Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dostosowuj i rozwijaj swoją działalność dzięki cyfrowemu łańcuchowi dostaw

Przewiduj i szybko eliminuj zakłócenia, by móc zaspokajać popyt klientów i zachować rentowność.

Zadbaj o swoją elastyczność i odporność

Maksymalizuj wydajność zasobów

Popraw ogólną skuteczność wyposażenia (OEE) i skróć przestoje.

Przekształć operacje produkcyjne

Postaw na innowacyjność, korzystając z rzeczywistości mieszanej i innych zaawansowanych technologii.

Zaspokajaj rosnące potrzeby w obszarze handlu cyfrowego

Automatyzuj realizację zamówień przy użyciu technologii AI i zapasów w czasie rzeczywistym.

Zmniejszaj ryzyko

Przewiduj i szybko eliminuj zakłócenia w działaniu łańcucha dostaw, korzystając z zalet większej widoczności oraz szczegółowych danych dających możliwość konkretnego działania.

Dostosowuj się do zmieniających się potrzeb biznesowych

Zarządzaj całym cyklem życia zasobów

Przeprowadzaj konserwację predykcyjną z wykorzystaniem planowania opartego na technologii AI, analizy danych czujników i rzeczywistości mieszanej. Optymalizuj zapasy części zamiennych i automatyzuj zlecenia pracy.

Utwórz inteligentną, połączoną fabrykę

Twórz na krawędzi elastyczne procesy produkcyjne oparte na zrównoważonym rozwoju oraz łatwo dostosowuj się do nowych modeli biznesowych. Proaktywnie zarządzaj pracą hali produkcyjnej dzięki zastosowaniu technologii predykcyjnych, Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej.

Automatyzuj i optymalizuj realizację

Korzystaj z technologii AI i zapasów w czasie rzeczywistym, aby realizować zamówienia na czas, poprawić rentowność, obsługiwać najnowsze metody realizacji i zwiększać zadowolenie klientów.

Zwiększaj widoczność łańcucha dostaw

Utwórz cyfrową reprezentację bliźniaczą łańcucha dostaw, ujednolicaj rozproszone źródła danych, usprawniaj wielopoziomową współpracę dostawców i wyeliminuj problem braków magazynowych.

Logo firmy Forrester

Potwierdzone oszczędności i wymierne wyniki

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Dynamics 365 Supply Chain Management pomaga w zwiększaniu wydajności, obniżaniu kosztów i tworzeniu hiperpołączonej firmy.

90%

Zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat¹

1,5 mln USD

Oszczędności wynikające ze skrócenia nieplanowanych przestojów urządzeń¹

Do 50%

Zwiększona wydajność pracy deweloperskiej¹

¹ Wyniki opracowano w odniesieniu do okresu przekraczającego trzy lata dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. Badanie The Total Economic Impact ™ of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management przeprowadzone na zamówienie przez firmę Forrester Consulting w 2021 r.

Przedstawiamy aplikację Microsoft Supply Chain Platform

Utwórz bardziej odporny i zrównoważony łańcuch dostaw, korzystając z otwartej, elastycznej i bezpiecznej platformy ułatwiającej współpracę.

Klienci tworzący elastyczne łańcuchy dostaw

Obraz: ciężarówka firmy Tillamook

Lepsze wyniki dzięki zastosowanym systemom

Spółdzielnia mleczarska Tillamook County Creamery Association wydłużyła czas bezproblemowego działania systemu, zautomatyzowała najważniejsze procesy ręczne oraz zwiększyła możliwości systemowe, rozszerzając je na nowe obszary biznesu z użyciem rozwiązania Dynamics 365.

Obraz: produkty Peet’s Coffee w magazynie

Sukces w chmurze

Dzięki użyciu cyfrowej reprezentacji bliźniaczej firma Peet's Coffee zdołała zwiększyć widoczność magazynu w rozwiązaniu Dynamics 365; teraz dostępność zapasów jest widoczna w czasie rzeczywistym, co z kolei pozwala ograniczyć spadki i odpisy.

