Przejdź do głównej zawartości

Obejrzyj pokazy aplikacji Dynamics 365 Field Service

Przekształć usługę terenową w centrum zysków, używając szczegółowych informacji opartych na danych i połączonych środowisk.

Zobacz więcej

Organizacja usług serwisowych w terenie wspomagana przez sztuczną inteligencję

Zobacz, jak dysponujące odpowiednimi zasobami zespoły w terenie odchodzą od modelu naprawiania awarii.

Przeczytaj blog

Zapoznaj się z oszczędnościami kosztów i korzyściami dla firmy

Przeczytaj raport Read The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Field Service, zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting.

Pobierz badanie

Użyj rzeczywistości mieszanej w celu rozszerzenia usługi terenowej

Dynamics 365 Remote Assist

Stwórz technikom większe możliwości efektywniejszej zdalnej współpracy za pomocą aplikacji Remote Assist na urządzeniach HoloLens oraz na urządzeniach z systemami Android lub iOS.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Guides

Stwórz pracownikom możliwości szybszego rozwijania umiejętności dzięki aplikacji Guides na urządzeniach HoloLens — kodowanie nie jest wymagane.

Dowiedz się więcej

Świadcz proaktywne usługi za pomocą rozwiązania Microsoft Cloud for Manufacturing

Zmniejsz koszty operacyjne i zapewniaj bezproblemowe, kompleksowe usługi dzięki zintegrowanym usługom serwisu w terenie.