Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba siedząca przy biurku z dwoma monitorami

Przyspiesz implementację rozwiązania Dynamics 365

Szybciej implementuj rozwiązania wysokiej jakości, korzystając ze wskazówek specjalistów opartych na najlepszych rozwiązaniach FastTrack for Dynamics 365.

Uruchamiaj bez obaw

Uzyskaj maksymalną wartość dzięki inwestycjom w chmurę za sprawą rozwiązania Success by Designoraz metogologii Microsoft dotyczącej projektowania, kompilowania i wdrażania rozwiązań Dynamics 365.

Inicjowanie

Zastosuj podejście systematyczne w celu pomyślnego przeprowadzenia wdrożenia w chmurze.

Implementowanie

Zaprojektuj rozwiązanie, które pomoże Ci zrealizować cele firmy.

Przygotowywanie

Dokonaj oceny gotowości do rozpoczęcia eksploatacji i usprawnij dołączanie użytkowników.

Obsługa

Zadbaj o długoterminową kondycję swojego rozwiązania.

Kontaktuj się z ekspertami ds. Success by Design

Projektuj, wprowadzaj i wdrażaj rozwiązania Dynamics 365 — a wszystko to we własnym tempie. Stworzony na podstawie metodologii Success by Design program FastTrack for Dynamics 365 daje uprawnionym klientom dostęp do proaktywnych wskazówek, warsztatów, list kontrolnych, przeglądów na żywo itp.

Korzyści z używania oprogramowania FastTrack for Dynamics 365

Zweryfikuj architekturę i projekt swojego rozwiązania, korzystając ze wskazówek dotyczących zalecanych praktyk.

Ograniczaj ryzyko i przezwyciężaj blokady dotyczące wdrażania, korzystając z dokumentacji i szkoleń opracowanych przez zespół ds. rozwiązań FastTrack.

Połącz się z ekspertami ds. produktów i społecznościami użytkowników, aby wdrażać nowe funkcje i możliwości.

Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Obraz The Heico Companies

„Otrzymaliśmy fantastyczną pomoc i wskazówki od zespołów Microsoft FastTrack i Customer Success Management, które pomogły nam proaktywnie rozwiązywać problemy związane z potencjalnymi wyzwaniami”.

Saugaat Narula
Vice President of the Program Management Office,
The Heico Companies

Obraz Danish Agro

„Microsoft udostępnił nam pomoc techniczną i wskazówki dotyczące naszego działania w przyszłości oraz rozpoczynania rzeczywistej produkcji. Szybkie odpowiedzi i aktualizacje przeprowadziły nas przez niezbędne procesy i zredukowały komplikacje”.

Thavarajah Sabanathan
Dynamics 365 Solutions Architect, Danish Agro

Obraz Wonder Cement

„Dzięki pomocy zespołów EY i FastTrack for Dynamics 365 mogliśmy stawić czoła wszystkim wyzwaniom”.

Arun Attri
Vice President (IT), Wonder Cement

Obraz CRC Industries

„Praca z inżynierami zajmującymi się rozwiązaniem FastTrack i innymi inżynierami Microsoft znacznie poprawiła nasze możliwości w zakresie implementowania i stosowania zabezpieczeń oraz funkcji standardowych”.

William McLendon
Global Manager Business Applications, CRC Industries

Obraz Okuma America

„Wiemy, jak ważne dla klientów jest bezpośrednie połączenie z nami. Tę samą satysfakcję daje nam możliwości bezpośredniego kontaktu z członkami zespołów Microsoft, którzy mogą pomóc nam rozwiązywać konkretne problemy”.

Jim King
President and Chief Operating Officer, Okuma America

Przeglądaj zasoby

Zapoznaj się z modułami szkoleniowymi i zasobami na żądanie, aby zacząć pracę z rozwiązaniem Dynamics 365.

Osoba rysująca na tablicy i kilka przyglądających się osób

Success by Design

Dowiedz się, jak korzystać ze struktury Success by Design do projektowania, kompilowania i wdrażania rozwiązań Dynamics 365.

Weź udział w kursie
Osoba patrząca na ekran laptopa, przypuszczalnie czytająca na temat aktualizacji produktów i programu

Blog poświęcony usłudze FastTrack

Zapoznaj się z informacjami o najnowszych aktualizacjach produktu Dynamics 365 i programu FastTrack.

Zapoznaj się z blogiem
Osoba omawiająca aspekty techniczne rozwiązania

Szczegółowe omówienia aspektów technicznych FastTrack

Obejrzyj szczegółowe sesje dotyczące możliwości produktu, dostępnych narzędzi i najlepszych rozwiązań — na żywo lub na żądanie.

Obejrzyj teraz