Przejdź do głównej zawartości
Nominacja do wyróżnienia Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect — Power Automate 2024

Nominacja do wyróżnienia Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect — Power Automate

Zespół inżynierów ds. usługi Microsoft Power Automate przyznaje wyróżnienie FastTrack Recognized Solution Architect pracującym w swoim zawodzie architektom rozwiązań dla przedsiębiorstw, którzy konsekwentne wykazują się rozległą wiedzą na temat architektury i tworzą wysokiej jakości rozwiązania dla klientów. Osoby te zwykle pracują jako partnerzy ds. integracji platform, którzy mogą nominować architektów rozwiązań, aby docenić ich wiedzę.

Dlaczego warto nominować

 • Listy profilów uznanych architektów i partnerów, dla których pracują, można znaleźć na stronie FastTrack Recognized Solution Architects — Power Platform*

 • W swoich materiałach promocyjnych partnerzy mogą wskazywać liczbę wyróżnionych architektów i kierować potencjalnych klientów na strony profilów wyróżnionych architektów.

 • Wyróżnieni architekci otrzymają elektroniczny wskaźnik do udostępnienia w serwisie LinkedIn i na innych platformach w mediach społecznościowych.

*Partnerzy i architekci mogą nie wyrazić zgody na umieszczenie w tym wykazie.

Proces nominacji i oceny

 • Partnerzy nominują uprawnionych architektów rozwiązań przy użyciu tego formularza. Termin upływa 15 grudnia.

 • Panel architektów rozwiązań z zespołu inżynierów ds. usługi Power Automate ocenia kandydatów na podstawie artefaktów związanych z architekturą i jakości rozwiązania przygotowanych przez nich projektów.

 • Ocena kandydatów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Głębokość możliwości technicznych i bieżąca znajomość produktu.
  • Działanie zgodne z zalecanymi najlepszymi rozwiązaniami.
  • Stopień złożoności skojarzony z implementacją klienta.
  • Jakość projektu architektury i dopasowanie jej do potrzeb klienta.

 • Proces oceny trwa od 8 do 12 tygodni. Kandydaci są powiadamiani o decyzji pocztą e-mail, a zaakceptowani architekci otrzymują również informacje na temat kolejnych kroków.

Wymagania dotyczące uprawnień

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • Co najmniej dwa lata pracy z usługą Power Automate oraz co najmniej pięć lat pracy z produktami Microsoft (Microsoft 365, Azure lub Dynamics 365) albo z procesem zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

 • Co najmniej trzy lata pracy na stanowisku architekta rozwiązań.

 • Certyfikat Microsoft o nazwie Certyfikowany Power Platform Solution Architect Expert (PL-600) lub Deweloper Microsoft Power Automate RPA

 • Praca na stanowisku głównego architekta w co najmniej jednym projekcie implementacji klienta dotyczącym usługi Power Automate z co najmniej jednym krytycznym dla misji firmy przepływem pulpitu lub przepływem w chmurze w organizacji klienta.

 • Odpowiedzialność za architekturę i projekt co najmniej dwóch projektów implementacji klienta.

 • Zatrudnienie w organizacji partnera Microsoft z co najmniej jedną kompetencją Gold, w której obecnie trwa proces uzyskiwania zaawansowanej specjalizacji dotyczącej inteligentnej automatyzacji.

 • Skompilowanie rozwiązań przy użyciu usług Microsoft Dataverse, Microsoft Power Virtual Agents, Microsoft Power Automate (przepływy w chmurze i przepływy pulpitu), integracji z wieloma platformami, innych usług platformy Microsoft Power Platform (AI Builder, obsługa dokumentów, szczegółowe informacje o procesach itp.), usług platformy Azure i łączników niestandardowych oraz możliwość przedstawienia dowodów szczegółowych i zakrojonych szeroką skalę doświadczeń z tymi technologiami.

Informacje o kandydacie

* pole wymagane

Kwalifikacje

Projekty usługi Power Automate

Wymień 2–4 projekty klienta.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4