Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości rozwiązania Dynamics 365 Customer Voice

Natychmiastowe przechwytywanie opinii

Szybko zbieraj dane wejściowe za pomocą gotowych do użycia szablonów, które obejmują zestawy pytań, przepływy pracy i raporty.

Łatwo twórz spersonalizowane ankiety na podstawie informacji o klientach w istniejących rozwiązaniach typu Business Applications.

Zbieraj na czas opinie w preferowanych kanałach — takich jak wiadomości e-mail, wiadomości SMS i Internet — w całym procesie pozyskiwania klientów.


Integruj dane w celu uzyskiwania dokładniejszych informacji

Stale łącz opinie z informacjami o klientach w innych aplikacjach Dynamics 365, w tym Dynamics 365 Customer Insights, oraz na platformie Microsoft Power Platform — Power Automate, Power Apps i Power BI.

Uzyskuj szczegółowe informacje kontekstowe, stale łącząc otrzymane opinie z już posiadanymi informacjami o klientach.

Angażuj odbiorców we właściwym czasie, wiedząc, że ich opinie są dokładne, ponieważ dane klientów są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy ktoś odpowiada — we wszystkich przepływach pracy.


Podejmuj akcję na podstawie opinii w czasie rzeczywistym

Kontroluj informacje najbardziej istotne dla firmy w ramach dostosowanych pulpitów nawigacyjnych z wizualizacjami opinii.

Reaguj w czasie rzeczywistym na podstawie wyzwalaczy automatycznych ustawianych w kontekście procesów biznesowych.

Zamknij pętlę klient-opinia we właściwym czasie, używając wbudowanych metryk zadowolenia, takich jak Net Promoter Score, i akcji uzupełniających.

Poznaj dodatkowe rozwiązania w witrynie AppSource

Korzystaj ze wstępnie utworzonych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów, aby poszerzyć możliwości aplikacji Dynamics 365 Customer Voice i wprowadzić unikatowe procesy biznesowe oraz sprostać unikatowym potrzebom branżowym.

Customer Voice Enablement: 1-Day Workshop

Autor: Hitachi Solutions

Dynamics 365

This one-day workshop takes a deep dive into the Customer Voice application.

Customer Voice Consulting: 4-Day Implementation

Autor: MVW CONSULTING LTD

Dynamics 365 | Power BI

Providing consulting, training and implementation for Dynamics 365 Customer Voice.

Explore Dynamics Customer Voice: 5- Day Workshop

Autor: PwC_India

Dynamics 365 | PowerApps

This offsite Proof of Concept workshop will show you how to use Dynamics Customer voice.

Customer Voice: 1-Wk Proof of Concept

Autor: Softcrylic LLC

Dynamics 365

Softcrylic’s team of VoC experts will implement a proof of concept on your research case.

Zrób następny krok