Przejdź do głównej zawartości
Obraz przedstawiający farmaceutę

Podstawy platformy zarządzania zapasami

Wszyscy wiedzą, że jeśli towar opuszcza magazyn, oznacza to zysk. Jednak bez jasnego oglądu towarów od momentu ich otrzymania do daty wysyłki, największe zasoby firmy mogą generować straty.

Klucz do wydajnej i opłacalnej działalności to pełen podgląd zasobów magazynowych — od początku, do samego końca — oraz narzędzia do zarządzania, które pomagają w utrzymaniu optymalnych poziomów zaopatrzenia przez cały rok. Efektywny system zarządzania towarem pozwala ujednolicić wszystkie elementy magazynu — od rekomendowania optymalnych poziomów zaopatrzenia aż do zapewnienia płynnego działania łańcucha zaopatrzeniowego.

Poznaj podstawy zarządzania zapasami i odkryj, jak system zarządzania zapasami może pomóc w zwiększeniu rentowności i zmniejszeniu ilości odpadów.

Niewydajne zarządzanie zapasami skutkuje problemami

Zapasy towaru są zazwyczaj jednym z największych aktywów firmy. Dlatego też to właśnie nieodpowiednie zarządzanie zapasami jest głównym powodem upadku wśród małych firm.

Nieefektywne zarządzanie zapasami może zmniejszyć rentowność na kilka sposobów:

 • Za duży poziom zapasów. Posiadanie większej ilości zapasów niż potrzeba może być kosztowne. Płacisz za większą ilość miejsca w magazynie, co jest kosztem samym w sobie, a przedmioty z krótką datą do spożycia mogą się zepsuć, zanim zostaną sprzedane.
 • Dłuższy czas realizacji. Przewidywanie trendów na rynku pomaga w sprzedaży akurat tych produktów, które będą popularne wśród klientów. Jeśli Twoja oferta wolno dostosowuje się do wymagań klientów, mogą oni zacząć korzystać z innych źródeł, a Ty stracisz udział w rynku.
 • Za mały poziom zapasów. Jeśli klienci nie znajdą, czego potrzebują, u Ciebie, zamówią to gdzie indziej. Brak towaru w magazynie skutkuje co najmniej utratą transakcji. Jeśli sytuacja taka będzie się powtarzać, będziesz tracić klientów.

Korzyści płynące z efektywnego zarządzania zapasami

Inwestowanie w system zarządzania zapasami może przynieść doskonały zwrot z inwestycji. Zarządzanie poziomem zapasów pomaga nie tylko w dostarczeniu produktów klientom, ale także może dać cenne wskazówki, dzięki czemu zamawiasz odpowiednią ilość odpowiedniego towaru w odpowiednim czasie.

Oto kilka przykładów, dlaczego inwestowanie w zarządzanie zapasami się opłaca:

Zmniejszenie kosztów

Zamawiaj zapasy w odpowiednich ilościach w odpowiednim czasie, tak aby towaru nie było zbyt wiele ani zbyt mało.

Maksymalizacja pracy

Większa produktywność i mniej czasu zmarnowane na wyszukiwaniu brakujących przedmiotów lub ręcznego ich śledzenia.

Oszczędność miejsca

Dobre zarządzanie zapasami prowadzi do mniejszego zużycia miejsca w magazynach.

Bardziej zadowoleni klienci

Zamówienia opuszczają magazyn szybciej i są dokładniejsze, co przekłada się na zadowolenie klientów i zachowanie zgodności z umowami dotyczącymi poziomu usług.

Ścisła relacja między zapasami a księgowaniem

Zapasy są uważane za składnik aktywów firmy, więc zarządzanie zapasami wiąże się ściśle z procesem księgowania. Gdy zapasy i księgowanie są dobrze zintegrowane, otrzymujesz dane dotyczące towarów w czasie rzeczywistym na każdym poziomie procesu.

System zarządzania zapasami powinien obsługiwać wiele metod inwentaryzacji zapasów i funkcji, takich jak:

Wskaźnik obrotu magazynowego

Koszt sprzedanych towarów podzielony przez średnią ilość dostępnych zapasów.

 • Niski poziom obrotów wskazuje na zduplikowane zamówienia i spadającą wartość zapasów magazynowych.
 • Wysoki poziom obrotów może oznaczać nadmierne koszty transportu w związku ze zbyt szybkim zastępowaniem towaru, który został sprzedany, niekompletne zamówienia oraz czas stracony na poszukiwaniu brakujących przedmiotów.
 • Zrównoważony poziom obrotów zapewnia wysoką wydajność, niskie koszty oraz satysfakcję klientów.

Średni ważony kosztorys

Koszt dostępnych towarów przeznaczonych do sprzedaży podzielony przez liczbę jednostek na sprzedaż. Ta metryka wskazuje średni ważony koszt na jednostkę.

Kosztorys standardowy

Oszacowanie oczekiwanego kosztu pozycji w zapisach księgowych, okresowo sprawdzane wobec kosztu rzeczywistego. Odchylenie między tymi dwiema liczbami jest rejestrowane w zapisach księgowych. Ta metoda jest używana, gdy śledzenie kosztów rzeczywistych w czasie rzeczywistym byłoby zbyt czasochłonne.

Lista składowa (BOM)

Odnosi się do listy pozycji, które składają się na jedną pozycję magazynową.

