Skip to main content

Przejdź od reaktywnych do proaktywnych usług serwisowych w terenie

Obraz Dashboard for Field Service pokazujący optymalizację planowania i zarządzania zapasami

Optymalizuj swoje zasoby

Automatyzuj planowanie

Wzmacniaj dystrybutorów

Usprawniaj zarządzanie zapasami


Zwiększaj skuteczność techników

Zapewniaj terminowość spotkań

Udostępniaj informacje o kliencie

Zwiększaj wydajność na miejscu

Twórz nowe poziomy produktywności

Obraz pokazujący, w jaki sposób technicy mogą zwiększyć wydajność podczas korzystania z aplikacji Field Service na różnych urządzeniach

Zrzut ekranu pokazujący, w jaki sposób IoT może pomóc zdiagnozować problemy i umożliwić terminowe rozwiązywanie problemów za pomocą różnych wykresów

Zapewniaj lepsze wyniki dzięki IoT

Zyskaj wgląd i dane

Automatyzuj tworzenie zleceń pracy

Zmień obsługę za pomocą konserwacji predykcyjnych


Kontaktuj się z klientami

Buduj zaufanie klientów

Twórz niewymagające wysiłku doświadczenia serwisowe

Komunikuj proaktywnie

Obraz pokazujący, w jaki sposób aplikacja Field Service ułatwia efektywną komunikację między technikami i klientami na różnych urządzeniach

Obraz przedstawiający bibliotekę AppSource Dynamics 365 dla większej liczby aplikacji w celu poprawienia możliwości Field Service

Innowacyjność dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Szybkie dostosowanie

Zapewnij jednolitość środowiska usług

Inwestuj bez obaw

Zwiększaj innowacyjność

Wypróbuj Dynamics 365 for Field Service

Zrzut ekranu pokazujący różne możliwości usługi Field Service

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