Przejdź do głównej zawartości
Ilustracja przedstawiająca pracę w fabryce

Jak platformy ERP usprawniają zarządzanie łańcuchem dostaw

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP — oprogramowanie ułatwiające automatyzowanie, usprawnianie i poprawianie podstawowych procesów biznesowych — to narzędzie o kluczowym znaczeniu dla firm umożliwiające gromadzenie w jednym miejscu danych dotyczących finansów, łańcucha dostaw, operacji, handlu, raportów, produkcji i zasobów ludzkich organizacji. Dzięki temu liderzy organizacji mogą łatwo zyskać wgląd w pełny obraz działalności ich firmy bez konieczności odwoływania się do różnych źródeł cyfrowych i zastanawiania się nad tym, jak poszczególne składniki działalności wzajemnie na siebie oddziałują.

Używanie platform ERP w obrębie łańcucha dostaw jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, usprawniając operacje, co z kolei eliminuje potrzebę ręcznej aktualizacji informacji przez pracowników. Nowoczesne moduły łańcuchów dostaw działających w oparciu o platformy ERP uwzględniają również rozwiązania cyfrowe, takie jak pulpity nawigacyjne, analizę biznesową oraz technologię Internetu rzeczy (IoT) w celu jeszcze większego uproszczenia procesów takich jak zarządzanie zapasami.

Zalety korzystania z platformy ERP w odniesieniu do łańcucha dostaw

Po przejściu na platformę Platforma ERP dla łańcucha dostaw zobaczysz w jednym miejscu ogólny obraz wszystkiego, co dzieje się w łańcuchu dostaw. Dzięki temu zyskasz możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji i wydajniejszego analizowania danych, skuteczniejszego komunikowania się z różnymi działami, obniżania kosztów i koncentrowania się na najlepszych sposobach rozwijania firmy.

 • Zdobywaj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym. Używanie metryk opartych na dostarczanych w czasie rzeczywistym danych uzyskanych z wykorzystaniem technologii AI oznacza, że system dystrybucji firmy jest nieustannie oceniany w celu poprawy efektywności łańcucha dostaw i zapewnienia możliwości szybkiego reagowania na zakłócenia operacyjne lub zmiany rynkowe.
 • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatyzacji. Zmniejszając liczbę czasochłonnych zadań wykonywanych na co dzień, takich jak fakturowanie, poprzez automatyzację, można nie tylko zapewnić pracownikom więcej czasu na ważniejsze działania, ale także przyspieszyć dystrybucję i zapewnić zgodność z przepisami.
 • Eliminuj silosy funkcjonujące w działach. W każdej firmie dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, w której nieudostępnienie informacji przez jeden dział innemu powoduje nieoczekiwane problemy. Tu na scenę wchodzi platforma ERP zastosowana do łańcucha dostaw: przełamuje bariery między działami i pozwala ujednolicić informacje w jednym miejscu, w którym będą one dostępne dla wszystkich.
 • Zwiększ widoczność. Dzięki eliminacji silosów poszczególnych działów zyskasz lepszy wgląd w metryki i dane dotyczące wydajności, co z kolei pomoże Ci monitorować ważne czynniki sukcesu, takie jak kontrola zapasów, realizacja, produktywność pracowników i prognozowanie.
 • Rozwijaj swoją firmę. Gdy już wdrożysz nowoczesną platformę ERP i zaczniesz z niej korzystać, nie tylko zyskasz wszystkie wyżej wymienione korzyści; Twoja firma będzie też lepiej przygotowana do tego, by się rozwijać. Dzięki modułom łańcucha dostaw ERP możesz tworzyć nowe modele biznesowe, takie jak programy subskrypcyjne. Umożliwi Ci to wejście na nowe rynki, zdobywanie klientów w oparciu o alternatywne wzorce zakupowe oraz, w ostatecznym rozrachunku, rozwijanie swojej firmy.

Jak platforma ERP wpływa na efektywność zarządzania łańcuchem dostaw

Aby lepiej zrozumieć, jak tak naprawdę wygląda efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw na platformie ERP, warto zapoznać się z następującymi opisami wdrożeń w firmach, w przypadku których zastosowanie rozwiązania Dynamics 365 Supply Chain Management okazało się sporym sukcesem.

Firma Toyota Material Handling India przeszła z ręcznego wprowadzania danych magazynowych do arkuszy kalkulacyjnych na oparty na chmurze system ERP dla łańcucha dostaw, co pozwoliło jej zyskać kompleksowy wgląd w zapasy z wielu lokalizacji i magazynów. W rezultacie produktywność pracowników wzrosła, czas realizacji procesów skrócił się, a zasoby zostały zoptymalizowane.