Obraz: obiekty Microsoft Circular Center

Optymalizacja ponownego wykorzystania, odsprzedaży i recyklingu

W Microsoft wykorzystano technologię własną do stworzenia rozwiązania do odwrotnego zarządzania łańcuchem dostaw mającego zastosowanie do likwidowanych serwerów i części z ich centrów danych, co umożliwia ponowne użycie 83% części.

mężczyzna podłączający urządzenie elektroniczne

Tworzenie operacji gotowych na przyszłość

Firma GN Group zapewniła sobie dostęp do szczegółowych danych predykcyjnych wygenerowanych przy użyciu technologii AI za pośrednictwem usług Dynamics 365 Supply Chain Management i Dynamics 365 Finance, aby przygotować się do dynamicznego rozwoju.

Obraz przedstawiający mężczyznę jeżdżącego na nartach.

Udoskonalanie zarządzania składnikami majątku i przedłużanie czasu ich pracy

Alterra Mountain Company zyskała widoczność informacji o zarządzaniu składnikami majątku, umożliwiając przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej i przedłużając czas pracy składników majątku.

Obraz przedstawiający kobietę w kasku firmy chemtreat

Przekształcanie produkcji i usług

Firma ChemTreat uzyskała wgląd w dane i szczegółowe informacje, co umożliwiło jej zastosowanie proaktywnego podejścia do obsługi klienta przy jednoczesnym usprawnianiu procesów dotyczących zapasów i produkcji.

Poznaj produkty firmy Microsoft dla łańcucha dostaw

Zwiększ odporność dzięki rozwiązaniom Dynamics 365, Microsoft Power Platform oraz innym produktom.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Utwórz inteligentny łańcuch dostaw z możliwością dostosowywania. Generuj szczegółowe informacje dające możliwość podejmowania konkretnych działań w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Zaspokajaj rosnące potrzeby dotyczące handlu cyfrowego i zdobywaj przewagę konkurencyjną w zakresie realizacji zamówień. Automatyzuj przepływy zamówień za pomocą technologii AI i zapasów w czasie rzeczywistym.

Dynamics 365 Guides

Wspomagaj proces uczenia się dzięki dokładnym holograficznym instrukcjom pokazującym pracownikom łańcucha dostaw, jak mogą używać swoich narzędzi i części w sytuacjach rzeczywistej pracy.

Microsoft Supply Chain Center (wersja zapoznawcza)

Ujednolicaj dane z niepołączonych systemów, aby zwiększać widoczność, uzyskiwać szczegółowe informacje z użyciem technologii AI, przewidywać zagrożenia i podejmować działania na podstawie zaleceń w celu minimalizowania ich skutków.

Wypróbuj bezpłatnie

Power Apps

Umożliwiaj wszystkim pracownikom z obszaru łańcucha dostaw tworzenie profesjonalnych aplikacji z małą ilością kodu.

Power BI

Uzyskuj dane w czasie rzeczywistym w celu podejmowania szybkich, świadomych decyzji z obszaru łańcucha dostaw.

Power Automate

Twórz automatyczne przepływy pracy, dzięki którym zespół będzie mógł koncentrować się na ważniejszych zadaniach.

Poznaj dostosowane rozwiązania branżowe

Zwiększaj odporność, korzystając z innowacyjnych technologii zaprojektowanych specjalnie z myślą o Twojej branży.

Człowiek w kombinezonie obsługujący maszynę w elektrowni atomowej

Produkcja

Zadbaj o odporność fabryk, zwiększ widoczność łańcucha dostaw i zmniejszaj ryzyko.

Dowiedz się więcej
Ubrania zawieszone na wystawie

Handel detaliczny

Optymalizuj zapasy i realizację zamówień, aby terminowo zaspokajać popyt.

Dowiedz się więcej
stetoskop, iPad i długopis

Służba zdrowia

Usprawnij zaopatrzenie w produkty medyczne i maksymalnie wydłuż czas pracy sprzętu.

Dowiedz się więcej
mężczyzna w szarym płaszczu stojący przed laptopem w magazynie i przeglądający rozwiązania z zakresu dynamicznego ustalania cen

Zacznij optymalizować łańcuch dostaw

mężczyzna w szarym płaszczu stojący przed laptopem w magazynie i przeglądający rozwiązania z zakresu dynamicznego ustalania cen