Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Field Service

Obraz związany z administracyjnym pulpitem zarządczym aplikacji Dynamics 365 Field Service

Zapewniaj proaktywną obsługę

Obraz związany z hasłem Świadcz usługi proaktywnie

Zapobiegaj zgłoszeniom serwisowym za pomocą zdalnego wykrywania i eliminowania trudności, zanim staną się problemami, przy użyciu czujników Internetu rzeczy (IoT).

Przekształcaj firmę z centrum kosztów w centrum zysków, przechodząc z modelu zaplanowanych usług do konserwacji predykcyjnej wyzwalanej przez dane IoT.

Uzyskaj kompleksowy widok składników majątku klienta, w tym dane hierarchii i lokalizacji składników majątku, dzięki połączonym możliwościom aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management i Field Service oraz definiuj umowy dotyczące poziomu usług, aby ułatwić zaspokajanie i przekraczanie oczekiwań.

Świadcz przewidywalne usługi, które zwiększają zadowolenie klientów, i komunikuj się proaktywnie z klientami za pomocą automatycznych głosowych i tekstowych przypomnień dotyczących terminów.

Uzyskuj szczegółowe informacje o klientach, automatycznie wysyłając spersonalizowane ankiety po wezwaniach usług terenowych przy użyciu usługi Dynamics 365 Customer Voice. Udoskonalaj proaktywną usługę dzięki sugestiom opartym na technologii AI na potrzeby akcji alertów usługi IoT oraz wyboru typu zdarzenia w zleceniach pracy.


Inteligentnie planuj zasoby

Obraz związany z hasłem Planuj zasoby inteligentnie

Wysyłaj właściwego technika w odpowiednim czasie, korzystając z funkcji rekomendacji w zakresie planowania opartych na technologii AI oraz planowania ręcznego, półautomatycznego lub w pełni zautomatyzowanego.

Bezproblemowo klasyfikuj wezwania i wysyłaj techników, łącząc aplikacje Field Service i Dynamics 365 Customer Service, aby zagwarantować ujednolicony przepływ pracy przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.

Lepiej zarządzaj przypisaniami techników, używając interaktywnej mapy i tablicy planowania z możliwością przeciągania i upuszczania do przydzielania pracy najbliższego technika.

Automatyzuj planowanie, używając tablicy planowania następnej generacji z wbudowaną optymalizacją. Minimalizuj i przewiduj czas podróży oraz maksymalizuj wykorzystanie, reagując na opóźnienia, anulowania i pilną pracę.

Efektywnie zarządzaj historią składników majątku, aby technicy mieli aktualne informacje, albo łącz się z aplikacjami Dynamics 365 Finance i Supply Chain Management, aby synchronizować dane do poziomu pojedynczej ciężarówki.


Zagwarantuj naprawę za pierwszym razem

Obraz związany z hasłem Pomyślnie rozwiązuj problemy

Udostępniaj technikom pomoc kontekstową, używając aplikacji Dynamics 365 Guides i innych narzędzi rzeczywistości mieszanej z interaktywnymi, szczegółowymi procedurami, które mogą oni stosować podczas przeprowadzania konserwacji.

Umożliwiaj zdobywanie dodatkowej wiedzy swoim technikom — konsultuj się z ekspertami w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów, i przeprowadzać inspekcje zdalne za pomocą aplikacji Dynamics 365 Remote Assist.

Używaj aplikacji mobilnej Field Service wspieranej przez usługę Microsoft Power Apps, aby kontrolować wszystkie działania wykonania usługi — w tym dostęp w trybie offline do rezerwacji, zleceń pracy i składników majątku — przy użyciu alertów i poleceń usługi IoT.

Zwiększaj możliwości techników podczas pracy w terenie, aby mogli zarządzać zleceniami pracy i harmonogramami terminów, uzyskiwać dostęp do dokładnych instrukcji i danych klientów, a także przechwytywać zdjęcia, filmy wideo i notatki głosowe przy użyciu aplikacji mobilnej.

Pozwól botom pomóc technikom lokalizować informacje o klientach i produktach za pomocą aplikacji Guides podczas pracy w terenie.

Poznaj dodatkowe rozwiązania w usłudze Microsoft AppSource

Korzystaj z możliwości aplikacji Field Service, aby zaspokajać potrzeby związane z procesami biznesowymi lub branżą przy użyciu wstępnie skompilowanych rozwiązań oferowanych przez Microsoft i naszych partnerów.

Dynamics Advanced Field Service

Autor: HSO Innovation

Dynamics 365

Accelerate your business with world-class end-to-end field service management!

Equip for Field Service

Autor: BLULEADER PTY LTD

Azure for Web Apps

Equip for Field Service

Annata 365 for Field Service

Autor: Annata

Dynamics 365

Drive relevant, timely and personalized engagements with your customers and prospects.

equipment360™ for Dynamics 365 Field Service

Autor: eLogic

Dynamics 365

equipment360™ gives you a complete Field Service solution optimized for equipment service providers.

EasyTerritory for Dynamics 365 - Maps for Sales and Field Service

Autor: EasyTerritory

Dynamics 365

Map any data from Dynamics 365 or Power BI and perform powerful territory management!

RentalLife – Rental solution with Field Service

Autor: CRM Partners AG

Dynamics 365

With maximum utilization and accurate tracking of rental assets generate continuous revenue.

Field Service Inventory Serialization

Autor: JourneyTEAM

Dynamics 365

Track serialized inventory with Field Service through the complete lifecycle, from Receipt to RMA.

Zrób następny krok

Obraz związany z hasłem Zrób następny krok