Wiodący detalista z branży odzieżowej, firma Aubainerie, która każdego roku tworzy w przybliżeniu 6000 nowych produktów, potrzebowała sposobu na dokładne zarządzanie znacznymi ilościami towarów. Po zastosowaniu platformy ERP w odniesieniu do nieustannie aktualizowanego w czasie rzeczywistym łańcucha dostaw firma była w stanie spersonalizować środowisko zakupów dla swoich klientów, co z kolei pozwoliło zwiększyć zadowolenie klientów i poprawić o 25% wskaźnik konwersji.

Po odejściu od starszego systemu do nowoczesnej platformy ERP firma Alterra Mountain Company wdrożyła rozwiązanie do zarządzania składnikami aktywów, które zapewnia pełen wgląd w stan aktywów oraz koszt ich obsługi. To z kolei przełożyło się na uproszczenie konserwacji prewencyjnej, która wpływa na poprawę czasu działania systemów oraz umożliwiło szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących inwestycji w aktywa.

Integrowanie oprogramowania ERP z łańcuchem dostaw

Dobrze jest wyznaczyć sobie najlepszą ścieżkę, jaką należałoby podążać, rozpoczynając proces integrowania oprogramowania ERP z istniejącym przepływem pracy — takie działanie pozwoli zagwarantować bezproblemowe przejście i ograniczyć błędy do minimum.

 1. Zbierz swój zespół. Aby mieć pewność, że nowe oprogramowanie ERP działa dokładnie tak, jak można by tego oczekiwać, przede wszystkim skonsultuj się z przedstawicielami wszystkich działów i zapoznaj się z ich unikatowymi perspektywami i potrzebami. Podczas spotkań omawiajcie bieżące procesy, rozmawiajcie o tym, co chcecie usprawnić, a także wymieniajcie swoje spostrzeżenia w kwestii wyboru oprogramowania, które najlepiej się sprawdza.
 2. Zapoznaj się ze swoim nowym systemem. Gdy Twój zespół wybierze już oprogramowanie ERP, które spełnia możliwie najwięcej potrzeb firmy, każdy członek zespołu powinien dokładnie zapoznać się z funkcjami i możliwościami nowego rozwiązania.
 3. Przygotuj dane do przejścia. Sprawdź i oczyść dane, które mają zostać poddane migracji; dane te zostaną następnie skompilowane w arkuszach i podzielone na tabele logiczne, co usprawni konwersję do nowego systemu.
 4. Testuj, testuj i jeszcze raz testuj. Wraz ze swoim zespołem skorzystaj z testowej bazy danych zawierającej rzeczywiste dane transakcji, aby sprawdzić dane wyjściowe i ich poprawność oraz upewnić się, że integracje i interfejsy działają prawidłowo. Ten krok można porównać do testów beta — przed przeprowadzeniem pełnej implementacji platformy w całej organizacji będziesz mieć możliwość wykrycia wszelkich potencjalnych trudności.
 5. Zapewnij swoim pracownikom odpowiednie szkolenie. Skonsultuj się z członkami zespołu ERP, aby określić typy szkolenia, jakich mogą potrzebować pracownicy, którzy będą korzystać z nowego systemu lub którzy będą musieli go rozumieć.
 6. Wdrażaj. Przed ostatecznym uruchomieniem rozwiązania utwórz listę kontrolną, dzięki której utrzymasz porządek i przygotujesz się do realizacji różnorodnych zadań, takich jak obsługa protokołów komunikacji dotyczących przestojów systemu, sprawdzanie szybkości i niezawodności sieci oraz obsługa procesów tworzenia kopii zapasowych danych. Przygotuj się na konieczność wprowadzenia ewentualnych korekt po uruchomieniu rozwiązania — nie da się przewidzieć wszystkiego.

Następne kroki, jakie należy podjąć w celu implementacji oprogramowania ERP

Następnym krokiem, jaki powinna podjąć organizacja, która zastanawia się nad zastosowaniem w odniesieniu do swojego łańcucha dostaw platformy ERP, jest wybór odpowiedniego partnera technologicznego, który oferuje dostosowywalne oprogramowanie spełniające konkretne potrzeby danej firmy. Doświadczony partner zapyta o Twój bieżący system, cele krótko- i długoterminowe oraz ewentualne problemy, które możesz chcieć rozwiązać.

partnera w zakresie technologii z firmy Microsoft pomoże Ci zdecydować, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie; partner może na przykład zasugerować wybór Dynamics 365 Supply Chain Management i Microsoft Supply Chain Platform.

Aby przekonać kierownictwo do zastosowania w odniesieniu do łańcucha dostaw platformy ERP, pomyśl nad zaplanowaniem pokazu rozwiązania Dynamics 365, aby wszyscy mogli się przekonać, jak wiele korzyści przyniosłoby takie przejście.

Często zadawane pytania

1. Co to jest ERP i jaka jest jego rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to rodzaj oprogramowania służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa, które pomaga organizacjom zautomatyzować i usprawnić podstawowe procesy biznesowe. Zarządzanie łańcuchem dostaw w rozwiązaniu ERP ma na celu uproszczenie operacji w celu oszczędzania czasu i pieniędzy, rozwijania firmy, skutecznego reagowania na zmiany na rynku oraz zachowania zgodności firmy z odpowiednimi regulacjami.

