Przejdź do głównej zawartości

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Field Service

Obraz związany z administracyjnym pulpitem zarządczym aplikacji Dynamics 365 Field Service

Zwiększ proaktywność i skuteczność działania

Obraz związany z hasłem Zwiększ proaktywność i skuteczność działania

Wykrywaj, diagnozuj i rozwiązuj problemy za pomocą IoT i technologii predykcyjnej, zanim zauważą je klienci.

Automatycznie twórz i planuj zlecenia pracy, wysyłaj techników posiadających odpowiednie umiejętności i sprzęt, i zapewniaj im dostęp do informacji o kliencie na urządzeniach mobilnych.

Przejdź od zaplanowanych usług do precyzyjnych konserwacji i napraw,czyszczenia i wymiany części tylko w razie potrzeby.


Optymalizuj swoje zasoby

Obraz związany hasłem Optymalizuj swoje zasoby

Zautomatyzuj planowanie zmieszczenia większej liczby terminów dziennie i dopasowania specjalistów do zapotrzebowania klienta pod względem kompetencji, priorytetu, lokalizacji i szacowanego czasu trwania wizyty.

Stwórz dyspozytorom możliwości zarządzania przydziałami zasobów w wielu zleceniach pracy dzięki wykorzystaniu interaktywnej tablicy harmonogramu obsługiwanej za pomocą przeciągania i upuszczania.

Usprawnij zarządzanie zapasami i popraw wskaźnik problemów rozwiązanych już za pierwszym razem, synchronizując i śledząc zapasy do załadunku na ciężarówkę, korzystając z widoczności w czasie rzeczywistym.


Usprawnij przepływ pracy techników

Obraz związany z hasłem Usprawnij przepływ pracy techników

Zagwarantuj terminowość, dostarczając technikom na urządzenia mobilne bieżące dane, w tym informacje o najlepszych trasach, szczegółowe wskazówki dojazdu oraz szczegóły zlecenia pracy.

Zapewnij bardziej spersonalizowaną obsługę, dostarczając technikom kompleksowy widok preferencji i historii klienta.

Realizuj wizyty serwisowe niezależnie od ograniczeń zasięgu sieci komórkowej czy dostępu do Internetu dzięki w pełni funkcjonalnym trybom offline, geofencingowi oraz powiadomieniom wypychanym.

Zwiększ skuteczność działań na miejscu i popraw dokładność danych dzięki funkcjom usług w terenie pozwalającym technikom na bieżące aktualizowanie szczegółów zlecenia pracy.

Ułatw dostęp do zleceń pracy i zapewnij technikom możliwość wyświetlania przypisanych zadań na dowolnej platformie i w dowolnym miejscu dzięki płynnej integracji danych i narzędzi do współpracy.


Twórz niewymagające wysiłku środowiska serwisowe

Obraz związany z hasłem Twórz niewymagające wysiłku doświadczenia serwisowe

Zdobywaj zaufanie klientów dzięki bardziej przejrzystemu środowisku obsługi, w którym z łatwością można udostępniać oferty, kontrakty i informacje o harmonogramach.

Stwórz klientom możliwości działania dzięki interfejsowi, który ułatwi im planowanie terminów i śledzenie działań serwisowych.

Proaktywnie przekazuj informacje, oferując klientom możliwość śledzenia lokalizacji technika w czasie rzeczywistym i automatyczne głosowe i tekstowe przypomnienia o terminach.

Spójrz na zdarzenia z perspektywy klientów dzięki spersonalizowanym ankietom wysyłanym natychmiast po przyjęciu zgłoszenia serwisowego z dołączonym Microsoft Forms Pro za pomocą aplikacji Dynamics 365 Field Service.


Zrewolucjonizuj poziom usług serwisowych w terenie, wykorzystując rzeczywistość mieszaną

Obraz związany z hasłem Zrewolucjonizuj poziom usług serwisowych w terenie, wykorzystując rzeczywistość mieszaną

Stwórz technikom lepsze możliwości dzięki najnowocześniejszej technologii, takiej jak połączenia wideo z wykorzystaniem rzeczywistości mieszanej, adnotacje i udostępnianie plików, aby mogli rozwiązywać problemy już za pierwszym razem.

Szybciej rozwiązuj złożone problemy dzięki aplikacji Dynamics 365 Remote Assist na urządzeniach HoloLens. Technicy będą mogli udostępniać ekspertom to, co widzą, za pomocą urządzenia nagłownego.

Poznaj dodatkowe rozwiązania w witrynie AppSource

Korzystaj ze wstępnie utworzonych rozwiązań firmy Microsoft i naszych partnerów, aby poszerzyć możliwości aplikacji Dynamics 365 Field Service i wprowadzić unikatowe procesy biznesowe oraz sprostać nietypowym potrzebom branżowym.

Dynamics Advanced Field Service

Autor: HSO Innovation

Dynamics 365

Enhance your field service investment with extended case management, customer asset warranty, and agreement coverage.

Zrób następny krok

Obraz związany z hasłem Zrób następny krok