Przejdź do głównej zawartości

Przejdź od reaktywnych do proaktywnych usług serwisowych w terenie

Zwiększaj skuteczność działania za pomocą IoT

Zyskaj wgląd i dane

Wykorzystaj moc IoT do wykrywania i diagnozowania problemów, zanim klienci się o nich dowiedzą.

Automatyzuj tworzenie zleceń pracy

Automatycznie twórz zlecenia pracy oraz planuj i wysyłaj techników z odpowiednimi informacjami o klientach na ich urządzeniach.

Zmień obsługę za pomocą konserwacji predykcyjnych

Przejdź od kosztownych zaplanowanych konserwacji do precyzyjnych konserwacji i napraw, czyszczenia lub wymiany części tylko w razie potrzeby.

Zrzut ekranu pokazujący, w jaki sposób IoT może pomóc zdiagnozować problemy i umożliwić terminowe rozwiązywanie problemów za pomocą różnych wykresów

Obraz Dashboard for Field Service pokazujący optymalizację planowania i zarządzania zapasami

Optymalizuj swoje zasoby

Automatyzuj planowanie

Zwiększ rentowność, automatycznie wysyłając technika z odpowiednimi umiejętnościami w najbliższej lokalizacji, aby zmieścić więcej terminów na dzień.

Wzmacniaj dystrybutorów

Zarządzaj przydziałami zasobów w wielu zleceniach pracy, korzystając z interaktywnej tablicy harmonogramu obsługiwanej przez przeciąganie i upuszczanie.

Usprawniaj zarządzanie zapasami

Synchronizuj i śledź zapasy do załadunku na ciężarówce dzięki widoczności w czasie rzeczywistym umożliwiającej rozwiązywanie problemów już za pierwszym razem.


Zwiększaj skuteczność techników

Zapewniaj terminowość spotkań

Utrzymaj terminowość specjalistów dzięki najlepszej trasie, dokładnym wskazówkom i szczegółom zleceń pracy, które można aktualizować w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu.

Udostępniaj informacje o kliencie

Uzyskaj pełny wgląd w preferencje i historię klientów dzięki spersonalizowanym instrukcjom krok po kroku, aby niezawodnie śledzić i realizować zadanie.

Zwiększaj wydajność na miejscu

Usprawnij procesy serwisowania w terenie dzięki mobilnemu dostępowi do informacji zaplecza operacyjnego dla techników, aby skutecznie uchwycić i zaktualizować wszystkie szczegóły zlecenia pracy.

Twórz nowe poziomy produktywności

Popraw wyniki dzięki dostępowi do najnowocześniejszych technologii, takich jak zestawy do mieszanej rzeczywistości, aby umożliwić technikom obsługę bez użycia rąk.

Obraz pokazujący, w jaki sposób technicy mogą zwiększyć wydajność podczas korzystania z aplikacji Field Service na różnych urządzeniach

Obraz pokazujący, w jaki sposób aplikacja Field Service ułatwia efektywną komunikację między technikami i klientami na różnych urządzeniach

Kontaktuj się z klientami

Buduj zaufanie klientów

Aktywnie angażuj klientów, aby zwiększyć przejrzystość i zaufanie, płynnie udostępniając informacje o ofertach, kontraktach i harmonogramach.

Twórz niewymagające wysiłku doświadczenia serwisowe

Ułatwiaj klientom śledzenie czynności związanych z usługami i samodzielne planowanie spotkań przy pomocy portalu klienta.

Komunikuj proaktywnie

Zapewnij swoim klientom możliwość śledzenia lokalizacji technika w czasie rzeczywistym oraz automatyczne głosowe i tekstowe przypomnienia o spotkaniach, aby wiedzieli, kiedy oczekiwać usługi.

Spojrzenie z perspektywy klienta

Wysyłaj spersonalizowane ankiety bezpośrednio po rozmowach serwisowych, korzystając z aplikacji Microsoft Forms Pro — dołączonej do rozwiązania Dynamics 365 for Field Service. Łącz informacje z ankiet z danymi klientów, aby zapewnić lepsze pomiary opinii i działania na ich podstawie.


Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki adaptowalnej platformie

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Zapewnij jednolitość środowiska usług

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm, aby osiągnąć lepszą jakość usług.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.

Obraz przedstawiający bibliotekę AppSource Dynamics 365 dla większej liczby aplikacji w celu poprawienia możliwości Field Service

Podnieś poziom usług serwisowych w terenie, wykorzystując rzeczywistość mieszaną

Zwiększaj możliwości techników

Zapewnij technikom nowoczesne narzędzia takie jak połączenia wideo w rzeczywistości mieszanej, adnotacje i udostępnianie plików, aby technicy mogli uzyskać potrzebne do rozwiązywania problemów informacje z kontekstem.

Szybciej rozwiązuj złożone problemy

Skorzystaj z aplikacji Dynamics 365 Remote Assist, aby dać technikom możliwość udostępnienia ekspertom zdalnym tego, co właśnie widzą, w ramach połączeń wideo za pośrednictwem urządzenia nagłownego Microsoft HoloLens obsługiwanego bez używania rąk.

Łatwy dostęp do zleceń pracy

Przeprowadź bezproblemową integrację z rozwiązaniem Dynamics 365 Field Service, aby technicy mogli widzieć przydzielone zadania i korzystać z danych zleceń pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypróbuj Dynamics 365 for Field Service

Zrzut ekranu pokazujący różne możliwości usługi Field Service

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