2. Jaki jest przykład scenariusza biznesowego zakładającego zarządzanie łańcuchem dostaw w rozwiązaniu ERP?

Przykładem autentycznego scenariusza biznesowego uwzględniającego pomyślne zastosowanie rozwiązania ERP w celu usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw jest firma ChemTreat specjalizująca się rozwiązaniach i procesach z obszaru uzdatniania wody. Przed przejściem na nowoczesną platformę ERP do zarządzania łańcuchem dostaw firma ręcznie śledziła materiały przychodzące i wybrane procesy produkcyjne za pomocą arkuszy. Po przejściu na nowe rozwiązanie firma ChemTreat zyskała wgląd w kompletne dane dotyczące wszelkich aspektów jej działalności, od dostawców przez zapasy aż po odbiorców. Dzięki temu firma może teraz łatwo i szybko sprawdzić, jakie są jej wydatki na konkretnych dostawców, a także powiązać te wydatki bezpośrednio z popytem praz zużyciem przez odbiorców.

3. Na czym polega różnica między platformami ERP i SCM?

ERP to rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa, natomiast rozwiązanie SCM służy do zarządzania łańcuchem dostaw. Choć platformy ERP i SCM są ze sobą powiązane, to w przypadku platformy SCM nacisk kładzie się na planowanie i realizację łańcucha dostaw, podczas gdy platforma ERP pozwala zobaczyć ogólny obraz sytuacji i uwzględnia wszystkie pokrewne obszary działania, które wpływają na łańcuch dostaw, takie jak finanse, operacje, handel, raportowanie, produkcja i zasoby ludzkie.

4. Jakie są zalety platformy ERP?

Wybrane korzyści platformy ERP:

 • Dostarczanie pełniejszego rozwiązania do obsługi wielokanałowej handlu, które ujednolica działania zaplecza i sklepu oraz środowiska cyfrowe.
 • Zwiększenie zyskowności przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności.
 • Zarządzanie danymi firmy i usprawnianie zadań z zakresu zarządzania pracownikami, takich jak lista płac i zatrudnianie.
 • Ulepszanie komunikacji biznesowej.
 • Automatyzowanie codziennych procesów przy użyciu zrobotyzowanej automatyzacji procesów, które z kolei pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
 • Spełnianie potrzeb klientów i zarządzanie zasobami z wykorzystaniem danych dostarczanych w czasie rzeczywistym.

5. Jak działają platformy ERP?

Platformy ERP pozwalają uzyskać w jednym miejscu dostęp do informacji dotyczących wielu aspektów działalności, takich jak finanse, łańcuch dostaw, operacje, handel, raportowanie, produkcja i działania związane z zasobami ludzkimi, ułatwiając tym samym świadome zarządzanie nimi. Platformy ERP wykorzystywane w kontekście łańcuchów dostaw wykorzystują również narzędzia cyfrowe, takie jak składniki IoT oraz funkcje monitorowania i automatyzacji z użyciem technologii AI, w celu dalszego ulepszania danych i analiz.

6. Czy łatwo jest opanować korzystanie z platformy ERP?

Zważywszy na fakt, że oprogramowanie ERP opracowano z myślą o uproszczeniu procesów podejmowania decyzji organizacyjnych, opracowywania strategii oraz realizacji działań operacyjnych, a także skrócenia czasu potrzebnego do zestawiania danych z wielu różnych źródeł, opanowanie zasad korzystania z oprogramowania ERP często okazuje się całkiem proste. Migracja do systemu ERP powinna jednak zostać starannie przemyślana — w tym obszarze należy unikać niepotrzebnego pośpiechu.

7. Jakie korzyści niosą ze sobą platformy ERP dla branży produkcyjnej?

Platformy ERP wykorzystywane w obszarze produkcji usprawniają komunikację biznesową, umożliwiają automatyzację codziennych procesów z wykorzystaniem zrobotyzowanej automatyzacji procesów i zapewniają firmom zajmującym się produkcją możliwość zaspokajania potrzeb klientów oraz zarządzania zasobami dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym. Inne aspekty działania tego rodzaju oprogramowania obejmują optymalizację zarządzania projektami i kosztami, a także planowanie produkcji.

8. Jakie korzyści niosą ze sobą platformy ERP dla branży logistycznej?

W kontekście logistyki platforma ERP obejmuje swoim działaniem wszystkie główne składniki firmy, takie jak finanse, łańcuch dostaw, operacje, handel, raportowanie, wytwarzanie i działania związane z zasobami ludzkimi, dając wgląd w dane, które ich dotyczą, z poziomu jednego źródła — dzięki temu liderzy biznesowi mogą podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje obejmujące swoim zasięgiem całe firmy, opierając się na informacjach dotyczących wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych składników.