Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba siedząca przy biurku z dwoma monitorami

Przyspiesz implementację rozwiązania Dynamics 365

Pomyślnie implementuj wysokiej jakości rozwiązania, korzystając ze wskazówek specjalistów, narzędzi samoobsługowych i innych zasobów opartych na metodologii Microsoft Success by Design.

Uruchamiaj bez obaw

Uzyskaj maksymalną wartość dzięki inwestycjom w chmurę za sprawą rozwiązania Success by Designoraz metogologii Microsoft dotyczącej projektowania, kompilowania i wdrażania rozwiązań Dynamics 365.

Inicjowanie

Zastosuj podejście systematyczne w celu pomyślnego przeprowadzenia wdrożenia w chmurze.

Implementowanie

Zaprojektuj rozwiązanie, które pomoże Ci zrealizować cele firmy.

Przygotowywanie

Dokonaj oceny gotowości do rozpoczęcia eksploatacji i usprawnij dołączanie użytkowników.

Obsługa

Zadbaj o długoterminową kondycję swojego rozwiązania.

Kontaktuj się z ekspertami ds. Success by Design

Projektuj, wprowadzaj i wdrażaj rozwiązania Dynamics 365 — a wszystko to we własnym tempie. Stworzony na podstawie metodologii Success by Design program FastTrack for Dynamics 365 daje uprawnionym klientom dostęp do proaktywnych wskazówek, warsztatów, list kontrolnych, przeglądów na żywo itp.

Korzyści z używania oprogramowania FastTrack for Dynamics 365

Zweryfikuj architekturę i projekt swojego rozwiązania, korzystając ze wskazówek dotyczących zalecanych praktyk.

Ograniczaj ryzyko i przezwyciężaj blokady dotyczące wdrażania, korzystając z dokumentacji i szkoleń opracowanych przez zespół ds. rozwiązań FastTrack.

Połącz się z ekspertami ds. produktów i społecznościami użytkowników, aby wdrażać nowe funkcje i możliwości.

Dynamics 365 Implementation Portal

Ujednolicaj procesy zarządzania projektami, korzystaj ze wskazówek dotyczących implementacji oraz dokonuj przeglądów gotowości w ramach pojedynczego narzędzia samoobsługowego.

zrzut ekranu przedstawiający tworzenie nowej strony projektu w rozwiązaniu Dynamics 365 Implementation Portal

Twórz projekty

Twórz nowe projekty lub uzyskuj dostęp do już istniejących projektów za pomocą kreatora, który przechwyci informacje o zakresie, szczegóły dotyczące partnerów, oś czasu realizacji projektu itp.

zrzut ekranu przedstawiający zarządzanie istniejącą stroną projektu w rozwiązaniu Dynamics 365 Implementation Portal

Administruj projektami

Zarządzaj danymi i użytkownikami projektu, profiluj projekty, wybierając odpowiednie produkty i funkcje dostępne w ramach rozwiązania Dynamics 365, a także definiuj inne aspekty projektu.

zrzut ekranu przedstawiający wytyczne dotyczące implementacji w rozwiązaniu Dynamics 365 Implementation Portal

Uzyskuj dostęp do wskazówek dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Uzyskaj dostosowane do Twojego projektu wskazówki dotyczące implementacji, w tym dokumentację funkcji i produktów, szczegółowe omówienia aspektów technicznych produktów, materiały szkoleniowe i analizy przypadków.

zrzut ekranu przedstawiający przegląd projektu w rozwiązaniu Dynamics 365 Implementation Portal

Przeprowadzanie przeglądów projektów

Identyfikuj potencjalne zagrożenia, korzystaj z zaleceń pozwalających ograniczać skutki tych zagrożeń i czerp z najlepszych rozwiązań opartych na metodologii Success by Design, aby wspomagać pomyślne rozpoczęcie eksploatacji.1

Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Obraz Okuma America

„Wiemy, jak ważne dla klientów jest bezpośrednie połączenie z nami. Tę samą satysfakcję daje nam możliwości bezpośredniego kontaktu z członkami zespołów Microsoft, którzy mogą pomóc nam rozwiązywać konkretne problemy”.

Jim King
President and Chief Operating Officer
Okuma America

Grupa osób ćwicząca na siłowni

„Implementacja systemu Dynamics 365 przebiega praktycznie bezproblemowo dzięki już zrealizowanym przez Microsoft działaniom w zakresie koordynacji aplikacji i danych”.

Scott Saeger
Chief Information Officer
GNC

ulotka: Kodak Alaris zwiększa odporność systemu ERP dzięki rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365

„Praca została wykonana z zachowaniem najwyższej jakości, ukończona w czasie i w warunkach efektywnej komunikacji. Bez dwóch zdań daję kciuk w górę: dla wykonanej pracy i dla zespołu!”

Crystal Ahrens
Solutions Architect
Kodak Alaris

Widok nocą: miejscowość columbo

„Przejście na rozwiązanie Dynamics 365 zapewniło fundament dla optymalizacji procesów i znacznie poprawiło nasze możliwości dostępu, wizualizowania integrowania danych w sposób bezpieczny i wydajny”.

Tom Noorkah
Director of Financial Systems
City of Columbus

Przeglądaj zasoby

Zapoznaj się z modułami szkoleniowymi i zasobami na żądanie, aby zacząć pracę z rozwiązaniem Dynamics 365.

Osoba rysująca na tablicy i kilka przyglądających się osób

Ścieżka szkoleniowa poświęcona rozwiązaniu Success by Design

Zapoznaj się z wieloma sposobami, w jakie środowisko Success by Design może pomóc Ci projektować, tworzyć i wdrażać rozwiązania Dynamics 365.

Weź udział w kursach
Osoba patrząca na ekran laptopa, przypuszczalnie czytająca na temat aktualizacji produktów i programu

Blog poświęcony usłudze FastTrack

Dowiedz się o aktualizacjach produktu Dynamics 365 i programu FastTrack, a także o tym, o czym mówi się w społeczności użytkowników rozwiązania FastTrack.

Zapoznaj się z blogiem
Osoba omawiająca aspekty techniczne rozwiązania

Szczegółowe omówienia aspektów technicznych FastTrack

Dołącz do merytorycznej dyskusji na temat możliwości produktu, dostępnych narzędzi i najlepszych rozwiązań — na żywo lub na żądanie.

Obejrzyj teraz

1 Oceny projektów w rozwiązaniu Dynamics 365 Implementation Portal są obecnie ograniczone do aplikacji finansowych i operacyjnych.