Wyposażenie

Zgrupowanie części i pozycji składających się na jedną kompletną pozycję.

Zapasy na czas (JIT)

Termin logistyczny, który odnosi się do odbierania zapasów tuż przed lub w dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne.

Praca w toku

Śledzi przedmiot od momentu produkcji do momentu, gdy będzie on użyty w produkcji.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zapasami i jak może pomóc

Oprogramowanie do zarządzania zapasami śledzi, zarządza i organizuje poziomy zapasów, zamówienia, sprzedaż i dostawy. Celem takiego oprogramowania jest utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów, śledzenie towarów podczas transportu między lokalizacjami, przyjmowanie nowych pozycji, zarządzanie procesami magazynowymi, takimi jak pobieranie, pakowanie i wysyłanie, zapobieganie starzeniu się produktów i ich psuciu się, oraz upewnienie się, że produktów nigdy nie zabraknie.

Oprogramowanie do zarządzania zapasami automatyzuje czasochłonny ręczny proces zliczania każdego elementu i zapisywania tego na papierze. Dzięki temu proces jest nie tylko bardziej dokładny, ale też oszczędza cenny czas.

Podstawowe możliwości to optymalizacja zapasów, identyfikacja produktu i jego śledzenie, zarządzanie usługami dla firm zorientowanych na usługi, śledzenie aktywów oraz miejsca ponownego zamówienia. Oprogramowanie do zarządzania zapasami może dostarczać dokładne dane dotyczące warunków magazynowych w czasie rzeczywistym, a także uzyskiwać wgląd w trendy, dzięki czemu można będzie odpowiedzieć na zmieniające się wymagania i warunki rynkowe bez utraty możliwości sprzedaży.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania zapasami

Oprogramowanie do zarządzania zapasami jest zazwyczaj częścią większej platformy planowania zasobów przedsiębiorstwa Platforma (ERP). Dobrze wybrane rozwiązanie ERP ujednolica poziomy zapasów, księgowość, punkty sprzedaży oraz zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia za pomocą jednej spójnej i wydajnej platformy.

Biorąc pod uwagę oprogramowanie do zarządzania zapasami jako dodatek lub jako część rozwiązania ERP, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Integracja. Oprogramowanie do zarządzania zapasami jest skuteczne tylko wtedy, jeśli jest ściśle zintegrowane z innymi aplikacjami firmowymi i zaplecza.
 • Widoczność i analityka. Oprogramowanie do zarządzania zapasami w chmurze umożliwia firmom śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym, generowanie raportów celem uzyskania lepszego oglądu informacji i współpracy oraz uzyskiwanie dostępu do danych w dowolnym czasie w dowolnym miejscu za pomocą urządzeń przenośnych.
 • Wydatki. Rozwiązania wspomagające zarządzanie zapasami różnią się w swoich funkcjach i możliwościach, a także w cenie. Podczas zakupu ważne jest, aby mieć pewność, że rozwiązanie jest cenowo akceptowalne nie tylko teraz, ale pozostanie takie także w przyszłości.
 • Możliwości śledzenia. Czy oprogramowanie do zarządzania zapasami śledzi wszystkie zapasy w sposób zrozumiały dla firmy? Na przykład jeśli Twoja firma używa kodów kreskowych, czy oprogramowanie oferuje integrację z używanymi skanerami?
 • Wdrażanie i konserwacja. Wdrażanie i obsługa systemu zarządzania magazynem w chmurze jest szybsze i łatwiejsze niż rozwiązanie na miejscu. Rozwiązania w chmurze aktualizują się automatycznie i zapewniają ulepszone funkcje zabezpieczeń, podczas gdy rozwiązania na miejscu mogą być kłopotliwe i czasochłonne w aktualizacji. Co więcej, mogą potencjalnie narażać firmę na ataki, chyba że zostaną podjęte dodatkowe środki ostrożności.
 • AI. Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji zapewniają oparte na danych rekomendacje dot. potrzeb poziomów zapasów oraz przewidują trendy, aby ułatwić Ci utrzymanie się na czele, oraz pomóc w rozwiązaniu nowo powstałych problemów, zanim staną się one większe.

Firma Hickory Farms przeniosła zarządzanie zapasami do chmury

Firma Hickory Farms działa na pełnych obrotach dwa miesiące w ciągu roku, kiedy to liczba jej pracowników wzrasta do 4500 w listopadzie i grudniu. Zobacz jak, Microsoft Dynamics 365 pozwala im spojrzeć na łańcuch zaopatrzenia w czasie rzeczywistym oraz pomaga im zmaksymalizować produktywność w tych dwóch ważnych miesiącach.

Optymalizuj Zarządzanie zapasami za pomocą Dynamics 365

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w naprawę i utrzymywanie zasobów, aż do poziomu pojedynczej ciężarówki, dzięki Dynamics 365 Field Service.

Dowiedz się więcej

Automatyzuj i usprawniaj łańcuch zaopatrzenia dzięki aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management. Umożliwia ona monitorowanie i synchronizowanie logistyki we wszystkich obiektach i magazynach, poprawę realizacji zamówień oraz uzyskiwanie szczegółowych danych dzięki sztucznej inteligencji w celu szybkiego zidentyfikowania problemów.

Dowiedz się więcej