

Dostosowywanie się do szybko zmieniającego się środowiska

Jak budować relacje z klientami w krytycznym momencie

Zapewnij klientom kontakt z Twoją firmą

Dodatkowe zasoby

W obliczu stałych zmian krajobrazu biznesowego dowiedz się, jak tworzyć odporną organizację — teraz i w przyszłości.

Przeczytaj blog

Zobacz, jak aplikacja Dynamics 365 pozwala zapewnić zgodność z rozporządzeniem RODO, europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności.

Przeczytaj e-book

Zapoznaj się z wynikami zleconego przez Microsoft badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting i dotyczącego wpływu nowych technologii na środowiska cyfrowe.

Przeczytaj badanie

Odkryj szczegółowe informacje o stanie globalnym obsługi klienta.

Przeczytaj raport

Five ingredients to ignite always-on service

Przeczytaj e-book

Szkolenia

resources-ideas

Zacznij korzystać z Dynamics 365 Customer Service.

Dodawanie możliwości obsługi wielokanałowej do aplikacji Customer Service.

Używanie kolejek aplikacji Customer Service do zarządzania obciążeniami sprawami.

Zrób następny krok