Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Ceny aplikacji Dynamics 365 Customer Voice

Dla klientów bez wybranych aplikacji Dynamics 365

Od

187,20 €

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

Jeśli masz inne produkty Dynamics 365, których nie wymieniono na następnej karcie, lub nie masz subskrypcji rozwiązania Dynamics 365, możesz kupić aplikację Dynamics 365 Customer Voice osobno.

Dla klientów z wybranymi aplikacjami Dynamics 365

 

Uwzględniono

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

Aplikacja Dynamics 365 Customer Voice jest uwzględniona w następujących produktach Dynamics 365:

  • Sales Enterprise
  • Customer Service Enterprise
  • Field Service
  • Marketing
  • Customer Insights
  • Human Resources
  • Project Service Automation

*Dodatkowe odpowiedzi można zakupić osobno

Ceny dodatkowych odpowiedzi na ankiety

Powiązane produkty

Aplikacja Dynamics 365 Customer Voice współdziała z innymi produktami Dynamics 365, w tym Customer Insights, Customer Service, Marketing, Sales i Human Resources.

1Kontakt marketingowy to dowolna encja (np. kontakt, potencjalny klient, konto lub profil Customer Insights) zaangażowana w interakcję marketingową. Kontakty, które nie mogą używać aplikacji Dynamics 365 Marketing, nie są wliczane do limitu przydziału kontaktów marketingowych. Po zarejestrowaniu interakcji (zobacz poniżej) dla kontaktu ten kontakt jest liczony tylko raz, bez względu na to, ile identycznych lub uzupełniających interakcji wykona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym artykułem: FAQ.

2Klienci posiadający aplikację Dynamics 365 Marketing i potrzebujący dodatkowej aplikacji Marketing do użytku produkcyjnego lub nieprodukcyjnego albo jako oddzielnego wystąpienia mogą zakupić dodatkową aplikację. Kupując ją, klienci uzyskują jedno wystąpienie aplikacji Marketing. Kontakty i interakcje pozostają w puli na poziomie klienta i nie są dołączone do tej aplikacji.

Uwzględnione w produktach Dynamics 365

Bezpieczeństwo danych

Umowa SLA gwarantująca pracę przez co najmniej 99 procent czasu

Współpracuje z platformą Microsoft 365 i serwisem LinkedIn

Inteligentne technologie

Wsparcie przez telefon i Internet

Osoba pracująca na komputerze

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Customer Voice

Osoba pracująca na komputerze