Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Field Service

Przekształć swoje operacje usługowe i usprawnij obsługę klientów, korzystając z generatywnej technologii AI, Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej.

Obraz związany z pulpitem nawigacyjnym administracji aplikacji Dynamics 365 Field Service

Możliwości

Powiązane aplikacje

 • Ułatwiaj pracę agentów

 • Włącz inteligentne funkcje samoobsługi

 • Optymalizuj operacje usługowe

 • Pomóż pracownikom zdalnym we wspólnym działaniu

 • Używaj funkcji współpracy w rzeczywistości mieszanej

 • Uzyskuj natychmiastowy dostęp do ekspertów

 • Zmniejszaj liczbę błędów i zwiększaj bezpieczeństwo

 • Eliminuj luki wiedzy

 • Dostosowuj się do pracy w czasie rzeczywistym

 • Zarządzaj całym cyklem życia składników majątku

 • Utwórz inteligentną, połączoną fabrykę

 • Automatyzuj i optymalizuj realizację

Rozwiązania Microsoft AppSource dla aplikacji Field Service

Poznaj wstępnie utworzone rozwiązania i usługi doradztwa.

Dwie osoby w hangarze helikoptera pracujące na tablecie

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Field Service

Dwie osoby w hangarze helikoptera pracujące na tablecie

1Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 24 października 2022 r., Jim Robinson i Leif-Olof Wallin. Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.